Tiedeykkönen

Työn tuunaamista ja apua työuupumukseen

 • 48 min
 • toistaiseksi

Työuupumus on vakava ongelma.

Miten päästä eroon työuupumuksesta? Asiaa on pohtinut kuntoutuspsykologi Heli Nurmi Härmän kuntokeskuksesta. Hän kehitti mallin, miten ihminen voi edistää toipumistaan. Keskiössä ovat ajatukset, tunteet ja toimintamallit, jotka ylläpitävät tilannetta. Malli pohjautuu kognitiiviseen psykoterapiaan.

Tanskalainen tutkija Rasmus Hougaard aloitti 25 vuotta sitten mindfulnessin harjoittelun. Hän löysi selkeän suunnan elämälleen, ja on halunnut viedä ajatusta yrityksiin. Mitä ovat tietoisuustaitoharjoittelun hyödyt työelämässä?

Entä mikä on seuraava iso suuntaus työelämän kehittämisessä? Tutkimusprofessori Jari Hakanen Työterveyslaitokselta on tehnyt lukuisia tutkimuksia työn imusta tutkimuksia.
Mitä tarkoittaa työn imu ja miten siitä työntekijä ja työnantaja hyötyvät?
Entä työn tuunaaminen, mitä voi tehdä työnsä eteen muutosten, yt-neuvotteluiden ja kiireen maailmassa?
Jari Hakasella on tästä tutkimusnäyttöä Innostuksen spiraali -hankkeesta. Nyt työn alla tutkimus 40 kunnassa, mukana 108 000 kuntien työntekijää. Tarkoituksena on selvittää positiivisen työelämätutkimuksen keinoin, miten ihminen toimii kuormittuneissa muuttuvissa olosuhteissa, miten parantaa työntekijöiden vuorovaikutusta ja johtamista.

Toimittaja on Teija Peltoniemi.

Automaattisesti tunnistettu puhe

Tiedeykkönen

tarvitaan hyvää vahvistava voimaannuttavaa johtamista Mä tota palveleva johtaminen on juuri sitä että sen kaltainen johtaminen jossa Mikä on vahva tajuu siitä et ollaan yhteydessä veneessä N yhdistetään yhteisiä eikä omia itsekkäitä päämääriä ja samoin työntekijöille kunnilla on sellasta kuuntele vaan voimaannuttavaa suoritukset tunnustava arvostavaa johtamista silloin syntyi ikään kuin se ilmapiiri jossa on hyvä myös niinku tuunata sitä omaa työtään niin mä en tunne sua with the most important Anakin and that's crazy understandable that we are facing the stage

Jari Heidillä mindfulness kouluttaja Rasmus hougaard Hän on soveltanut tietoisuustaitoja työelämässä 10 vuoden ajan siitä lisää kohta kuntoutuspsykologi Heli Nurmi on kehittänyt kognitiivisen psykoterapian perustuva malli jolla voi päästä eroon työuupumuksesta koettuun työstressin on voitu vaikuttaa kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmillä ja ja siellä on tehty tutkimuksia on tehty niinku tämmösiä stressinhallintakeinoja stressinhallinta interventioita on tutkittu ja ja ne vähentää stressiä oireita ja millä voit vaikuttaa myös tämmösen uupumusasteinen väsymykseen

ESS asiat yöllä työn muutos ja kiire koettelevat työntekijöitä Voisiko tietoisuustaitojen eli mindfulnessin harjoittelu kohentaa työelämään Maijulle se on tunnettu varsinkin lääketieteestä muun muassa masennuksen uusiutumisen ehkäisyssä ja päihdekuntoutujien retkahduksen estossa tulokset ovat olleet hyviä ja nyt tämä tietoinen hyväksyvä läsnäolo on tuotu työelämään tutkimusten mukaan työssä My phone is harjoittelu lisää työtyytyväisyyttä työhön sitoutumista sekä tasapainoa työ ja perhe-elämä sähkösanoma lentoaikataulut lukion päättötodistus

se kuulosti jotenkin pehmeältä ja tutkimustietoa oli vähän mutta viimeisen 15 vuoden aikana on tullut tutkimusnäyttöä joka vahvistaa myös hänen oman harjoittelunsa tulokset muuten tutkimuksiaan viljalti

siksi olemme keskusta brucebase

Winchester Cathedral of everyone Controller for life mindfulness willatar

tausta on kognitiotieteen sen ja kognitiivisessa terapiassa Aasiassa tällaisia tai

ja länsimaissa kolmisenkymmentä vuotta Rasmus hougaard on harjoittanut mindfulness ja 25 vuoden ajan harjoittelu vaikuttaa mielessä ja kehossa hengitys toimii ankkurina ja siltana kehon ja Mielen välillä Meiltähän menee help

