Politiikkaradio

Suomi tukeutuu yhä enemmän Ruotsiin

 • 29 min
 • toistaiseksi

Ruotsin tekemät ratkaisut näyttävät tarjoavan enenevästi vastauksia Suomen ongelmiin. Parhaillaan työmarkkinapolitiikassa puhutaan Ruotsin mallista. Yhtä lailla sote-uudistuksessa vedotaan Ruotsin ratkaisuihin. Myös ulko- ja turvallisuuspolitiikassa puhutaan jälleen jopa Suomen ja Ruotsin välisestä puolustusliitosta.

Kalevi Sorsa -säätiön toiminnanjohtaja Mikko Majander näkee kehityksessä paluuta vanhaan.

”Minun mielestä tässä on tapahtunut paluu siihen, että pohjolan yhteisö kaiken kaikkiaan, erityisesti Ruotsi, on jälleen tärkeämpi referenssi Suomelle.”

Majanderin mukaan 1990-luvulla Suomen side Pohjoismaihin löystyi, kun Suomi valitsi erilaisia ratkaisuja kuin muut Skandinavian maat, esimerkiksi valuuttaunionin suhteen. 1990-luvulla Suomi hakeutui Euroopan ytimiin ikään kuin suoraan, ei Skandinavian kautta.

2010-luvulla Euroopan unionin kohtaamat vaikeudet ovat Majanderin mukaan jälleen lähentämässä Suomea muihin Pohjoismaihin.

”Se on heijastuma siitä, että miten Euroopan unioni ja integraatiokehityksen ongelmat heijastuu Suomeen. Kun on osoittautunut, Euroopan unioni ei ole sellainen onnela ja geopoliittinen yhteisö yksinään, niin itse asiassa Ruotsi ja Pohjoismaat on edelleen Suomelle erittäin kelpo rinnastuskohde”, sanoo Majander Politiikkaradiossa.

Tapio Pajunen / Politiikkaradio

Lähetykset

 • ke 16.3.2016 12.30 • Yle Puhe

Jaksot

 • Saksan liittokansleri Angela Merkel sanoi eilen suoraan, ettei Eurooppa voi entisessä määrin luottaa Yhdysvaltoihin. Ulostulo nousi luonnollisesti pääotsikoihin.

  Millaisesta vedenjakajasta on kysymys? Mitä "kohtalon omiin käsiin ottaminen" tarkoittaa Euroopalle?

  Mistä suunnasta Eurooppa hakee uusia kumppanuuksia Trumpin Yhdysvaltojen ja Brexitin varjossa?

  Onko Naton viides artikla vielä validi?

  Mikä on Suomen asema isossa kuvassa?

  Sakari Sirkkasen studiovieraina ovat tuleva Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Riikka Uosukainen sekä suurlähettiläs Jaakko Laajava. Puhelimessa on suurlähettiläs Alpo Rusi.

 • Edesmennyt presidentti Mauno Koivisto oli sanankäyttäjänä mestarillisen taitava poliitikko. Taidokkaan ja tarkan kielenkäytön lisäksi Koivisto oli aito fundeeraaja: pohdiskelija ja ajan ilmiöiden tarkkailija. Koivisto fundeerasi Suomen itsenäisyyttä, maamme suhdetta Eurooppaan, rauhaa aitona politiikan päämääränä.

  Koiviston fundeeraukset olivat poikkeuksetta monitulkintaisia ja saivat ihmiset pohtimaan presidentin aivoituksia. Koivisto jätti jälkeensä myös tukun tunnettuja fraaseja, kuten ”tarttis tehdä jotain”, tai sloganeja, kuten ”tärkeintä on liike, ei päämäärä”.

  Miksi Manun fundeerauksista on niin moneksi?

  Mikä on päivän politiikan sana?

  Suomen kielen dosentti Vesa Heikkinen ja toimittaja Tapio Pajunen puivat politiikan kielen ajankohtaisuuksia. Puheet päreiksi -ohjelmaa esitetään Politiikkaradiossa joka toinen perjantai.

 • Presidentti Mauno Koiviston elämä voidaan nähdä vertauskuvana suomalaisen yhteiskunnan kehityksestä sotien jälkeen.

  Millainen kaari piirtyy presidentti Koiviston harvinaisen monipolvisesta ja moniulotteisesta urasta talousmiehenä, talousajattelija ja talouspoliitikkona?

  Millainen oli Koiviston käsitys talouspolitiikan vallanjaosta ja työnjaosta ja toisaalta talouspolitiikan sisällöstä ja linjasta?

  Mikä on presidentti Koiviston talouspoliittinen perintö Suomelle?

