Nuõrttsäämas

4.7.2012 Katri Jefremoff - autoton Nellimissä

 • 12 min
 • ei kuunneltavissa

Katri Jefremoff asuu Nellimissä. Autottoman asiointimatkat Ivaloon vaativat tarkkaa suunnittelua. Kunnanhallitus päätti 2.7. kokouksessan jatkaa kokeiluna alkanutta asiointiliikennöintiä Nellimistä Ivaloon syksyllä jos se on yhdistettävissä koululaisten taksikuljetuksiin. Koltankielinen. Toim. Merja Fofonoff ja Eeva Nykänen. ---------Katri Jefremoff --------------- asia 243 Nellimin asiointiliikennekokeilu 464/02.08.01.00/2012 KHALL Hallintojohtaja Kunnanhallitus päätti 5.9.2009 käynnistää Nellimin asiointiliikenteen kokeilun syksylle 2011. Hallintojohtajalle annettiin oikeus sopia kokeilusta liittyen Nellimin koululaiskuljetuksiin. Ivalon taksit Oy:n kanssa on tehty ostoliikennesopimus ajalle 1.1.-31.5.2012. Kuljetuksessa ovat olleet mukana sekä koululaiset että maksavat asiakkaat. Kokeiluun on liittynyt asiakkaiden määrän seuranta. Kokeilun alussa asiakkaita oli keskimäärin kolme. Talviaikana esim. marraskuussa matkustajia on ollut keskimäärin 4,8. Maaliskuussa matkustajia oli keskimäärin 3,8. Matkustajien määrä kesää kohden näyttää vähenevän. Huhtikuussa matkustajia oli keskimäärin kaksi eikä kahtena kertana yhtään. Toukokuussa matkustajia oli 2,1. Yleensä matkustajia oli enemmän Ivaloon kuin Nellimiin. Ivalon Taksit Oy on tiedustellut sähköpostilla 5.6.2012 mahdollista liikenteen jatkamista. Kokeilun tuloksena näyttäisi siltä, että liikennöintiä on perusteltua jatkaa silloin, kun se on yhdistettävissä koululaiskuljetuksiin. Erilliselle liikenteelle määrät ovat liian pieniä. Kunnanhallitus päätti, että Nellimin asiointiliikennettä voidaan jatkaa syksyllä, jos se on yhdistettävissä koululais- tai muihin kuljetuksiin.

Lähetykset

 • to 5.7.2012 9.00 • Yle Sámi Radio

Jaksot

 • Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥtuõʹlljeei Tiina Sanila-Aikio mieʹldd Lääʹddjânnam meersažmuʹzei tuʹmmstõk škiâŋkked sij sääʹmkaauʹnid Sääʹm-muʹzei Siʹjdde lij jõnn äʹšš alggmeerai jieʹllemtääʹzzest. Nuõrttsäʹmmlaid še täʹst lij tuõđi jõnn miârkktõs. Tuåimteei Sara Wesslin.

 • Sääʹmfiʹlmmraajjʼjid Gaurilooff vuäittmõš mõõnni neäʹttlest vuäitt aaʹveet ođđ palggsid sääʹmfiiʹlmin. Saaʹmi läänčeäppneǩ miõlâst Katja Gaurilooff vuäittmõõzz vuäittči analysâʹstted nuʹt määŋgpieʹllsânji, što måkkam ärvv suu ciistest lij. Mon kaunnõõđim Aikioin jåhtta da sâǥstõõlim jiânnai sääʹmfiiʹlmi âʹnnjõžääiʹj sââʹjest. Tuåimteei Sara Wesslin.

 • Mari Korpimäki alttii Sääʹmkultturfoond äʹššooumžen pâʹzzlâšttam-mannu aalǥâst. Ođđ tuâjj lij suʹnne vuäittmõš tuejjeed tuâj sääʹmkulttuur da nuõrttsäʹmmlaid ouʹdde. Tuåimteejen Sara Wesslin.