Keskity tietomallintamisen domain Mini Frozen

Precious like to thank you thank a Point between The Witcher Miten sitten pitää

oleellista on harjoittelu ei täydellinen suoritus vain pysähtyminen ja läsnäolo vuorottelu tekemisen ja olemisen välillä työpäivän aikana tähdentää Rasmus hougaard potential projektista

is not doing it for organic and Rape Me

y-cam iPhone ajatuksia ja toiminta

mutta niihin Ei tarvii vaan havainnoida tarkkaavaisesti ja hyväksyvästi työelämässä tuloksista stressaantunut työntekijän usein vieraantunut kehostaan koska ajattelu on ylikierroksilla tällöin ihminen

Terveystalon body experience what age

Sami Saari Lighthouse Treston

erilaisia Street naked Security Summit address and more relaxed and Divine mode potential Project in kouluttamat yritykset selvittävät Mitä vaikutuksia mindfulness sillä on Rasmus hougaard mukaan esimerkiksi Accenture tässä kävi ilmi että 39 prosenttia työntekijöistä kokee olevansa keskittyneempi ja työtehtäviensä tietoisuustaito harjoittelun tuloksena myös tehtäviä oli helpompi priorisoida kuin aikaisemmin työntekijät arvioivat myös huomio kanssa työtovereitaan enemmän ja yhteistyö oli mielekästä koulutuksen jälkeen

Voisitteko hoitaa sitä tai lieventää sanotaanko että

nyt niin voi olla et itseä kuormittava ajatte

olet uupunut pyörittää mielissään tekemättömiä töitä tuokin pitää tehdä ja tuo Ja tuo ja jolloin se tavallaan se tämä hetki Kuormitus aktivoituu Tässä hetkessä vaikka se tulevaisuuden työtehtävä ei oo vielä käsillä niin tää että harjoitellaan tuomaan tarkkaavaisuutta esimies käsillä olevaan työtehtävän uudestaan ja uudestaan lempeästi sitä pitää tosiaan niin kun toistuvasti tehdä koska ne ajatukset hakeutuu helposti niihin tekemättömien töihin niin voi olla hyödyllistä kuitenkin keskittyä siihen mitä olen juuri nyt tekemässä kuntoutuspsykologi Heli Nurmi mukaan tietoisuustaito harjoittelun avulla stressi ja uupuminen vähenevät kun ihminen harjoittelee pysähtymään tähän hetkeen lempeästi ja hyväksyvästi niin tyytyväisyys elämään kohenee samoin mieliala ja unen laatu paranevat mutta mikä onkaan seuraava merkittävä suuntaus työelämän kehittämisessä

Jukka Pasanen Kaipiaisen Camping

entire World within the next fight the newest compositional Data Info nowadays because compassion allows for One Controller social behavior meaning We are taking care of each other automatically not thinking about it not without any

natural can find Remote battery for tomorrow When is very well known to the bottom line of any Business WR 2008 clients The Wheels On The Kind Of People Rasmus hougaard

Hänen mielestään myötätunto kannustaa ihmisiä välittämään toisistaan ja auttavat ilman odotusta vastavuoroisuudesta tällainen käyttäytyminen nykypäivänä

ja onhan se lähtökohta kaikessa liiketoiminnassa ymmärrämme asiakkaitamme ja suhtaudumme toisiimme hyväntahtoisesti samoilla linjoilla on työterveyslaitoksen tutkimusprofessori jari hakanen Hän on Seniori tutkija Helsingin yliopiston myötätunnon mullistava Voima tutkimushankkeessa Hakanen on tunnettu Nimenomaan työnimi tutkimuksistaan ja viime vuosina Hän on ollut innostuksen spiraali hankkeessa siinä huomioon työn ja työyhteisön ja myönteisissä voimavaroista mutta kysytään alkuun Jari Hukka sieltä Mitä se myötätunto on ja varsinkin työelämässä No joo mä käytän tätä yleistä ajatusta Mikä on nyt tutkimuskentän se on vallalla eli että siinä ylimmässä on tää empaattinen myötäeläminen toisen nahkoihin asettuminen koetaan mitä se toinen ihminen kokee ja ja ymmärretään mitä se toinen ihminen kokee mutta sitä edellyttää myötätuntoa tässä sinä prosessina että ennen kun me voidaan myöntää

eläimen pitää huomata sen toisen ihmisen tilanne Onko se kärsimys tai joku muu juttu jottemme voidaan myötäelää ja sitten että myötätunto liittymästä mennä toiminnallinen elementtielli että me sitten sen pohjalta myös toimitaan et me ei jäädä ikävään sillalle katselemaan kun toinen ei minä ehkä kokee jotain asioita ja ehkä me niinku ei löydy tähän tilanteeseen vaan me kävellään sillan yli ja tullaan toisen luokse ja pyritään jotenkin auttaa aktiivisena kuuntelijoita tai tarjota jotain Apua Mikä on mahdollista mieli siin on tää huomaaminen kokemus ja sitten auttaminen