  Sakari Sirkkasen studiovieraina ovat Suomen Pankin historiikin kirjoittaneet Suomen Pankin johtokunnan neuvonantaja Juha Tarkka ja taloushistorioitsija Antti Kuusterä sekä valtiovarainministeriön pitkäaikainen ylijohtaja, professori Jukka Pekkarinen Jyväskylän yliopistosta. Puhelimessa on taloustoimittaja Kustaa Hulkko.

  Politiikkaradio Extra syventyy ja perehtyy politiikan ilmiöihin ja yhteiskunnan syvävirtoihin. Äänessä politiikan toimijat, tarkkailijat ja ajattelijat.

 • Kehitys uusiutuvan energian alalla on vauhdittunut viime vuosina maailmalla harppauksittain. Taistelu ilmastonmuutosta ja hiilidioksidia vastaan muuttaa energian tuotantoa globaalisti ja nopeasti. Mitä tapahtuu Suomessa?

  Lukitseeko hallituksen energia- ja ilmastostrategia Suomen vanhoihin rakenteisiin? Pienentäisikö kunnianhimoisempi panostus aurinko- ja tuulivoimaan riskejä?

  Entä kuinka suuria poliittisia riskejä on metsäbiomassan voimakkaassa käytössä, jos metsien hiilivarantojen ja hiilinielujen laskentatavat muuttuvat kansainvälisesti? Miten käy maamme metsäluonnon, jos Suomeen nousee 10 uutta biopolttoainelaitosta?

  Keskustelemassa ovat eduskunnan varapuhemies Mauri Pekkarinen (kesk.) ja ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Satu Hassi (vihr.).

  Toimittajana on Tapio Pajunen.

 • Hallituksen sote-laeissa uskotaan, että terveydenhoidon kilpailua lisäämällä pystytään paremmin saavuttamaan sote-uudistuksen tavoitteet, eli hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen, palvelujen saatavuuden turvaaminen sekä kustannuksien kasvun hillitseminen. Puitteet terveysmarkkinoiden toiminnalle luodaan valinnanvapauslaissa, jota eduskunta parhaillaan käsittelee.

  Onko kansanterveyden edistäminen ristiriitainen vai mielekäs tavoite hoidettavaksi kilpailuilla terveydenhoidon markkinoilla? Laskeeko kilpailu terveydenhuollon kustannuksia vai käykö päinvastoin?

  Vieraana on Helsingin yliopiston terveysoikeuden professori ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen.

  Toimittajana on Tapio Pajunen.

 • OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen pitää mahdollisena jopa kolmen prosentin talouskasvua kotimaassa kuluvana vuonna. Miksi ja mitkä seikat selittävät Suomen viennin piristymistä tähän mennessä?

  Looginen jatkokysymys on, kuinka piristyneet talousennusteet heijastuvat työmarkkinasyksyyn ja tuleviin liittokohtaisiin palkkavääntöihin? Paperi avaa työmarkkinasyksyn.

  Palkansaajajärjestöistä on jo ehtitty vaatia palkankorotuksia. Työnantajapuolelta on puolestaan viestitelty malttilinjaa. Millaisella asetelmalla mennään?

  Sakari Sirkkasen studiovieraina ovat viime viikon keskiviikkona perustetun Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto sekä työmarkkinoista vastaava johtaja Jyrki Hollmén Kemianteollisuudesta. OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen on puhelimessa.

 • Perussuomalaisten uusi puheenjohtaja valitaan Jyväskylässä 10.6. Siis kolmen viikon päästä noin. Kumpi voittaa: Sampo Terho vai Jussi Halla-aho? Millaiset ovat asetelmat? Mikä on Timo Soinin rooli? Sakari Sirkkasen studiovieraina ovat politiikan historian tutkija, Kalevi Sorsa -säätiön toiminnanjohtaja Mikko Majander ja tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen Taloustutkimuksesta. Puhelimessa on politiikan tutkija Mari K. Niemi.

 • Angela Merkel ja Emmanuel Macron tapasivat maanantaina. Tapaamisen saldona molemmat johtajat linjasivat ajatuksiaan EU:n kehittämisestä ja sen olemassaolon oikeuttamisesta. Mihin suuntaan ollaan menossa? Merkelin ja Macron EU-linja, Saksa-Ranska -akseli - millaiseksi se koskaan muodostuukaan - on jo ehditty nimetä Mercron-linjaksi. Jos sitten arvioidaan Suomen EU-linjaa, onko havaittavissa ristiriitaa Mercron-linjan mahdollisten suuntaviivojen kanssa? Studiossa Ranskan Strasbourgissa ovat europarlamentaarikot Sirpa Pietikäinen (kok), Mia-Petra Kumpula-Natri (sd) ja Paavo Väyrynen (kesk). Euroopparadiota toimittaa Sakari Sirkkanen.

