Tiedeykkönen

Synteettinen biologia – nykyajan sampo

 • 48 min
 • toistaiseksi

Maailman ongelmat ratkaistaan synteettisen biologian avulla - uskokoon ken haluaa. Optimistit väittävät sen ratkaisevan energiaongelmat ja sairauksetkin tulevat hoidettua. Kuinka tätä arvioi v:sta 2004 synteettistä biologiaa soveltanut professori Sven Panke. Hän työskentelee Sveitsin valtiollisessa teknillisessä korkeakoulussa bioprosessitekniikan yksikössä. Entä miten alan katsoo toinen pioneeri teollisen biotekniikan asiantuntija Hans-Peter Meier Sveitsistä. Häntä huvittaa synteettiseen biologiaan asetetut kovat odotukset, vaikka toki työkalua voi käyttää moneen hyödylliseen, muun muassa lääkkeiden tuotannossa prosessien tehostamiseksi, jotta jätteen määrä vähenee. On myös käytävä keskustelua, mihin resurssit laitetaan?

Uutta bioteknologian alaa katsoo myös tekniikan ja innovaatioiden historiaa tutkinut professori Kalle Michelsen Lappeenrannan yliopistosta. Hän näkee yhtymäkohtia muihin tekniikan kehityssuuntiin, muun muassa atomienergian tutkimukseen ja tuoreempi esimerkki on ICT-vallankumous, jolloin kaikki voimat keskitettiin uuteen alaan. Michelsen kysyy, lisääntyykö insinööriajattelun valta yhteiskunnassa synteettisen biologian myötä? Toimittaja on Teija Peltoniemi.

Automaattisesti tunnistettu puhe

Tiedeykkönen

nyt tässä mulla ensin tämä luonnonympäristö ja ja ja ekologinen maailma ajettu siihen pisteeseen että se on tuhoutumisen partaalla niinku mä nähdä Joko se on ilmastonmuutos tai se on joku muu ja nyt me sitten tuoda Meil on rinnalla tämä tai siinä sisällä on tämä ihmisen tekevän man-made maailma ja tavallaan 1 synteettinen biologian on siinä rajapinnassa ja sinä interfaces sinne Ehkä voitais nähdä visualisti Ajatella että me annetaan sitten mennä sen luonnollisen maailman jos se kerta on niin huonossa jamassa minä yritän sitä parantaa Mä yritän mennä synteettisellä maailmalämpö tuoda synteettinen maailma sen tilalle Tavallaan se mitä me pidetään tällä hetkellä luonnollisena niin saattais näyttää kaikille ihmisille luonnollisena mutta se otti lopputilin tehty synteettisestä äidinkielen nature is a story and sentimental place

Juhalta made All The Time but doesn't Die all the time by Hans Gruber koska et North and South Sea Wolf All The Time For the last modified Freiburg im years I have found this is the nice piece you speak it coming to life and British infantry difficult to Discover Great plan of something in detecting Machinery Dead Season Apple Network install this package it is not starting Destination to see how from chemical molecules I can produce something that we understand Is Life aivan alussa professori Kalle Mikkelsen ja edellä bioprosessitekniikan professori Swedbank hänen on vaikea nähdä luonnossa suurta suunnitelmaa soluja kuolee ja uusia syntyy koko ajan biotekniikan uranuurtaja Hans Peter Mayer ei ole huolissaan synteettisestä biologiasta

hän pohtii Miten ihmiskunnan ongelmat Saadaan hoidettua oleellista on että uuden teknologian resurssit ohjataan tärkeiden asioiden ratkomiseen My concerns Notes intelligent Returns What humanity is going to the shower population enough Water for everybody now food from this is because it is write protected choose the right direction

tässä tiedä ykkösessä asiaa uudesta tavasta tehdä genetiikkaa ja molekyylibiologia puhumme synteettisestä biologiasta vuosien aikana kertynyt tieto perimän DNA palasista on tallennettu tietokantoihin ja näitä palasia voidaan yhdistellä kuin legopalikoita ensiksi tietokoneella ja sen perusteella tehdä valistuneita suunnitelmia Mitkä osat sopivat toisiinsa jotta se oli tuottaa tarpeellista ainetta esimerkiksi tuotto organismin toimiva hiivasolu saadaan tehokkaammin tekemään lääkettä tai biomateriaali insinööritieteiden otettu lacy's biologia mutta annetaan alkuun mayerin punkin ja mikkelsenin kertoa mitä on synteettinen biologia in Chains bacteria stupid you something Which is useful now we're Talking as we are Not Only talking of genetically modified food Hearts official hänen Assemble the Spikes System So we really

I don't think it's a y opettajien osaamisen creating Like an operating Life Bible really make use of The Isle of Man not simply imaginative synteettisestä biologiasta mikrobiologia Hans Peter Mayer hän on tehnyt pitkän uran bioteknologiassa ja nyt eläkkeelle jäätyään jatkaa uraansa Sveitsin läntisessä yliopistossa Meyer pitää synteettistä biologia radikaalina työkaluna joka menee paljon pidemmälle kuin geenitekniikka sen avulla voidaan muokata isompia kokonaisuuksia ja saada niistä aikaan systeemejä elämän luominen on liioittelua mutta teknologia luo mahdollisuuksia tuottaa hyödyllisiä aineita tehokkaammin ja Metsämiehet konsertto how to think about Technology is very good day for synthetic biology past Evolution

and now it has Become Engineering and that's not doing This actually works But if you wanted to categorize it Somehow I think that might be appropriate way to Evolution Prestige small Steps documentation The Imitation Hän oli bioprosessitekniikan professori Swedbank Sveitsin valtiollisesta teknillisestä korkeakoulusta hänelle synteettinen biologia on yksi tapa ajatella bioteknologia jos asiaa kuvaa karkeasti niin ennen tätä insinööri tieteen keinoin tehtävä biologia oli Evoluutio Evoluutio etenee pienin askelin geenivirhe mutaatio tapahtuu siellä täällä ja näistä valitaan tilanteeseen sopivan jälkeläinen mutta Pankki muistuttaa että tämä kuva ei ole absoluuttisesti totta se on vain yksi keino kuvailla asiaa Se on mielenkiintoinen uusi olo joka on noussut