 • Jiʹhttel õlmstâʹtteš ođđ tivttǩeʹrjj nuõrttsäämas. Njuämmlaž njoikk -ǩeeʹrj lij Satu Moshnikoff raajjam. Moshnikoff leäi mieʹldd Tiõrv-vuõlttõõzzâst 15.3.2017. Tuåimteejen lie Sara Wesslin da Erkki Gauriloff.

 • Sote-kääzzkõõzzin lie leämma Sääʹmteeʹǧǧest še jiânnai tuâj. Sääʹmteeʹǧǧ sosiaal- da tiõrvâsvuõttluʹvddkååʹdd saaǥǥtuõʹlljeei Veikko Feodoroff mušttal, što puõtti lääʹjjest feʹrttai väʹldded lokku še sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzid. Tuåimteei Sara Wesslin.

 • Fiʹlmmraajji Katja Gauriloff lij õõʹnam sääʹmmääccaǩ ouddmiârkkân suu fiʹlmmčuäʹjtõõzzin, ko lij leämmaž mieʹldd Mannu Mieʹcc Kaiʹssi čuäʹjtõõzzin. Son lij toobdam, što sääʹmmääccaǩ ij leäkku leämmaž ceâlai teʹl, ko suʹst ij leäkku leämmaž keäʹpper vueiʹvest. Ââʹn suu vuäʹrnnpieʹll Heidi raajii suʹnne aivv ođđ keäʹpper måkkam ij võl jeeʹres neezznin leäkku. Tuåimteejen Sara Wesslin. Mainstâʹttmõs lij lääddas, haastattelu on suomeksi.

 • Ǩiõtt-tuâjjneǩ Heidi Gauriloff raaji aivv ođđ keäʹpper sääʹmneezznid, ǩeäin jie leäkku peeʹrvesǩ leʹbe šaamšiǩ staattus. Heidi lij tuʹtǩǩääm sääʹmneezzni jeeʹresnallšem keäʹpprid da leäi tõin miõlin, što näkkam ođđ keäʹppra lij ânnʼjõžääiʹjest tarbb. Tuåimteejen lij Sara Wesslin. Mainstâʹttmõs lij lääddas. Haastattelu on suomeksi.

 • Kirkkonummi-gåårdest jälsteei Minna Moshnikoff da Heʹlssnest jälsteei Sari Saxholm mättʼtâʹlle nuõrttsääʹmǩiõl da -kulttuur liinjâst. Tät KOSAKU -kurss riâššât ââʹn ouddlõsmättʼtõʹssân da nääiʹt Sauʹjj-Lääʹddjânnmest jälsteei oummin lij še vuäittmõs mättjed maaddârääiʹj ǩiõl mååuʹšt. Måtmešt ǩiõllmättʼtõs vuäitt leeʹd še lossâd. Tuåimteejen Sara Wesslin.

 • Nuõrttsäʹmmlaž Maarit Kiprianoff lij õhtt tõin, ǩeäk feʹrttai tuärrad sääʹmǩiõllsaž vuâđđškooul mättʼtõõzzâst vueiʹvvgååradvuuʹdest. Sääʹmǩiõll ij juätkk ǩiõllpieʹzzest škooulmailmma da sääʹmpuärraz âʹnne tõʹst jiânnai huõl. Ââʹn kuulât Maarit Kiprianooff juʹrddji pirr, što mäʹhtt lij jieʹlled nuõrttsääʹmneezznin vueiʹvvgååradvuuʹdest.

 • Fiʹlmmraajji Katja Gauriloff lij Eeʹjj säʹmmlaž 2016. Tät cistt uʹvddeš suʹnne mõõnni sueʹvet Aanrest, koʹst čuäʹjteš vuõssmõs vuâra suu ođđ dokumenttfiʹlmm Mannu mieʹcc Kaiʹssi. Tät peäggtõs leäi suʹnne jõnn äʹšš. Tuåimteei Susanna Guttorm mainstâʹtt Katja Gaurilooff lääddas.

Ei tulossa olevia jaksoja

Kuuntele myös

  Muualla Yle.fi:ssä