 • Vuonna 2018 on edessä presidentinvaalit Venäjällä. Mikä on presidentti Vladimir Putinin kausien perintö Venäjälle? Millä eväillä Putin jatkaa presidenttinä, jos ja kun jatkaa? Millä eväillä Venäjä jatkaa?

  Minkälainen jatkonäytös on edessä Putinin suuressa projektissa: Venäjän suurvalta-aseman, maineen ja kunnian palauttamisessa, sekä omien kansalaistensa että toisten maailmanpolitiikan pelureiden silmissä?

  Studiossa keskustelemassa ovat tutkijat Veera Laine ja Katri Pynnöniemi Ulkopoliittisesta instituutista, sekä tutkijatohtori Hanna Smith Aleksanteri-instituutista. Puhelimitse keskusteluun osallistuvat akatemiatutkija Sanna Turoma sekä tutkijatohtori Kaarina Aitamurto.
  Toimittajana on Tapio Pajunen.

  Politiikkaradio Extra syventyy ja perehtyy politiikan ilmiöihin ja yhteiskunnan syvävirtoihin. Äänessä ovat politiikan toimijat, tarkkailijat ja ajattelijat.

 • Hallitus yrittää "aktivoida" työttömiä. Lausuntokierroksella olevassa uudessa lakipaketissa työttömiltä vaaditaan "aktiivista työnhakua". Uutta on tarkka määritelmä sille, mitä pidetään aktiivisena työnhakuna: työttömyystuen saaminen edellyttää, että työtön hakee keskimäärin vähintään yhtä työpaikkaa viikossa. Esitys kantaa nimeä "aktiiviseen työnhakuun ja yrittäjyyteen kannustava työllisyyslakipaketti".

  Onko kyse pelkästä työttömyystuen leikkauksesta, vai aidosta yrityksestä parantaa ja lisätä työnhakua ja saada työttömille töitä?

  Luotetaanko aktiivimallissa työttömään itseensä, vai puetaanko päälle vain uusi pakkopaita?

  Keskustelemassa ovat eduskunnan työ- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Tarja Filatov (sd.) sekä saman valiokunnan jäsen Juhana Vartiainen (kok.).

  Toimittaja on Tapio Pajunen.

 • Ranskan uuden presidentin Emmanuel Macronin ja liittokansleri Angela Merkelin ensitapaaminen ennakoi uutta alkua Euroopan unionille. Berliinissä tavanneet Marcron ja Merkel ilmoittivat Saksan ja Ranskan alkavan työstää uudistusohjelmaa EU:lle. Molemmat sanoivat maiden olevan valmiita jopa unionin perussopimusten muuttamiseen. Uudistukset voisivat tarkoittaa entistä tiiviimpää rahaliittoa, tai yhä syvempää puolustusyhteistyötä.

  Ottaako EU uuden suunnan perinteisen EU-voimakaksikon siivittämänä? Joutaako pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hahmottelema prosessikaavio "keskitien unionista", jossa perussopimuksen avaaminen torjutaan, romukoppaan?

  Vieraana on Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Kristi Raik.

  Toimittajana on Tapio Pajunen.

 • FBI:n johtajan James Comeyn erottaminen on nostattanut Yhdysvalloissa mediamylläkän erottamisen mahdollisista syistä ja jupakan jatkosta. Näitä asetelmia arvioidaan aluksi, myös suhteessa Watergate-skandaaliin, joka on myös noussut yhdysvaltalaismediassa jälleen esille. Kiina hakee uutta ja vahvempaa roolia maailmanpolitiikassa. Maan presidentti Xi Jinping lanseerasi eilen uuden "silkkitiestrategian". Perjantaina puolestaan Yhdysvallat ja Kiina solmivat kauppasopimuksen. Millaiselta kahden voimamaan suhde näyttää? Viikonlopun korvilla Arktisen neuvoston puheenjohtajuus siirtyi Suomelle. Alaskassa pidetyssä kokouksessa kuultiin Yhdysvaltojen linjauksia koskien Pariisin ilmastosopimusta. Näitä valottaa Politiikkaradiossa johtava asiantuntija Rene Söderman ulkoministeriöstä. Sakari Sirkkasen studiovieraina ovat Turun yliopiston John Morton -keskuksen johtaja Benita Heiskanen sekä ohjelmajohtaja Mika Aaltola Ulkopoliittisesta instituutista.

Klipit

 • Yhdysvaltain presidenttikandidaatit Hillary Clinton ja Donald Trump kohtasivat toisensa ensimmäistä kertaa suorassa tv-väittelyssä. Debatin jälkikäteisarvioissa Clinton arvioitiin selkeäksi voittajaksi: Clinton osasi asiat, oli valmistautunut.