Thomson airwaysin Lento on kaikessa hiljaisuudessa yllättävän vähän siitä sitten julkisuudessa on keskusteltu Ehkä se keskustelu enemmän vielä geeniteknologian puolella ja nyt tää biotalouden puolella ja ja Tämähän tulee sieltä välistä mielenkiintoisesti koska se tavallaan nyt sitten yhdistelee aika paljon sitä vanhaa mutta merkittävästi uuteen muotoon ja menen Itse minä rupesin agnostikko kaksi asiaa sinä tietenkin se että tämä on nyt hyvin Samantyyppinen ilmiö kunnon sata 35 60 vuotta sitten oli ydinvoima eli sehän tuli hyvin vahvasti ja Tommi tutkimuksen ydinenergian tutkimuksen poliisille voimakas fysiikka siellä oli hyvin myös Kemi ja sitten insinööritieteet ja niistä puhdistettiin yhteen sitten tämmönen kuva Tomi energian tutkimus

atomienergia tutkimuksessa hyvin nopeasti että miten voimakkaan jalansija sekä teollisuudessa sitten ku se tuli tonne siviilipuolella mutta myös sitten tämmösessä niinku sä tilastollisessa tutkimuksessa ja ylipäänsä tiedemaailmassa että siitä tuli tunne tiedä maailman Kärki kärkiteema ja niinku Suomessa 60-luvulla Tommi energiatutkimus Jami parhaat voimat tekninen fysiikka ja kaikki tämmöset nerot meni siihen mukaan ja sitten jälleen tämä muistuttaa myös sitten aika paljon samantyyppisiä tätä ICT vallankumousta informaatioteknologian vallankumousta joka sekin yhdisteli mielenkiinnosta kybernetiikka ja sitten sieltä tuli elektroniikkaa ja niitä Pantti yhtä ja sitten saatiin syntymä tämmönen USA la Itävallan F1 Katsotaan mutta muistuttaa tämmösen määrätyssä määrittämistä Millaista sykliä jossa Tulee tämmösiä uusia tieteen paradigma ja tällä Kyllä näyttää sulle mahtava potentiaali saavuttaa tämmönen uusi tieteen paradigma

wieniläiseen paradigma myöhemmin Mikkelsen on tutkinut ja tekniikan ja innovaatioiden historiaa niiden synty toisen projection software to the basis of an Empire genomes Activate immersion base pairs in the scope of what you can change change the lucky Bastard much more new information Age Again program bioprosessitekniikan professori Sven Pankki on käyttänyt synteettistä biologia jo vuodesta 2004 Pankki kertoo kuinka ennen synteettistä biologia 1990-luvun lopussa DNA synteesin avulla saatiin aikaan lyhyitä DNA pätkiä ajan myötä opittiin valmistamaan isoja DNA paloja ja kokonaisia janome ja aina miljoonan emäspari saattaa informaatiota on siis paljon enemmän synteettisen biologian myötä on voitu siirtyvät perimän lukemisesta sen

kirjoittamis programming 1 episode amount of information in the form of Canadian to tell When does a reasonable chance that the Selected us what you think I should do and programming is difficult because you need to know nothing you need to take a load of these Nights at the Center consideration

DNA muodossa deoksiribonukleiinihappo on koodi sanat sisältävät perimän ja biotekniikan avulla Tämä solun

keittiö Design strategies from other disciplines and make an useful for biology Joo mutta ohjelmointi on vaikeaa koska muuttuvia elementtejä on paljon ja luonto ei toimi ennustettavasti Siksi haetaan apua insinööri tieteistä koneenrakennuksessa käsitellään monimutkaisia ongelmia ja nyt tutkitaan Voiko samoja periaatteita hyödyntää biologiassa ja sano professori swedbanken The Prodigy Charly Samurai Phantom of complex tikis.fi olisit very complex many attractions only few Of which we know about Engineering Limited set of interactions with you can control for this reason and new designers reliable and predictable entities does the cold North West Welding Elements from Engineering Design apartments to use to make the programming of the show More

reliable and more predictable and more robust

Nokian vaikeuksien takia ne ovat ennustettavia ja luotettavia Voidaanko siis hyödyntää insinööritieteiden periaatteita jotta elollisen maailman soluja

tule ennustettu on esiintynyt WoT Marks of the Century pää olisi xy&z How does it makes developmental 10 prosessorin prisma.fi testing Process Is More reliable is the capital of Spain Technology in a few minutes there in chemistry naming pharmacy kun insinööri tieteen otettava

niin prosessit tulevat tehokkaammiksi halvemmiksi ja luotettaviksi lupaa professori Sven Pankki

mutta mitä synteettisen biologian avulla on saatu aikaan pankin mukaan lista saavutuksista Ei ole vielä pitkä Se on se päivä oli tyttö sinä häviät Epic Epic list of concepts and many people find a feeling I don't know that girl is afoot Software Center Apologia Ripen the weather with many people also considered a sentimental increase on traditional genetic Engineering of biotechnology and Sound

joka malarialääkkeen esiaste sitä voidaan tuottaa hiivassa syöpälääke paklitakseli ja puolestaan saadaan aikaan bakteerissa synteettisen biologian avulla wengen mielestä menetelmä tarjoaa hauku

Niin sairauksistani mutta haluavatko ihmiset tällä tavoin tuotettuja lääkkeeni traktorit myynti cancer drugs can be produced in bacteria all of these things can be done by Technology vs synthetic biology in the study of Efficient and helpful away from Direction to get hold of medicine for the people prefer to live on this medicine that I Can Do Better Bodies Better to the things that I can only do because of Technology Impact engine speed sensor Technology bioprosessitekniikan professori Sven Pankki antaa esimerkin omalta alaltaan he ovat tehostaneet ja synteettisen biologian keinoin B 2 vitamiinin riboflaviinin tuotantoprosessia tunnistamalla soluja jotka tuottavat vitamiinia enemmän tätä vitamiinia käytetään Karjaan ravit

makes it easier to find improved versions of the self sufficient juuston Technology to more easy identifying cells that make more riboflavin show you how to accelerate Process Development seuraavaksi Hans Peter Mayer

bioteknologian yrityksessä Lontoossa mayerin arvion mukaan synteettisestä biologiasta on apua maanviljelyksen ja seuraavaksi lääke ja kemianteollisuuden lääkevalmistuksen tuotantoprosesseja on syytä tehostaa koska jätteen määrä on merkittävä ongelma kun sulle sanoo my heart sulle 1 weight ratio can vankilat a10.com of waste Dungeon teleport social benefit Remember The fact that the footprint of our manufacturing newsletter The Beatles Yesterday and gnomes opportunities for loving you so I have to reduce

