Beaivvi sagat

to 8.9.2016

 • 56 s
 • toistaiseksi

Sámisoster Muittohallat prošeaktabargi Sointu Jokiniemi doaimmas ordnejuvvui Heahtás dilálášvuohta muitobuozalmasvuođaid birra. Gullat dál mot dilálášvuohta ieš prošeaktabargi mielas manai, go báikki nala ledje čoahkkanan sulaid 30 logi guldaleaddji. Doaimmaheaddji Minna Näkkäläjärvi

Lähetykset

 • to 8.9.2016 9.45 • Yle Areena

Jaksot

 • Puäđas rosttov/Anna Lumisalmi já Tauno Ljetoff

 • Gullet buori Sága / Johan Kitti

 • Voi tun ilolâš / Ilmari Mattus

 • Sahpan lavlla / Viccardeaddjit

 • Regina ruopsis njune / Koškepuško

 • Heahtás ordnejuvvon Hearvás beaivi ja čábbaseamos sámegielat juovlalávllagat dáhpáhus lei dán jagi duođáin hearvvás beaivi ja maiddái hearvás beaivi. Sámisostera Birgen Ruovttus-doaibma, Eanodaga Searvegoddi ja Eanodaga skuvlla sámegielat luohkát ledje ovttas ordnen beaivvi gos badjel sohkabuolva rájiin olbmot deaivvadedje lávllut juovlalávllagiid, borrat juovlabuvru, gullát Duottarmánáid Málatvuomi reaisu birra ja dieđusge deaivat oahppasiid. Maid okta ordnejeaddji Birgen Ruovttus doaibmabagadalli Leena Palojärvi smiehta, go olbmot leat ná válljit čoahkkánat Hearávas beaivi dáhpáhussii. Doaimmaheaddji Minna Näkkäläjärvi

 • Gárasavvonlaš Elli Mannela lea maid boahtán Heahtá Hearvás beaivái. Gullat su jurdagiid juovllaid birra ja mot su mánnávuođas juovllat ledje. Doaimmaheaddji Minna Näkkäläjärvi

 • Hearvás beaivái ledje skuvlamánát maid čiŋadan gávttiiguin ja guokte nieiddáža Anna Labba ja Julia Näkkäläjärvi maid leaigga lávllume juovlalávllagiid ja ráhkkanan ruovttuinnai juo juovllaide. Gullat dás mot. Doaimmaheaddji Minna Näkkäläjärvi.

 • Joulukalenteri 2
  Juhca, julla / Ailigas-nieddat

 • Boazodolliid buresveadjin prošeakta Buorre Boahttáigi prošeaktahoavda Saara Ketola lea fás keksen juoidáid suohttásiid boazodolliide, ja maid earáide geat háliidit lihkkásit. Ihttin álgá Lihkas-Juovlakaleadar ja bistá juovlaruohtta rádjái. Guldal gos don gávnnat ja beasat oaidnit sihke gullat dán erenomaš kaleandara. Doaimmaheaddji Minna Näkkäläjärvi

 • Joulukalenteri 1
  Rauni Mannermaa Vaskameh cielgaseh

 • Ovdal Eanodaga váldostivrra áitosaš čoahkkima skábmamánu 17. beaivve dollojuvvui seminára, man ulbmil lei vel ovttas hábmet váldostivrra lahtuiguin ja gieldda virgeolbmuiguin gielddastrategiija, gieđahallat gielddaráđđehus dohkkeheapmái vel ovdal jagi molsašumi. Gielddahoavda Jari Rantapelkonen ieš lea leamašan čohkkeme gilideaivadeamiid vuođul gielddastrategiija ja odne čoahkkai ovttasbargu-bargojoavkkus smiehttame, mot vel eanet sáhtáše gielddalaččat bargat oktii gieldda orgánaiguin. Gielddastrátegiija plánema ovdánaemi, Eanodaga gieldda jagi 2017 bušeahtaárvalusa ja maiddái giddodatbahtareaddjiid vuostaváldimis gulat dás eanet gielddahoavda Jari Rantapelkosa jurdagiid. Jearahallan lea suomagillii. Doaimmaheaddji Minna Näkkäläjärvi

Ei tulossa olevia jaksoja

Klipit

 • Sámisostera Buorre boahtteáigi – Boazosápmelaččaid buresveadjima ja oassálastima ovddidanprošeakta ordne Searas boazosámiide lášmmohallanbottuid Heahtás ja Gárasavvonis. Saara Ketola lea daid joavkkuid movttegis jođiheaddji ja dál gullatge ahte maid jurddaheaba Heahta SBS-joavku lášmmohallit Káren-Ann Proksi ja Marja Näkkälä. Muhto álggos vehá lášmmohallat. Doaimmaheaddjin Minna Näkkäläjärvi

Kuuntele myös

  Muualla Yle.fi:ssä