psykologia positiivisuus rakentavasti mielessä on siellä työpaikalla niinku sen lähtökohtana Toyota käyttää myötätunnon käsite ja Kokemus on niinku ehkä ihan hyvin positiivista ja sillä mä tarkoitan nyt autoa en tarkoita sitä että on hymyily kulttuuria että että se on niinku sivutuote siitä et ne on niinku aitoa vuorovaikutusta ja se myötätunto ihmisten välillä että mä voin hengittää ota täysillä fyysisesti henkisesti sosiaalisesti emotionaalisesti läsnä työssä nyt jotain muuta työn imun alkuperäinen määritelmä tää täysivaltainen läsnäolo työssäsi Niin on vaikea ajatella että jos mahdollista ilman että on olemassa jotain myötätunnon elementtiä yhdessä työskentelevien ihmisten välillä ja sitä kautta Mä aattelen että rakentuu sen mahdollisuus sit mun myönteisen vuorovaikutuksen ihmisten välillä että kun mä tiedän et mä voin luottaa tuohon toiseen ihmiseen mä voin avaa tai jotain itsestäni ja Ehkä hän Avaa mulle sitä kautta mahdollistui sitten

positiivinen sellainen jossa voidaan toisessa ääripäässä intohimoinen tapaa ideoita ja toteuttaa jotain asioita niin mä uskon et taustalla on se pohjimmainen viritys jossain kohdataan toisemme ihmisinä myötätuntoisia olentoina Mitä on kansainvälinen tutkimusnäyttö myötätunnon tie myötätuntoisen otteen sitäkin voinu mennä harjoittaa niin työpaikalla Mitä siitä tiedetään Tällähän girl tutkimusta ei hirveän paljoa ole vielä työpaikoilla ja ja sitten semmosen kun vahvat tutkimusasetelmat jossa jos pitkittäistutkimus Aseta on maanantai tai niinku tämmösiä että arvioita is kehittämishankkeita niin ne on tosi vähissä Vielä voit näyttää et sitten hyötyy tai tai sanotaanko et se on ainakin myönteisessä yhteydessä ensinnäkin ihminen joka Eikä ku se myötätunnon vastaanottaja niin tiedät että Toivo nopeammin jos tähän myötätunto liittyy johonkin kärsimyksen menetykseen in toipuu nopeemmin Se on

hänen hyvinvointinsa jonkin terveys indikaattoreihin tän kautta sinä asioihin sitte tää on niin tiedetään munista Onnellisuus tutkimuksista itikan kuvia kuvat ja myötätunto tämmösenä hyvän tekemisen ni sitte nainen hyötyy myös ihmisille itselleen Eli se jotenkin rakentaa meitä moraalisena olentoina ja mikään ei vahvista niin hyvin semmosta ja ja myös yhteydessä tutkimuksen kun merkityksellisyyden kokemusta mikä meillä on itsestämme tavallaa tämmösenä ihmisinä ja moraalisena toimijoina kun se että me osoitetaan ja tehdä jotain hyvää ihmisille ja myötätunto on yksi sellainen asia sitte se näyttää vaikuttavan eri osapuolten testi siihen että kun se tapahtuu työpaikoilla ne ihmiset sitoutuu enemmän säästä työpaikka ne haluu olla sen toisen työnantajan palveluksessa ne haluu olla samassa työyhteisössä jossa myötätunto Kokemus on mahdollista jossa on ikäänkuin tilaa hengittää ja olla ja ja jotenkin eläytyä monta kuvaa niin päivittäisiin

tavoitteisiin ja mennä tehokkaasti puuskuttaen eteenpäin Eli tämmösiä sitoutumisen asioita myöskään siihen yleiseen vuorovaikutukseen sitten siihen kokemukseen miten työpaikalla asioita hoidetaan Miten asioista Keskustellaan eli tämmösiä asioita mutta hyvin paljon on vielä tutkimatta myötätunto Hanken

Onko myötätunto koulutuksilla vai

sitoutumisen työpaikan ihmissuhteisiin ja negatiivisten tunteiden ilmaisemiseen alustavat tulokset ovat positiivisia työntekijät ovat saaneet koulutusta tunne taidoissa luonteen vahvuuksista ja itsemyötätunnon tutkimusprofessori Jari Hakasen mielestä nämä koulutus osiot ovat tarpeellisia ja toisiaan täydentäviä itsemyötätunto myös takaisin kun todella tärkeä jossain toisessa hankkeessa innostuksen spiraali hankkeessa Tutkimme ja Kehitämme työpaikoilla ja työn tuunaaminen sitä mitä ihmiset itse voi tehdä tehdäkseen työstää mielekkäämpää ja ja innostavan paja myös haastattelimme niinku parhaiden työpaikkojen se oli eniten työni Moi ja parhaat johtamisen käytännöt ja tän kautta sitä siihen ni haastattelemme meet ihmisiä että mitä ne tekee että ne pysyy työni Muista että ne kokee työnsä Mielikäinen sielt tuli tää itsemyötätunto vahvasti esillä yhden asian eli tän päivän työelämässä se

jatkuvia vaatimusten paineessa ja suomalainen työntekijä edelleen pääsääntöisesti ponnistelee tekee parhaansa sitoutuu haluaa saavuttaa työn tavoitteena Siellä on joku sellainen niinku armeliaisuus hyvän ajatteleminen itsestä ja semmosena että riittää ja kelpaa sellaisena kuin on Jan ja ne tuntu olevan hyvin tärkeä keino ylläpitää omaa hyvinvointia myöskin ja tietysti sovellus Mulla armeijat itseä kohtaan nimen pystytään ole sitä helpommin myös muita ihmisiä kohtaan