Samsung Galaxy Swamp Thing even when we produced with white sweater list footprint possible hans-peter Mary mukaan jätemäärät kemianteollisuudessa ja lääkkeiden valmistuksessa voivat vaihdella sadoista grammoista pariin tuhanteen kiloon tuotettua lääke kiloa kohti synteettisen biologian avulla lääketeollisuuden jalanjälkeä voidaan pienet What It Is My IP tukeminen ovat tulossivu tissien sijaitsevat and brambleclaw demi.fi going to find Chemicals when you have about venekilpailu product with pharmaceuticals Candy Celica 2000 2500 kg Extreme Ice Wizard is awesome angels song of anticancer Production use chemical have69.net Steps when we can go what you get out the ones below me not I love is 2015

mikrobiologi Hans Peter Mayer to esim myös malaria

joka on eristetty aikaisemmin puusta menetelmä on kallis ja se on pystytty korvaamaan synteettisellä biologialla lääkettä saadaan halvemmalla ja näin se on saatavilla köyhillä mailla ja kasvavalle väestölle Lissut umount device could be produced by producing pisin Technology with bacteria that is suitable for short people in poor countries and other one is a very slow and Associates Minogue disco pants the workload into inches to Know That is not of course at the same important but still it shows that this achievement games the way for other place Which are important when Tapio pharmaceuticals or or other important products are for Markets in the Life Sciences takes the way to make this complex molecules That would would make it Break a way to pronounce gyproc-ruuvi population

oivoi population odotukset synteettisen biologian suhteen ovat kovat sen ajatellaan pelastavan ihmiskunnan iso että ongelmilta tuotetaan ruokaa kestäviä biopolttoaineita sekä täsmällisiä lääkkeitä Hans Peter Mayer vitsaili synteettisen biologian olevan ihmiskunnan viimeinen Toivo näin Ei sentään ole sama odotettiin aikanaan geenitekniikalla parikymmentä vuotta sitten voi syöttää useita vuosia jo Kata because the same thing was used for genetic Engineering With The Last Hope the Center of course it is That Remains in the Deep below This is what Technology mikrobiologi Hans Peter Mayer muistuttaa että meillä on käytössämme voimakas teknologia Ja kuten aina sitä voidaan käyttää hyvän ja pahan mutta meidän pitää keskittyä positiivisiin puoliin ihmiskunnalla on isoja ongelmia muun muassa ilmastonmuutos

ja sen seuraukset kasveille synteettinen biologia mahdollisuus saada kasvit kestämään kuivuutta ja suolaisuutta Mikä on ruotsiksi Let it be used for Warfare vs Octavia what it is like me every Technology Teresa Panthers Hoodie for the positive Thinking of the positive side menu Mac is going to happen to a time I would have some of the population You must be the people I'm a stupid people I know so you have Become more time to change iframe Center Ivalo Jason opportunity to believe We have read read just because of draenor Sweaters to Machu Picchu Hockey Ultimate solution of Technology

Vastaukset niin että something I would consider one of the most exciting Development Impact Technology Opel Astra G Slipknot get something Daily 2007 biotekniikan professori Sven pankkeja naurattaa suuri innostus synteettisen biologian ympärillä toki tämä uusi työkalu on jännittävä lisää bioteknologian sen avulla voidaan muokata tuotto eliöiden esimerkiksi LEGO ninja

saada tuloksia aikaan nopeammin mutta tutkimus vie aikaa yleensä kauemmin kuin luullaan

Sven Pankki arvioi että tuloksia saadaan ensimmäisenä kemianteollisuudessa ja 10 15 vuoden kuluttua lääketeollisuudessa lääkkeiden säätely ja kliiniset testit vievät aikaa

Sveitsissä tuotetaan paljon muun muassa Maku ja tuoksu kemikaaleja siellä Siis investoidaan biotekniikkaan ja hyödynnetään synteettistä biologian mutta mihin panokset pannaan hans-peter mayerin mielestä avainasemassa ovat kuluttajat haluavat luonnollista ja esimerkiksi parfyymin tuotannossa kasveista saatavat aineet on hankala saada ja ne tulevat kalliiksi siksi on kehitetty synteettisiä tapoja aineiden valmistukseen you mentioned fire prevention for What is the private instagrams Agent wants to have something natural Company which develops synthetica freeswitch advertising this Operation products Coming From pants over that is difficult to Harvest So It has to be changed itself producer Chemicals Company developing bioprocess Happyjuice in love with an impression In These companies they provide

Mistä vitusta disk on penis kännykkään jo vähän candywell Office products Palataan tekniikan ja innovaatioiden historia tutkineen professori Kalle mikkelsenin Kun nielaisee paradigman hän siis näkee yhtymäkohtia atomienergia tutkimuksessa ja synteettisessä biologiassa kuuluu Tuomas kun haet työtä työtä ei ollut tommonen pelkästään jatkumo vaan siellä on tämmösiä ihan normaalin tieteen vaiheita jossa eri tieteenalat sitten tekevät siitä hyvin tyypillistä tutkimusta kysymykset on hyvin samantyyppisiä täydennetään sitä tietoa lisätieto kasaantua mutta sitten jossakin maassa alkaa syntyä tämmösiä uusia Missä oot ihan normaaleja kysymyksiä kysymyksiä mitä mitkä oikein mahdu siihen perinteiseen malliin joku niitä syntyy tarpeeks paljon niin saattaa syntyä tämmönen murros hän kutsuu tieteen vallankumoukseksi sitä mutta että syntyy murros josta lähtee sitten koko näyttäminen uusi tutkimus alusta Ja nyt tämä synteettinen biologia näyttäis olevan

kappale Taloustutkimus alusta mistä voidaan lähteä sitten monet eri suuntaan Tässähän on taustalla voi hyvin edistynyt genetiikan tutkimus ja molekyylibiologia ja me saatetaan kiittää ja siitä et meillä on niinku täsmällisempiä lääkkeitä joihinkin sairauksiin aika harvaan itse asiassa mutta Minkälaisella alueelle me sitten niinku Istutaan tässä kun me voidaan jopa jopa tehdä elämää et mitä me avataan kun me ryhdytään tällaiseen toimintaan liittyvät kysymykset on testi valtava valtava mutta vielä tässä Täytyy tässä Keskustellaan keskustella aika paljon niistä mutta tota jos Ei keskustele eettisistä kysymyksistä vaan ehkä enemmän siitä Arjen tekemisestä että millä tavalla nää tutkijat ja tykkäsin Osallistun Milla tilhe hahmottaa sen oman työn alussa oli oikeesti minun kysymys mitä tässä kysyny että mitä he oikein tekevät

nythän heillä on niinku mahdollisuus tavalla muokata DNA tehdä sitten niinku tietokoneavusteisesti tämmösiä malleja niin Pitäähän Heillä oli jonkinlainen malli siitä että mitä he ovat tekemässä se minkä muotoista he tekevät tavallaan arkkitehteja tämmösessä uudessa maailmassa Missä rakennuspalikat on levitetty sinne tontille Ja nyt heillä on mahdollisuus sitten tehdä se talo ja tämähän on erittäin iso sekä ideologinen kysymys että et kysy että minkälaisen talon herra Ketä Kuka päättää siitä että minkälaisen Remun talo rakennetaan ja tässä on se positiivisia piirteitä koska nytten Tai rakennuspalikoita on runsaasti ja pystytään tekemään aivan uudenlaisia taloja ja todella Semmosia jotka auttaa ihmiskuntaa yhteensä paljon mut sitten ei sinulle toinen puoli sitä että siellä on ympäristössä toi tämmösiä toimijoita jotka haluavat määrittää ja rakennus rakennuksen muodon pitkälti omilla periaate

ei anneta tämmöstä vapaata mallia vaan että c-malli hyvin nopeasti supistetaan johonkin määrättyyn standardi