  Trump sen sijaan on poliitikkona pikemminkin katutappelija: arvaamaton persoona, joka haastaa piittaamatta käytöstavoista tai faktoista. Väittely Clintoninkin kanssa muistutti Trumpin osalta enemmän tosi-tv sirkusta kuin poliittista debattia.

  Mitä äärimmilleen viritetty ja paineistettu tv-debatti poliitikoista puristaa esiin? Mikä ratkaisee, jos sanoilla ja faktoilla ei ole merkitystä?

  Kuva: EPA/Andrew Gombert

 • Mitä VATTin ylijohtaja Juhana Vartiainen oikein tarkoittaa puhuessaan työn tarjonnasta? Millainen on Vartiasien lista, jolla Suomen taloutta saataisiin uuteen nousuun? Vartiainen on Sakari Sirkkasen haastateltavana.

 • Leikola&Lähde-kirjamessulähetyksen vieraana oli politiikan tutkija Anu Kantola, joka kertoo skandaaleista suomalaisessa politiikasta, ja vastaa siihen, missä luuraavat vaalikirjat. Vakiomiehityksenä Markus Leikola, Jussi Lähde ja Sakari Sirkkanen.

 • Leikola&Lähde-kirjamessulähetyksen vieraana oli historioitsija Timo J. Tuikka, joka kertoo muun muassa maan tavasta, ja siitä, millainen hyvä veli -verkosto presidentti Kekkosen ympärille rakentui. Vakiomiehityksenä Markus Leikola, Jussi Lähde ja Sakari Sirkkanen.

 • Leikola&Lähde-kirjamessulähetyksen vieraana oli kirjallisuustaivaan supertähti Sofi Oksanen, jonka kanssa puhuttiin muun muassa vallanvaihdoksista ja vallankumouksista. Vakiomiehityksenä Markus Leikola, Jussi Lähde ja Sakari Sirkkanen.

 • Kansanedustaja Mikko Alatalon mukaan Suomen ei pidä lisätä takausvastuitaan Euroopan rahoitusvakausvälineessä. Alatalon mielestä Kreikan olisi pitänyt tehdä tarvittavat valtiotalouden leikkaukset viimeistään viime keväänä. Koska näin ei ole tapahtunut, Kreikan tukipakettia ei pidä enää kasvattaa, vaan aika on kypsä Kreikan hallitulle velkajärjestelylle. Päivän kansanedustajaa Mikko Alataloa haastattelee Tapio Pajunen.

 • Päivän kansanedustajana on RKP:n Thomas Blomqvist. Sakari Sirkkanen haastattelee.

 • Politiikkaradion perjantain talkshown vieraana on Finanssialan keskusliiton toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi. Markus Leikola ja Jussi Lähde vakiojäseninä. Sakari Sirkkanen luotsaa.

 • Hallitus ajaa kuntauudistusta, kunnat ryhtyvät kapinaan ja keskustaoppositio vastaa välikysymyksellä. Politiikkaradion torstaigrillissä otetaan erä kuntapolitiikkaa. Studiossa ovat Keskustan Anu Vehviläinen, SDP Anneli Kiljunen sekä Sitran julkishallinnon kehittämisjohtaja Juha Kostiainen. Toimittajina Sakari Sirkkanen ja Tapio Pajunen.

 • Demarien ryhmäjohtaja ei lupaa, että YLEn rahoitus saadaan ratkaisua vuoden loppuun mennessä. Jouni Backman toisaalta kritisoi toista päähallituspuoluetta kokoomusta vastuunkantamattomuudesta. Sakari Sirkkanen haastattelee.

 • Päivän kansanedustaja -haastattelussa Sirkka-Liisa Anttila syyttää kuntaministeri Henna Virkkusta politikoinnista. Anttilan mukaan Suomessa ei voi tehdä kuntauudistuksen kaltaisia isoja poliittisia uudistuksia sanelemalla ja pelkällä poliittisella vallalla, vaan kuntapäättäjät on otettava aidosti mukaan keskusteluun. Virkkusen tapa toimia on Anttilan mukaan pelkkää valtapolitiikkaa. Sirkka-Liisa Anttilaa haastattelee Tapio Pajunen.

 • Politiikkaradiossa selvitetään mikä mahdollistaa henkisen väkivallan työpaikoilla ja olisiko sovittelu se avain, jolla työpaikan lukkiutuneet ihmissuhdetilanteet saataisiin avattua ja työuria pidennettyä.

  Raimo Tyykiluodon vieraana on työyhteisösovittelun tutkija Timo Pehrman.

Kuuntele myös

  Muualla Yle.fi:ssä