jari hakanen työterveyslaitokselta toi Suomeen työn imun käsitteen siinä on kysymys tarmosta ja halusta panostaa työhön työtehtäviin uppoutuminen ja niistä koettu nautinto ilmentävät työni muotti työn tuunaaminen taas on sitä että meistä Jokainen voi pyrkiä tekemään työelämästä on parempaa myös työn rajoja ja sosiaalista vuorovaikutusta on hyvä pohtia ja pyrkiä vaikuttamaan niihin Joo se on hanke joka on hyvin vahvasti No jaa no sen positiivisen psykologian näkökulmiin Elina on pyritty siinä sekä tutkimuksen että samanlailla ku täs myötätunto hankkeessa niin kehittämishankkeiden näkökulmasta edistämään suomalaisten työpaikkojen hyvin erityyppisiä saimme mukaan niin työn voimavaroja niitä asioita jotka lisää myönteistä siellä työyhteisössä palveleva johtamista muun muassa se on johtamista joka ajaa filosofia joka vahvimmin painottaa työnti

yksittäis työntekijöiden hyvinvointia ja sen parhaiden mahdollisuuksien toteutumista omassa työssäni sitten toiselta puolen täs työntekijän näkökulmasta niitä työn tuunaamista eli mitkä on niitä asioita itse kunkin työssä joilla Voice muuttamatta sitä mikä se toinen kuva on Mikä se tehtävä on niin miten sen puitteissa ihminen pystyy itse rakentaa maan ja tekemään ja muokkaamaan työympäristön omaa työtään tapansa olla muiden ihmisten kanssa sillä lailla että työ on itselle entistä mielekkäämpää ja innostavan Pan ja se on ollu ihan fantastinen juttu Mä Uskon vahvasti tähän työn tuunaamiseen me tarvitaan edelleen hyvää johtamista me tarvitaan hyvä työyhteisö ja vuorovaikutusta mut jotenkin semmonen laiminlyöty puoli mutta jotenkin ehkä Namu työelämän muutokset ja vähän vienyt meitä sitä semmosta toimijuutta työntekijöitä eli että uskoa että itsekin on toimia itsekin pystyy vaikuttaa

ikävä reagoimaan erilaisiin asioihin ja nimenomaan muutoksissa voi olla erittäin suureksi avuksi että katsoo sitä tilannetta myös siitä näkökulmasta Mikä tässä tilanteessa Voisi lisätä muun työn mielekkyyttä millään lailla Mä säilytän oma hyvinvointi niin miten mä teenkin tästä jotain Ehkä parempaa kaiken sen ehkä kuormittavuuden Lisäksi mitä muutokset tuottaa lähetin tän keskustelun sen itsemyötätunnon kautta ja se toi tee silleen et jos näissä työn imun ja työn tuunaaminen hankkeissaan on todettu että et kun sitä sellaista innostusta ja imuja löytyisi ja työpaikalla niin ihminen on

liikkeelle niin voiko tässä olla sitten

kehittämään sitä omaa positiivisempaa suhtautumista siihen työhön ja ja sit se rakenne ja just me esimiestoiminta ja johtajat ei tuo sinulle onhan tuo testi mahdollistaen aattele että se on silti niinku Vaara Sonja enemmän kuin mitä hän haluaa ehkä aikaisemmin Eli jotain on tullut sen päälle eli että ihmiset on lähtenyt ES osa ihmisistä on lähtenyt tekemään jotain tällasta juttu on aamusin ajatus niinku se on sit on eri juttu ku sellanen että lähetään organisaatiossa miettii Miten synnytetään parempia käytäntö ja miten sitä vuorovaikutuksen laatua parannetaan Miten toinen sujuvuutta edistetään panostamalla ihmisten kokemusta hyvinvoinnista ja siitä ettei voi osallistua ja Vaikuttaa siltä tuunaaminen onkin jotain kun määritelmä omaisesti jokaisesta epävirallista eli en lähtis nimeämään työpaikoille työn tuunaaminen vastuuhenkilöitä vaan se on jotain semmosta kaiken muun hyvän päälle ihminen vielä Tsekkaa että