mallin määrittää Siis jos ollaan elämän arkkitehteja jos tää on siis niin kun aina joku joskus lääke suunnittelu on tietyllä tavalla Se tämmösen biologisen materiaalin suunnittelu on mut kuka sen määrittää sen ja rajat mutta mä osaa suuri kysymys mitä tässä tässä olis ehkä tämä tiedä yhteys on nyt hyvä syke ja sit niinku keskenään pohtia Turku Kauanko puoli hän sitä ei varmasti pystyy mutta ulkopuoliset vaikuttaa siihen että jos tiedeyhteisön heikko ja sitten sen ulkopuolelle määrittää sen taivaltajat tavalla ja toisella Mä käytän tässä Tutustuin semmose amerikkalaiseen ajattelija Lewis Mumford and joka joka oli sillä tavalla hän jo 60-luvulla ennusti että uusi tämmönen tieteen horisonttiin siellä puhutaan Se new Frontier saattaisi olla hyvinkin tänne biologia tähän tipun synteettistä biologiasta mutta en ehkä sitten Mitähän siinä käytiin hyvin paljon sopii tähän synteettisen biologian

Naapurilla oli suuri huoli siitä että että mikä on todellakin se jos mennään tänne ihmisen aina ja ikuisesti himoitsemaan kohteeseen elikä sinne solujen muokkaamisen tasolle viis Nyt on jälleen analogian Anita atomit tutkijoita Niin Hän rikkoi vajaatoiminta kreikkalaisesta ajattelusta lähtien pidettiin pienimpänä rikkomatta vanha yksikkönä miehet menivät sinne sisälle atomin sisällä ja pystyy manipuloimaan sitä et tekemään sieltä asiat nyt me mennään sen soluun ja jälkeen geenien ja mennään niiden joukkoon ja me pystytään manipuloimaan ehkä ihmisen elämän kannalta kaikkein tiiviimpiä asioita eikä sitä elämän lähtökohta uutiset Erittäin tärkeä kysymys siinä siinä että niinkun mamba.ru pohti sitä että Kumpaa muotokieltä me noudatetaan kun meillä on tunne ihmisen tekemään maailma jonka muotokielen ovat pitkälle sanelen Insinöörit

ja insinöörien muotokielessä on ne arvopohja hän on on tehokkuus taloudellisuus ja tuottavuus mä kolme kuuluisaa teitä Mitä tarkoittaa sitä että siitä muotojen runsaudesta valitaan Ne jotka täyttävät nämä tehokkuuden talouden ja tuottavuuden mallit ja loput annetaan pois minä en tavallaan insinööri maailmassa joudutaan siihen että se se tota se muoto määrittää sen toiminnan

ja ihanne muoto on koneen muoto koska kone on suunniteltu niin että se toteuttaa täsmälleen sen mitä se kone on tarkoitus tehdä

nyt tässä modernissa ihmisen maailmassa hyvin syvälle että menen rakennukset hän muistuttavat ovatko ne muotoisia sen takia koska niissä asutaan esteettisyyttä ei tarvita moniarvoisuutta ei tarvita koska se paras niin sattuu vaan Bestway toteutuu siinä funktionaalisessa modernissa arkkitehtuurissa sama kaupunkisuunnittelu tämänkin salin arkkitehtuuri Tässä on pöydät kiinnosta rivissä tuolit rivissä Ihmiset istuu kaikki tämä muistuttaa sitä koneen maailma joka me todettiin että se on se kaikkein paras maailman me nyt sitten Mumford oli huolissaan siitä että tämä solujen maailma tämä luonaa Se on orgaaninen muoto ja orgaaninen muoto hän syntyi evoluutiossa ja evoluutiossa diversiteetti on voima Mitä enemmän sulla on niin sieltä löytyy niin vahvat ja tavalla Evolution tuottaa aina paljon jos tässä sitten luonnonvalinnan kautta Valitse ne parhaat

ja nyt sitten mä en tarvi huoli oli ja minun puolikkaan siitä että nyt mennään suoraan siihen kone muotoon koska se on taloudellisesti kannattavaa siitä voidaan tehdä ja tämä diversiteetti malli tästä jää pois

silmä tavallaan tuotetaan sinne solujen tasolle tämmönen moderni ihmisen tekemä maailman Tämä on syksyisin Mitä voi tapahtua

tässä synteettisessä vielä kestää hyvin usein otetaan esille jos malaria

ja nyt tässäkin seminaarissa me nähtiin niitä hyviä esimerkkejä et mitkä on niinku Elliot ja bakteerin osat on tuottanut niitä niin siel on kuitenkin niinku äkkiä kaljaa ja hiivat niin niin voiko ne ajattelet Ne on kuitenkin sitä konetta sitä biologista konetta Majuri tottunu hyppyrotta vatsa ideologia naisen ajattelu että mitä mitkä valitaan siihen tuottamaan se lopputulema Niin jos se on ennalta määrätty on lopputulema Mitä me halutaan sillon me tehdään sillä matka vie valintoja jo etukäteen että se tuottaa Senja ja sitten tulee tää kone maailma mahdollisimman tehokkaasti jos meil on aika 45 vaihtoehtoa siellä Ne valittaa niistä se yksi joka tuottaa sen tehokkaimmin mutta jälleen sen kuolla orgaanisissa asioissa mukana niin siellähän semmonen me tiedetä sitä diverstas on niin monimutkanen systeemi että se neljäs joka on tuottamattoman saattaa olla loppupeleissä kaikkein tärkein ja tämä on se huoli että kuin Mennään samalla kapea

insinööri näkemyksiä siihen Mä sanoin kyllä se malarialääke joka tehoaa mutta meni taas tiedetä mitä me menetettiin tai mitä seuraa sua vaikutuksia siitä voi olla Ja tämä on se mielenkiintoinen ideologinen kysymys mitä synteettisen biologian täytyisi minun minun mielestä ehdottomasti keskustelu

keskustelua synteettisestä biologisesti niin yksi yksi Ajatus oli myös se et jos se jos tässä syntyy jotain

tuholais maksaa osa maapallosta Niin onhan sekin evoluutiota Niin kyllä se on todella se on MM

Täältä nytte näin pahasti pääsi käymään ja toinen huoli Milloin tässä tässä juuri sitä että et Mitkä asiat tänne sidosryhmät millä tavalla tämä tämä synteettinen biologia lähtee sitten sitten menemme eteenpäin tavalla Mikä on sen maailman mihinkä se tarttuu

nythän mietitään että se materiaali millä työskennellään on pitkälti yhteinen koko globaalissa maailmassa ja nyt sitten kuitenkin tässä nähdään että ne taloudelliset mahdollisuudet ovat suhteeseen suuria tai merkittävän suuria ja se varmasti Avaa tämmösen uuden teollisen ikkunan tunnelmaa ja ja sillä lailla taas tulee semmonen näkemys että täällä vaan vahvistetaan sitä Aika perinteistä maailman kahtiajakoa tai kolmijako ja sitten sitä halutaan katsoa ja ehkä saatetaan niinku sanoit tuhota tuhota hyvin joku osakunnan joku taas kukoistaa entistä paremmin

valinnainen painoarvot että meillä on ihmiskunnalla nyt 2000-luvulla todella isoja asioita melun vesi energian riittävyys et Käytetäänkö fossiilisia polttoaineita vai vai Voisko synteettisen biologian keino on bioenergia todellakin niin kun tulee läpitunkeva Katse tuut sielt olis jotain saavutuksia ties miten ruoka riittää kaikille ja nyt me kuultiin täällä kuitenkin että kuinka tätä käytetään smooks jossakin hajuvesi teollisuudessa joka on joka on varmaan hyvin rahaa käsittäneet valintoja Kuka tekee ne valinnat Janne painoarvio lentää Mursut toimitettavat on paljon paljon tätä ydinenergian tulemista 50-luvulla kunnon atomi oikeasta tuli siviilikäyttöön ja sellainen ulos sieltä 111 kompleksista niin silloin puhuttiin että atomienergia tuotettua sähköä ja se on niin halpaa että Asiakkaalle ei kannata Lähetä laskua koska postimaksu on suurempi kuin se sähkön hinta

nyt sillon tarjottiin lopullista ratkaisua ihmiskunnan Energia ongelma nyt me nähdään missä me ollaan tämän asian kanssa Eli tota se että me tullaan tämmösen uuden tieteellisen alustan kanssa lähdetään liikkeelle siihen kuuluu tämmönen Tieteen ja innostus valtava innostus ja me nähdään nähdään kaikki potentiaaliset positiiviset mahdu sit se on hyvä että se näkyy mutta juuri tässä että se rakenneilmaisin Lähdetään tekemään Niin siinä tulee helposti semmonen vauhtisokeus että lähdetään kaventamaan sitä sitä tutkimuksen perusteet Eikä tässä tapauksessa sitä Näytä ihmisen tekemiä biologisia alustoja lähetän kaventamaan niin että ne tuottaisi lyhyellä tähtäimellä mahdollisimman paljon taloudellista hyötyä ja näemme tavalla hyökätään sitä

perustaa vastaan joka on tämmönen diversiteetti

Eikö ole sitä kestävyyttä eikä ole Millä rahoittaa jolla ei ole sitä voimaa rakentaa sen sitten diversiteetin kautta ja tavallaan mä olen taas sitä et luontoa semmosena kun se on 4 May oikeesti kunnioitin sitä luonnon näkemystä ja tässä tulee sitten helposti semmonen tilanne että ajetaan sillä vauhtisokea olla liian kapealla väylällä ajetaan sitten vasten seinää kuten mä edes et esimerkiks on suhtkoht hyvin ja sitten

kunnon niin niin rajut Joo että meidän pitää muuttaa joka tapauksessa suuntaan niin eikö vois ajatella sitte että synteettinen biologia vois olla ikään kuin yksi keino siihen että et tästä maapallosta ja tavasta toimia et se olis niinku eettisesti kestävän Hyvä kysymys Joo joo jos nähdään näin on niin sitten meillä tavalla tehdään se valinta että mä nyt tässä me ollaan ensin tämä luonnonympäristö ja ja ja ekologinen maailma ajatus siinä pisteessä että se on tuhoutumisen partaalla niinku mä nähdä joku iso ilmastonmuutos tai se on joku muu ja nyt me sitten tuoda Meillä on rinnalla tämä tai siinä sisällä on tämä ihmisen tekevän man-made maailma ja tavallaan 1 synteettinen biologian on siinä rajapinnassa ja sinä interfaces Ja mä ehkä voin tässä näin näin visualisti Ajatella että me annetaan sitten mennä sen

luonnollisen maailman jos se kerta on niin huonossa jamassa minä yritän sitä parantaa Mä yritän mennä synteettisellä maailmalämpö tuoda synteettinen maailman sen tilalle Itävallan se mitä me pidetään tällä hetkellä luonnollisena niin saattais näyttää kaikille ihmisille luonnollisena mutta se on loppu tai tehty synteettisestä

Mia ja minä taidot sinänsä on tässä vuosien saatossa karttunut ja joku ajattelee että et Craig venter tää jo kauan teki uraauurtavaa työtä Siis tekee edelleenkin ihmisen genomin tutkimuksessa on niin hän on nyt niinku sit kehittänyt tämmösiä eläviä eläviä soluja synteettisen biologian kanan niin eikö se ois todella varataan siis jos me pystyttäis hylkäämään niin sanottu luonnollinen ja ja 150 vuoden päästä ihmiset eläiminä synteettisessä ja se olis heille luonnollinen just katsotaan reaalimaailmaan niin kuinka paljon eletään enää siinä luonnollisessa

tottakai me eletään vielä tämän geeni tasolla ja solutasolla ja tässä ja viileä ilma on varmaan sitä suhtkoht luonnollista ja vesikin on mutta melkein muuten monen moderni maailma on irrottanut meidät siitä

luonnollisesti kun menettää säätiedotuksia me pystytään jo ennen kuolemaa tulee vain noin 5 päivää eteenpäin me tiedetään Jussi tulevaisuuskin ennen aikaa Oli kuitenkin semmonen Mitä Me ei tiedetty että suunnilleen tiedetään 5 päivää etukäteen mitä se tulee olemaan tiedetään eteen taakse sivulle 304l ulottuvuudessa me tiedetään Mitä tapahtuu ja mistä sen mukaan muotoillaan maailmani Eikö se aika synteettinen ala-olla

ajattele se voi niinku me ollaan siis tässä huoneessa Niin mikä tässä enään on luonnollista varmaan ilma joka tuolta koneellisen ilmanvaihdon kautta tulee valo on synteettistä materiaalit on synteettisiä

että jos katsotaan Täällä tuoli puutuoli ja on ja puupaneelia seinässä mutta pääsääntöisesti rakennusmateriaalit on synteettisiä kaikki alkaa olla synteettistä että kyllä se synteettinen Maailma tässä on jo sanoisinko enemmistönä aika monessa ympäristössä

bioprosessitekniikan professori Swedbank näkee luonnolle

pankin mukaan luontoon että tunteellinen paikka soluja syntyy ja kuolee koko ajan ja kärsivät nälästä tai ne syödään näin on ollut noin kolme miljardia

uusia lajeja syntyy ja minun on bioteknologian tutkijana vaikea löytää tästä kaikesta jotain suurta suunnitelmaa sanoo Sven pankkiin