Onks mä kiinnostunu mun työstäni Onks tässä kipinää Alex Mä olen vähän leipääntynyt mitä mä sillon voisin tehä jotain pieniä asioita epävirallisesti ja tietysti siinä on varmaan kanssa parhaimmillaan Sastamala vaikutusta että jotkut toiset ja kollegat lähtee tekee samaa tai sitten se voi olla myös yhteistä juttua että pysäyttää mietitään Miten Me yhdessä rakennettaisi vähän parempaa tekemistä Mä aattelen että nää on ikävä toisiaan täydentäviä että ottaa Ylhäältä alas työn kehittäminen ja johtaminen Kaikki tää ja sitten alhaalta ylös että mitä työntekijä lähtee testi voidaan tehdä asioita riippumatta siitä mitä ikävä kyllä tässä ollaan sovittu työnilo tuottavat iloa niin

yhden tutkimuksen mukaan ihmiset jotka kokivat korkeaa työn imuun olivat terveempiä kuin ne joilla työni mua

työurasta oli tulossa myös pidempi työntekijän kokeessa vahvaa työni muotteja vaikutusta on jopa parisuhteeseen ja vanhemmuuteen näihin elämänalueisiin ollaan tyytyväisempiä myös yöt nukutaan paremmin kun työn imun taso on korkeampi tutkimusprofessori jari hakanen työn imusta on sanonu että se on parasta mahdollista työhyvinvointia Ilmoita on tutkittu vasta 2000-luvulta lähtien koko ajan kasvavalla volyymilla ja myös Suomessa hyvin kymmenillä tuhansilla työntekijöillä Ja tiedän jo paljon että työn imuun näyttää olevan ensinnäki työnantajan organisaatioiden näkökulmasta todella hyödyllistä eli ei ole tutkimusta joka osoittaisi työni mulla ois jotain haittavaikutuksia organisaatioille nähdään että se on yhteydessä erilaisiin tuottavuuden indikaattoreihin kuten asiakastyytyväisyyteen siihen että ollaan tuottavampia toimitaan paremmin ollaan sitoutuneen

työnantajan halutaan olla sellaisessa työpaikassa jossa voidaan hyvin ja ollaan innostuneita työssä mut sit se toinen puoli on että näyttää myös että siitä on hyvä myös työntekijän omalle hyvinvoinnille ja terveydelle ja myöskin hänen mun elämässä on laadullinen me ollaan Suomessa ja työterveyslaitoksessa tehty paljon pitkittäistutkimuksen ja tästä puolesta Nimenomaan ja näyttää että työn imu ennustaa parempaa yleistä mielenterveyttä enemmän onnellisuutta vähemmän masennusoireita tulevaisuudessakin soi myönteisessä yhteydessä sydämen sykevaihtelu 49 terveyteen se on myönteistä yhteydessä että voi olla yllätys mut se on myös yhteydessä parempaan työ- ja perhe-elämän tasapainoon pelit työtä voidaan tehdä omistautuneet pieteetillä ja silti kun se on palkitsevaa kun sekoittaa mielekkääksi niin siitä silloin seuraa hyviä asioita kantautuu ja läikkyy myös kotielämään kaltaisiasi ajan niinku vaikea olla ajattelematta että

ei jokaisella työpaikalla naurattais aikaa ja vaivaa sen miettimiseen miten se työ niin voisi toteutua jokaisen työntekijän kohdalla innostuksen spiraali Sam työyhteisöjen

selvitettiin kyselyllä 87

2011 12 valtion työsuojelurahasto ja työsuojelurahasto rahoitti What tutkimusta toista 2013 käynnistynyttä vaihetta rahoitti tekee siinä selvitettiin ensimmäisen vaiheen kukoistavia työpaikkoja

Hakasen mukaan parhaista työpaikoista johtaminen ymmärrettiin oman porukan palvelutehtävän työn omatoimiselle tuunaamiseen oli tilaa ja sitä myös tehtiin siksi työn imun tazocin oli korkeammalla Kuin vertailuryhmässä tämän vuoden alussa tutkimusprofessori Jari hakasella käynnistyi kuntotutkimus jossa selvitetään Miten positiivisia voimavaroja hyödyntäen kunnat selviävät isoista muutoksista mukana on 40 kuntaa ja 180 työsuojelurahaston kuntaliiton ja Kevan tukema tutkimus kestää kaksi vuotta kuntaliitolta on ollut tommonen Arttu haanketo ja siihen ollu hyvin erityyppisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita käynyt Arttu 2 osa vaihe jossa johon on to lähteny mukaan 40 kuntaa ja ne ovat hyvin erikokoisia Eli se on aivan pieni ja kuntia sitten on valtavan isoja Näytä isoimpia kuntia minä sitten on keskikokoisia kuntia Suomen ja Ruotsin kielisiä

DNA Note että on hyvin monipuolinen kattaus suomalaista kuntakenttää koska Niissä voi olla hyvinkin erilaisia haasteita sitten riippuen kunta koosta ja maantieteellistä aluetta Nyt tulemme selvittämään enemmän sitä ihmisten omaa toimintaa työtoimintaa sitä joustavaa suoriutumista Miten toimin kun olen kuormittunut Miten toimin luovasti muuttuneissa olosuhteissa Miten ihmissuhteille miten vuorovaikutukselle miten toimii vuorovaikutuksessa porukan kanssa tällaisissa olosuhteissa oli paneudutaan positiivisin keinoin paitsi työn imuun kokemukseen ja sitten näin erilaisiin johtamisen ja muihin työn voimavaroihin ja myös positiivista ihmisten omaan toimintaan meme eikä Onko askeleen taas eteenpäin tässä positiivisessa työelämä tutkimuksessa tietysti tutkijana Toivon että ois mahdollista myös seurata sitten jatkossakin Mitä tapahtuu koska ne on isot sote-uudistuksen monessa