Helsinki SYÖ mutta interest voi olla bioengineering maito veterinary about What is natural environment

nature is a sentimental plays guitar made All The Time but doesn't Die all the time by Hunger of figure skating Tour De kostar 25 mental situation that They Can't handle and Chelsea Wolfe All The Time of the last modified trigonum Harris This is the nice piece you speak it coming to Life Is Life in The Great Circle to Discover Great plan of something Behind The Door Is fascinating visionary dancers on a planet with it all started to do anything resonating to see how from mechanical mod Cubic MM to do something that we understand Life luontoon tietyllä tapaa kone

Joensuu teet Minusta on kiehtovaa Kuinka kemiallisista molekyyleistä syntyy jotain sellaista jota kutsumme elämäksi mutta elämän alku hetkestä tähän päivään matka on ollut vaikeakulkuinen sanoo professori treenipankki

the process from the very beginning to record computer displays in the reason that girl EDT oli criterion The Matrix for Wood species during Which countries have sufficient Diego logic MIDI data in English

Diana ekonometri Don't sing that Make sure because whether we do in a or or something different ending Mikä olikaan se Barbra Streisand ekologinen

sen perustajat Sven punkin mielestä luontoa ei kiinnosta Onko luonnossa organismeja DNA sitä vai onko niissä jotain muuta molekyyliä luonnon kannalta on oleellista Löytyykö ekologinen lokero ja Selviääkö laji vai ei ole formation at the latest Mitsubishi be read by the other side effects to draw molecules in the Attic I cannot read information thundersnow communication possible and changed information cannot get into the wild The Vampire Diaries can't do not have an ecological istuttava itsestäni ihminen Muokkaa org

lääke on nyt toivomme että näit bioprosessitekniikan professori Sven Pankki Sveitsin valtiollisesta teknillisestä korkeakoulusta kuvailee Kuinka solujen välinen Viestintä tapahtuu solun lukee toisessa solussa olevan informaation mutta jos molekyyli onkin väärä tai sellainen jota ei löydy luonnosta kommunikaatiota ei tapahdu eikä vieras muokattu materiaali pääsen luontoon yksi keinoista ja muokattujen eliöiden informaation siirtyminen luontoon ovat Xenon nukleiinihapot niistä kertoo tekniikan kandidaatti Oskari vinko joka opiskelee synteettistä biologiaa Sveitsissä samassa teknillisessä korkeakoulussa ei tehosta kuin pankkiin

se on ylimääränen kirjaimet ja voidaan vaikka korvata Jollain toisella kirjaimella jota ei Elliot luonnollisesti osaa valmistaa kirjainta ja mä tiedän sit keinotekoisesti valmistetaan nytten tähän vaikka kirjan ja mä tiedän sen soluasunto Oulu tarvitset NX kirjaimen toimiakseen ja sillä tavalla jossa on nytten jotenkin päättyy laboratorion ulkopuolelle ja niin se enää löydä tätä keinotekoista Hamina Anteeks että luonnosta ja se ei selviä suunniteltu geeni

kuitenkin aika pian että että semmosia että ajatellaan niin että semmosta ekologiset lokero ei niinku toivotaan teinille

peli laboratoriossa käytän että organismeja niin ne on yleensä elinvoimaisia vain optimaalisissa olosuhteissa jotka me voidaan Voidaan laboratoriossa Meillä on huonossa hurja määrä lihas- ja bakteereita ja eliöitä jotka on aivan tajuttoman hyviä siinä Mitä Missä nähdään tällä hetkellä jos sinne joku synteettinen organismi päätyy niille mitään samaa kilpailla niitä luonnollisten organismien kanssa ja Tästä syystä me voidaan on aika

karkaa niin useimmiten sillä ei oo mahollisuuksia Levitä huonosti mutta toisaalta me ei tiedetä Me ei voida varmuudella tarkkaan sanoa että tämä ei selviä luonnossa Eikä tämä voi viedä ne tekee ne ja muihin eliöihin jotka valmiiks selviä Ja hyvin me ei voida sataprosenttisesti taata että mitään ekologista häiritä ei synny mutta on erittäin todennäköistä että mitään häiritä Ei synnyttäneelle keinotekoisella nukleotidi että me voidaan varmistaa sen että niin Selvin sanoin luonnossa

edellä tekniikan kandidaatti museossa bakteerin vaihdetaan 1 DNA nukleotidi sellaiseksi jota ei luonnosta löydy mutta perinpohjaisesti käsitystämme elämästä sanoo professori Sven Pankki erilainen periytyvä polymeerit sitä voi kutsua tieteellisesti merkittäväksi mutta Pankki muistuttaa että tällainen bakteeri ei voi selvitä luonnossa se on liian keinotekoinen pärjätäkseen luonnon kilpailutilanteessa fundamental it Rains of the properties of light how to make something that uses different different from the phone numbers to survive that it's autokisa organisms

which cannot Survive

Skype elämät kisahalli artificial bacteria is Simply not competitive enough to survive and implement biotekniikan Uranus

vanhan pohtii Miten ihmiskunnan ongelmat Saadaan hoidettua Michael Johnson Snapchat emoji emoticons what you might is going to the shower population of Water for everybody now food recipes Michael J niistä vituttamaan eri projects to choose the right direction What is the Beatlesin terveys motogp.com securities Fazer because will O wisp love sitteri mielestä synteettistä biologia pitää

elinolojen parantamiseen oleellista on että uuden teknologian resurssit ohjataan tärkeiden ja oikeiden asioiden ratkomiseen tähdentää my everything that Into You pay to consume the public examination of Everything which I think is important but you spend money but I think I see before I think it's it will be especially Center Berlin In agriculture You have to have bought it in out to choose to make Plants vs 26 press like dryness extensive Life is the change in nainen weather completionist Peter Mayer mielestä viimeisille on kerrottava synteettisestä biologiasta yleisön sivistäminen uudesta tavasta tehdä bioteknologia on laitettava resursseja ensimmäisiä sovellus aloja on maanviljelys

eilen jo käytössä tekni

Soita jolla kasvit saadaan kestämään äärimmäisiä sääoloja sanna-maija ja jatkaa vielä että kaikkien ihmisten pitää saada riittävästi ravinteita ruuastaan

perehtynyt näihin asioihin vielä ihan niinku yhteenvedon omaisesti niin mistä sä odotat ikään kuin niitä nyt niinku nyt Hyviä asioita ja missä sä oot sitte huolissas Minkälaisista asioista ihan niinku summalle summaksi mä voisin sanoo että just nosta tassusi potentiaali olisi tehdä sille sen diversiteetin kautta että se valta olisikin siellä luonnolla tämä nyt sitten kun pystytään katso sinne kennel mene sisään ja katsoa miten ne muotoutuu ja miten ne toimii niin me yritetään tunkea sinne tätä insinööri ideologia on ihan soluihin opettaja solut insinööri tavalla ajattelemaan vain yrittää sopia siitä luonnon tavalta oppijat miten se monimuotoisuuden ja miten se Evolution joku ihan oikeasti toimii Ja ja sitä kautta tuoda sitten Ehkä pikkuhiljaa alkaa muuttaa tätä synteettistä maailmaa enemmän muistuttavasta luonnollista maailman nythän on tehty pari sataa mutta toisin päin ne opetettu tätä luonnollista maailman elämää tässä syntyy

tässä maailmassa Ja tässä olis nyt semmonenkin patentti olet muuta se kääntää toisinpäin

Lähetykset

 • ti 18.10.2016 12.10 • Yle Radio 1

Jaksot

 • Elämme digitaalisessa maailmassa ja riippuvuutemme siitä kasvaa. Samalla kuulemme yhä useammin kyberhyökkäyksistä, palvelunestohyökkäyksistä, tietomurroista, kyberturvallisuudesta ja niin edes päin. Vaikka asia on tärkeä, ei näitä termejä ymmärretä kovin hyvin.