paikassa toteutuvat vasta sitten myöhemmin ja toivottavasti pystymme sitten seuraamaan Näitä ihmisiä myös pidemmälle tulevaisuuteen eli työnimi on siellä

työstä nainen työelämässä ja mitä tekee ja sitten innostuksen spiraali Sasi

johtaminen on on yksi asia ja sitten tää työn tuunaaminen Joo eli siis molemmat puolet on se esimiestyö ja sitte se mitä työntekijä voi tehdä kylmänä molemmat puolet tulee olemaan myös tässä uudessa kunta hankkeessa eli jotenkin meillä suomalaiset yöelämässä se haasteena että varsinkin kiperissä paikoissa ne helposti vastuutetaan aina jotain muuta osapuolta ja jotenkin tää on niinku työn imuun sen parhaan työssä toimimisen työn laadun näkökulmastani se on Mitä suurimmassa määrin yhteisvastuullinen juttu mutta yhteisvastuullinen myönteisessä mielessä Eli meil on niinku paljon mahdollisuuksia kun jokainen kantaa kortensa kekoon sen hyvän edistämiseksi ja silloin se on hyvä palvelevaan johtamista silloin on sitä oman työn tuunaamista silloin sitä aitoa kohtaamista ihmisten välillä ja sitä työtä En pystyny tuunata niin silloin kun sen

liikkuva työ ei niitä ihan vielä mun mä sitäkään kun se semmonen johtaminen ei oo niinku siinä samassa hengessä et meillähän pitäs olla niinku mennä sinne linjassa sitte että on tää liikkuva työ niin sillonhan se johtamisen pitää myös tukea Tätä et se ei oo semmosta kyttäävä ja kyllä rapeutta vaan kyllä ei ole muuta molempia tarvitaan muuten me jäädään jotenkin puolitiehen aina Eli me tarvitaan hyvää vahvistava voimaannuttavaa johtamista Mä tota palveleva johtaminen on juuri sitä että sen kaltainen johtaminen jossa Mikä on vahva tajuu siitä et ollaan yhteydessä veneessä en edistetään yhteisiä eikä omia itsekkäitä päämääriä ja samoin työntekijöille kunnilla on sellasta kuuntele vaan voimaannuttavaa suoritukset tunnustava arvostavaa johtamista silloin syntyi ikään kuin se ilmapiiri jossa on hyvä myös niinku tuunata sitä omaa työtään ja ei oo semmonen tiukka vastavuoroisuus peli että voisin kyllä tehdä jotain

asioita fiksummin mutta en tee kuin tuolla esimieheni on niin mäntti ja ja tämmösiä niinku ikäviä pelejä joilla menikään Kun tuotetta on enemmän harmia myös itselle Many Men pitäis päästä näistä eteenpäin Siis me tarvitaan sitä ihmiset kohtaavat johtaa Mistäs nyt tarvitaan sitä että ihmiset itse haluaa tulla Minea siitä niinku houkutteleva myös työntekijän näkökulmasta koska se lähtee siitä että Tein itselleni työstäni mielekkäämpää ja fiksumpaa ja sitten se vaatii johdolta luottamusta että ne asiat hoituu myös organisaation hyväksi kyllähän ne koituu jos siellä muuten on sellainen ilmapiiri jossa työntekijöitä kunnioitetaan

me todettiin tossa aikaisemmin ja tunteet kuuluu työpaikalle ja silloin kun tunteet kuuluu työpaikalle

on negatiivisia tunteita ja on positiivisia Tunteita ja vähän siltä väliltä niin Miten sä sanoisit sitte et joku joka vahvasti tätä epäilee että sit vaan välitetään ja poistetaan ja negatiiviset tunteet niin no en usko siihen me ollaan tuntevia kokeilija ihmisiä olemme työpaikalla tai työpaikan ulkopuolella mä jotenkin Uskon vahvasti semmosen Aitoon luottamukselliseen vuorovaikutukseen ja uskon että se ei toteudu ilman sitä me ollaan tuntevia ihmisiä on eri juttu Se että onko työn tavoitteet mielessä ja ja sillon kun työn tavoitteet on kirkkaat kun työroolit on suhteellisen kirkkautta joustavat Ja näin edelleen ja siihen kuuluu myös erilaiset tunteet silloin mietitään kaikista optimaalisen min tehokkaimmin kohti työn tavoitteita kun me voida olla kokonaisvaltaisena ihmisenä työpaikalla