  Tiedeykkösessä puhutaan tällä kertaa kyberturvallisuudesta. Mitä sillä tarkoitetaan? Millaisia uusia uhkia tämän päivän digitaalinen maailma tuo mukanaan ja onko kybermaailma todella pelkkiä vaaroja vai myös mahdollisuuksia?

  Haastateltavana on kyberturvallisuuden professori Jarno Limnell Aalto-yliopistosta. Toimittajana on Seppo Heikkinen.

 • Kansalaisaloite eutanasian sallimiseksi Suomessa on jätetty eduskunnalle. Kysymys jakaa varsinkin lääkärikuntaa, joista suurin osa on sitä vastaan, mutta myös kansalaisia, vaikka suurin osa heistä on sen puolella. Yhden mielestä kyseessä on harkittu murha, toisen mielestä se on avain hyvään kuolemaan. Asia on vaikea, onhan kyseessä peruuttamaton teko, vaikka toisaalta se voisikin mahdollistaa kärsivän potilaan tuskattoman kuoleman. Etiikka, moraali, ihmisoikeudet, uskonto, filosofia – kaikki ne tuovat omat kulmansa eutanasiakeskusteluun ja -pohdintoihin.
  Ajatuksia ja näkemyksiä eutanasiapohdintaan tuovat lääketieteen etiikan dosentti, lääkäri Pekka Louhiala, kansainvälisen oikeuden tohtorikoulutettava Ukri Soirila sekä teologisen etiikan ja sosiaalietiikan yliopistonlehtori Virpi Mäkinen. Toimittajana on Jaana Sormunen.

  Kuva: Yle/Brand X Pictures

 • Fotoniikassa kehitetään ja hyödynnetään valohiukkasia eli fotoneita erilaisiin sovelluksiin. Usein fotoniikka on tutun teknologian taustalla näkymättömissä eikä käyttäjä edes huomaa sitä. Matkapuhelimet ja matkapuhelinverkot, erilaiset ilmaisimet ja itseohjautuvat autot hyötyvät fotoniikasta. Myös laser kuuluu fotoniikan piiriin.
  VTT:llä valmistetaan valoa johtavia optisia piiirejä piisirujen pintaan ja tutkitaan IR-valon käyttöä tiedonsiirtoon, kaasumittauksiin ja lääketieteen kuvantamiseen. Haastateltavana ovat tutkimustiimin päällikkö Timo Aalto, tutkija Markku Kapulainen ja opiskelija Ben Wälchli VTT:ltä. Toimittajana Sisko Loikkanen.

 • Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä, ja yleisesti ennuste on hyvä. Mutta tilanne muuttuu, jos nainen sairastaa levinnyttä rintasyöpää. Keskimääräinen elossaoloaika on kolmen vuoden luokkaa. Mutta uudet täsmälääkkeet tuovat lisää aikaa. Tämän tietää HYKSin Syöpäkeskuksen ylilääkäri Johanna Mattson. Anita Mäkelä on sairastanut rintasyöpää kaksi vuotta, ja hän saikin aivan alkumetreillä kuulla, että syöpäkasvaimia oli myös luustossa. Mitä neljän lapsen äiti ajattelee tilanteestaan?

  Rintasyöpäpotilaan hoito alkaa yleensä leikkauksella. Säästävä leikkaus riittää usein, mutta joissakin tapauksissa joudutaan poistamaan koko rinta. HYKS Rintarauhaskirurgian osastonylilääkäri Marjut Leidenius tuntee rintarauhaskirurgian hyvin. Toimittaja on Teija Peltoniemi. Valokuva Heidi Haikala.

 • Kirurgia, syöpähoidot ja elinsiirrot ryytyvät, jos bakteereja karaistaan vielä paremmin antibiootteja kestäviksi. Kaikissa näissä tarvitaan antibiootteja tulehdusten varalta. Nyt bakteerit totutetaan antibiootteihin, kun turhia kuureja syödään jatkuvasti. Matkailija kerää mukaansa superbakteereita, jos ottaa antibiootteja riskialueilla. Kuuri tappaa lälläribakteerit ja tekee tilaa lääkkeitä kestäville superbakteereille. Antibiootteja nappaava matkailija valikoi riskialueelta tuliaisiksi kaikkein vastustuskykyisimmät ESBL-superbakteerit. Ja resistenssiongelma pahenee. Studiossa Leena Mattila sekä professorit Anu Kantele ja Pentti Huovinen.

 • Tiedeykkönen seikkailee tieteiden, taiteiden ja luovuuden välimaastossa. Ohjelmassa mietitään, voivatko koneet olla luovia? Tai voivatko tietokoneiden sepittämät runot olla taidetta? Tai voiko taiteen keinoin popularisoida tieteellisiä ilmiöitä? Näitä kysymyksiä lähestytään sekä tieteen että taiteen näkökulmista.

  Haastateltavana Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen professori Hannu Toivonen, jonka erikoisala on luova laskenta. Hänen luotsaamansa Discovery-tutkimusryhmä on tutkinut mm. runojen koneellista luomista ja musiikin koneellista säveltämistä .

  Lähetyksen loppupuolella Tiedeykkönen vierailee Helsingin taidehallissa Taiteilijaduo Grönlund-Nisusen Gray Area taidenäyttelyssä, joka liikkuu mielenkiintoisesti tieteen ja taiteen rajalla. Haastateltavana taiteilija Petteri Nisunen.

  Toimittajana Seppo Heikkinen.

 • Apulaisprofessori Emilia Kilpua Helsingin yliopistosta mallintaa Auringon koronan massapurkauksia, joissa valtavat määrät hiukkasia purkautuu Auringosta avaruuteen.
  Jos tällainen purkaus osuu maapalloon, se saattaa häiritä sähkölaitteita maan pinnalla ja elektroniikkaa satelliiteissa.
  Niinpä Auringon aiheuttamaa avaruussäätä halutaan ennustaa nykyistä paremmin. Aurinko on kuitenkin varsin monimutkainen toiminnaltaan ja mallien kehittäminen on haasteellinen tehtävä.
  Helmikuun kiintotähtitaivaalla näkyy Orionin talvinen tähdistö ja myös Sirius-tähti loistaa yhä etelän suunnalla. Planeetoista Venus ja Jupiter näkyvät kirkkaina. Myös komeettoja liitää helmi-maaliskuussa. Haastateltavana ovat apulaisprofessori Emilia Kilpua Helsingin yliopistosta ja professori Markku Poutanen Paikkatietokeskuksesta. Toimittajana on Sisko Loikkanen.