lastentarhan on aikuismainen tapa kohdata niin mitä sä siihen sano joo jos se on jännä kun tässä pitkään arvosanoilla työpaikoilla ja esimiehille työntekijöille puhumassa ja useammin ootan et tapa vähätellä esimerkiks tota työhyvinvoinnin merkitystä painimies ja vuorovaikutuksen merkitystä ja meil on tämmönen ilmasuutin suomen kielessä mitä muissa kielissä Ei oo kun työssä että ruotsinkieliset työssä viihtyminen En mä jotenki se on aina vähän allerginen sille käsitteillä kun sitä Helposti tulee se ajatus että Aha viihdyttää No mitä se tarkoittaa kun viihdytään että sitte ollaan kahvihuoneessa ja sit jutella niitä näitä Et kai mitenkään liittyy töihin mutta työssä viihtyminen parhaimmillaan seurausta siitä että tehdään niinku tarmokkaasti yhdessä omistautua työtä sillä lailla että me voidaan hengittää vapaasti sielt yö paikalla sillon siihen kuuluu usein se että ei oo kauheen kivaa ja välittömästi ponnistella oli mukava

aluettamme mulle tehään se paremmin jos ne on tilaa olla tuntevia ihmisiä jokainen ymmärtää tuolla innostuneita jos mä lupaan välillä olla kriittinen ärtynyt ja kas se se on saatava joka työpaikalla on niinku kohtuullista järjestettävissä oleva ja silloin Myös päästään parhaiten eteenpäin ja sitte toivottavasti menee joskus aika olla myös kahvihuoneessa ja ihan vaan viihtyä

kakka työelämä muuttuu niin nopeasti ja ja monet asiat Oy ennakoimattomia toisaalta enemmän kuin koskaan ihminen on keskiössä tänne mennään jo teki sen sillä lailla että tää työhyvinvointi mitä me sitten käsitteellistä tähänkin vähän tarkemmin Toivottavasti et Minkälaista hyvinvointi me halutaan edistää työssä niin se tulee säilymään ja sen asema tulee vahvistuu meillä enää tuo ole aikaa jolloin se työtä tekevä ihminen ei ois keskiössä ja sen kokemus ja sen tunteet niin niin jotenkin näin että se tulee säilymään Pizzahaaste monessa työpaikassa on että millä lailla se sisällytetään strategiseen ajatteluun ja toimintaan työpaikoilla kulkea Alahuhdan loistavan kirjeen minkä hän kirjoitti omasta johtamisen filosofia Star ja käytännöistä niin vaikka siinä mennään todella korkealla globaalin yrityksen johdossa Minust oli aivan niinku fantastista Miten kaikessa tekemisessä Hän aina toisen ihmis

hyvinvoinnin ja merkityksellisyyden se oli kaikissa kehittämisohjelma Missä kaikessa Mitä lähdettiin tekemään Niin se ihminen ja Casino mummista hyvää mallia millä tahansa työpaikalle Hän oli tutkimusprofessori jari hakanen työterveyslaitokselta seuraavaksi työuupumukseen työkuntoutus psykologinen sai Heli Nurmen kirjoittamaan työuupumuksesta kirjan Nurmi on kehittänyt mallin joka perustuu osin kognitiivisen psykoterapian eli siihen että ihmisen ajatuksilla tunteilla ja toiminnalla on merkitystä Heli Nurmen mielestä työuupumus on iso ongelma noin yksi neljäsosa terveys 2011 tutkimuksessa on todettu et noin yksi neljäsosa kokis jonkinasteista uupumusta suurinosa lievää uupumusta ja sitte ihan pieni pieni prosentti vakava uupumus

kuntoutuspsykologi Heli Nurmi Minkälainen tilanne lievä työuupumus on lievä työuupumus on määritelty ihan niin että näitä uupumuksen oireita ilmenee kuukausittain ja uupumuksen oireet Voi olla MoniNaiset mutta sitten ihan se uupumuksen ulottuvuudet on on on sateinen väsyminen kyynistyminen ja ammatillisen itsetunnon heikkeneminen ja lievä sopimuksessa mun kokemuksen mukaan ihmisellä on liikaa aika usein liikaa tehtävä ja hän menee saattaa mennä ylikierroksilla minkälainen se eroon sitte masennukseen työuupumus ja masennus saattaa kulkea käsikädessä että krooninen stressitila voi johtaa uupumuksen ja uupumuksesta voi seurata masennusta ja aika usein nää onkin sellaset yhdistelmä diagnoosit ihmisellä masentuneisuuden se on ehkä sitten jonkin verran sit sitä että saattaa olla se aloitekykyä

tyyny ja kaiken tekeminen vaatii ponnistelua Mikä missä on samoja piirteitä toisaalta ku tässä uupumus asteisessa väsymyksestä mutta mun kokemuksen mukaan työuupuneet aika usein menee vähän ylikierroksilla ja ja he pyrkii suorittaa on ainakin alkuvaiheessa enemmän kun mitä on resursseja kuntoutuspsykologi Heli Nurmi Härmän kuntokeskuksessa valottaa työuupumuksen itsehoito on että minkälainen polku tää itsehoidon polku on kuntoutus ja itsehoito kulkee sillä lailla käsi kädessä että kuntoutuksen semmonen aika iso perusta on se että me annettais niille kuntoutujille työkaluja ja apuvälineitä ja autetaan heitä niin kuin ratkomaan lisätä heidän valmiuksiaan ratkoo itse Oman elämän ja työn ongelmia koska kuntoutuksen tulokset hän voi olla pysyvämmän silloin kun ihminen jatkaa näitten tulosten käyttöä arjessa jolloin se on aikalailla itse hoidollista jota ihminen huolehtii