  Kuva: EPA/NASA/SDO/HANDOUT

 • Suomen Akatemian Pyhät tekstit ja traditiot muutoksessa -huippuyksikkö tutkii mm. Raamatun alkumatkan vaiheita. Tutkimus perustuu paljolti Vanhan ja Uuden testamentin vanhimpiin säilyneisiin käsikirjoituksiin sekä kreikankieliseen Septuagintaan, ”historian ensimmäiseen raamatunkäännökseen”, mutta myös 1940-50-luvuilla löytyneisiin Qumranin tekstikääröihin, jotka ovat avanneet aivan uusia näkymiä Vanhan testamentin hepreankielisiin teksteihin. Mitä kaikkea vanhat tekstit ja niiden vertailu kertovat Raamatun synnystä ja ympäristöstä, jossa se syntyi ja muotoutui?

  Haastateltavana Suomen Akatemian Pyhät tekstit ja traditiot muutoksessa -huippuyksikön johtaja Martti Nissinen ja varajohtaja Anneli Aejmelaeus, molemmat Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan professoreita ja Vanhan testamentin tutkijoita.

  Toimittajana on Jaana Sormunen.

 • DNA-viivakoodilla voidaan tunnistaa yksilöt eri kehitysvaiheissaan, esim. hyönteisen muna, toukka, kotelo ja aikuinen tunnistetaan lajin viivakoodilla. DNA on sama kehdosta hautaan ja munasta aikuiseen. Ihminen muuttaa ympäristöjä ja samalla tuhoaa harvinaisten lajien viimeisetkin asuinsijat. Ja liuta lajeja tuhoutuu elinpaikkansa mukana, ja siksi tutkijoilla on kiire löytää lajit ennen sukupuuttoa. Monilla alueilla biodiversiteetti eli luonnon monimuotoisuus on köyhtynyt tai köyhtymässä ihmisen toilailujen vuoksi. Mikä on tilanne täällä Suomessa, kun ilmaston lämpeneminen muuttaa lajistoa. Toimittaja Leena Mattila. Kuva:Kanarian kasvillisuutta Leena Mattila

 • Keitä me suomalaiset oikein olemme? Mistä kaikkialta tänne on saapunut väkeä ja mitkä eri tekijät ovat vaikuttaneet elinolosuhteisiin ja väestömääriin täällä? Mitä kieliä täällä on aikojen saatossa puhuttu? Kuinka hyvin nykytieteen valossa pitää paikkansa käsitys, että suomalaisilla olisi jossain tietyssä paikassa alkukoti ja sieltä olisi vaellettu tänne?

  Outi Vesakoski Turun yliopistosta esittelee uusia näkökulmia suomalaisuuden kielelliseen alkuperään. Helsingin yliopiston arkeologian dosentti Petri Halinen kertoo arkeologian uusista näkemyksistä Suomen väestöhistoriaan. Toimittajana on Seppo Heikkinen.

 • Fyysikot etsivät niin sanottua kaiken teoriaa, joka selittäisi maailmankaikkeuden aineen rakenteen ja vuorovaikutukset "yhden katon alla". Jos tällainen teoria löytyisi, mihin se kelpaisi? Kelpaisiko se ennustamaan tai selittämään jopa ihmisen biologiaa tai toimintaa?

  Keskustelijoina ovat professori Kai Nordlund, dosentti Syksy Räsänen ja professori Ilpo Vattulainen Helsingin yliopistosta.

  Toimittajana on Sisko Loikkanen.

  Aihe liittyy Helsingissä pidettäviin Tieteen päiviin, joissa yhden luentorupeaman otsikkona oli Mitä voidaan ennustaa?

 • Miksi toisen ihmisen katse on tärkeä? Suora katse vetää huomion puoleensa ja virittää vuorovaikutukselle. Ihmisen silmän rakenne näyttää minne katse suunnattu. Tummempi iiris erottuu valkuaisesta ja paljastaa katseen toisin kuin eläimillä. Lajinkehitys on johtanut ihmisen katseen näkymiseen, kun taas eläimillä katse ei yleensä näy ja näin yksilö on suojassa lajitovereilta ja saalistajilta. Mitä meissä tapahtuu suoran katsekontaktin ansiosta? Tästä kertoo psykologian professori Jari Hietanen Tampereen yliopistosta.

  Mitä on tietoisuus? Hermoverkkojen tahdistumista, tietynlaista sähköistä värähtelyä? Tämä aivojen toiminnan organisoituminen joka tapauksessa suojaa aivoja. Entä mitä on tietoisuuden ruumiillisuus? Tätä asiaa pohtii emeritusprofessori Johannes Lehtonen. Miten meidän olisi hyvä huomioida arkipäivässä se, että keho on aivojen ja mielen alusta? Lehtonen puhuu myös aivojen peilautumisjärjestelmästä, joka auttaa meitä ymmärtämään mitä toisen päässä liikkuu, sekä aivojen lepotilajärjestelmästä. Toimittaja on Teija Peltoniemi.

Klipit

 • Neandertalinihmisiin liittyy monenlaisia väärinkäsityksiä. Viidentoista viimeisen vuoden aikana uusien löytöjen ja tutkimusmenetelmien avulla maailmalle on tulvinut päivitettyä tietoa neandertalilaisista, jotka osoittavat monet vanhoista käsityksistä virheellisiksi.Sarjan toisessa osassa kerrotaan neandertalilaisten kulttuurista, elintavoista ja siitä miksi he katosivat. Samalla pohditaan olisiko heitä voinut asua Suomessakin.Haastateltavana Juha Valste. Toimittaja Seppo Heikkinen.

 • Neandertalinihmisiin liittyy monenlaisia väärinkäsityksiä. Viidentoista viimeisen vuoden aikana uusien löytöjen ja tutkimusmenetelmien avulla maailmalle on tulvinut päivitettyä tietoa neandertalilaisista, jotka osoittavat monet vanhoista käsityksistä virheellisiksi.Sarjan ensimmäisessä osassa puhutaan siitä keitä neandertalilaiset oikein olivat ja miltä he näyttivät fyysisesti. Haastateltavana Juha Valste. Toimittaja Seppo Heikkinen.

 • Suomalaistutkijat työskentelevät parhaillaan Aboa-tutkimusasemalla Etelämantereella. Millaisia ovat tutkijoiden päivittäiset rutiinit? Minkälaista tutkimusta napapiirin eristyksessä tehdään? Toimittaja Sisko Loikkanen.

Kuuntele myös

  Muualla Yle.fi:ssä