terveydestä ja hyvinvoinnista on tekojen tasolla Sitä se kuntoutus on paljon ja sitte tää itse hoitomalli mikään tossa kirjassakin on niin niin se etenee Tiettyä polkua pitkin ja saattaa seurata aika paljon kuntoutuskurssi rakennetta mutta itsehoito mallissa on laajemmin käsitelty tää asia kun mitä kuntoutuskurssi antaa mahdollisuutta

apteekki Suomessa Kela Kela tukee tällasia kuntoutusjakso ja ja ja Kuinka tärkeä on jotenkin saada sitä kun uusi elämänasenne suhde siihen työhön itsehoito on mielestäni osa prosessia ei voi koskaan ajatella et se ois riittävä kaikissa tilanteissa itsehoito voi toimia ennaltaehkäisevänä tai sitte tälläsen hoidon ohella tukena heti ihminen miettii omia ajattelu- ja toimintamalleja on ja miettii että huolehtii omasta jaksamisestaan riittävästi mutta itsehoito ei oo kaikissa tilanteissa ainoa oikea ratkaisu ja mitä ne on ne uupumuksen itsehoito Niinkun semmosta keskeisimmät tekijät Mitä ihmisen jotenkin pitäisi tehdä se varmaan se ensimmäinen on tää pysähtyminen koska ihminen joka menee kierroksilla ja suorittaa ja on siellä jaksamisen Äärirajoilla

Minun on vaikea sillon pysähtyä tai tunnistaa omia voimavaroja mutta ehkä vaan tietää oman jaksamisen käsittelyssä vaatii sen ensimmäisen pysähtymisen ja sitte Pitäs ihan opetella tunnistamaan omia ajattelu- ja toimintamalleja ja sit opetella arvio

sitten voi myös tekijöitä että mistä se Kuormitus tulee ja alkaa jäsentää niitä ja jonkin verran se jaksaminen alkaa saamaan sitä

hahmoa että mikä kaikki siihen jaksamiseen vaikuttaa

teen tällasta naamaan jaksamiseen vaikuttaa niin se seuraava kohta olisit miettiä mihin voin kuormitustekijöitä itse vaikuttaa ja mihin Toisaalta en voi itse vaikuttaa koska sitten näistä lähtee erilaiset polut jos voin vaikuttaa se myös jonkin kuormitustekijät elämässä tai työssä niin tehtävänä on tehdä aktiivista ongelmanratkaisua ideoita ratkaisuvaihtoehtoja ottaa käyttöön toimivin vaihtoehto ja hyväksyä se kaikissa ratkaisuvaihtoehtoja se on paitsi hyvät paikat niin myös huonot puolet ja sitten asetetaan tavoitteet Tätähän me kuntoutuksessa tehdään aika paljon ja asetetaan joku hyvinvointiin liittyvät tavoitteet esimerkiksi työuupumuksen väistyminen ja sitten mietitään niitä välitehtäviä että mitä ihmisen tulisi tehdä että hän pääsee tähän tavoitteeseen ja sitte tää toinen polku jos ihminen ei pysty vaikuttaa johonkin asiaan niin voi olla joskus hyödyt

todellisuuden kohtaamista ja irtipäästämistä että ei käyttäisikään niin paljon energiaa niiden asioiden miettimiseen mihin ei kertakaikkiaan voi vaikuttaa mutta silloin pitää ilman muuta hyväksyä että tää tilanne aika aiheuttaa vaikeita ajatuksia ja tunteita jolloin Pitäis opetella käsittelemään niitä ja sitten myöskin ottaa käyttöön stressinhallinnan keinoja koska kyllähän sitä kuormitusta pitää jollain keinolla pyrkiä lievittämään

kognitiivinen psykoterapia ja ja itse olet tosiaan saanut sen sen koulutukseen ja ja kognitiivisessa

ajatuksena on se että siinä yritetään muuttaa niitä toimintatapoja ja niitä ajatusmalli

tyypillisiä uupumuksen taustalla jos ajatella et mikä

saatana tämmönen yli vastuuntuntoisuus on olemassa ja vastuuntunto

tunteeton ihminen hoitaa riittävän hyvin työnsä yli vastuuntuntoinen ihminen kantaa huolta niistäkin

itse vaikuttamaan ja yrittää ehkä varmistaa et kaikki asiat hoituu ja sitten olemassa Tää ylitunnollisuus ja tunnollisuus tunnollinen IHMI

tehtävänsä ja yli täydellisemmin sen tehtävän kun mitä on annettu nykypäivän työelämässä aika resursseja sen työn tekemiseen sitten altistaa uupumuksen tämmönen taipumus vaatia itseltään paljon ja sitte taipumus sivuuttaa omat tarpeet eli oikeastaan tämmönen uhrautuvaisuus taipumus

kognitiivisessa psykoterapiassa ihmisen uskomuksilla ajatuksilla ja tunteella eli erilaisilla kognitio olla voi olla negatiivisia vaikutuksia elämää terapeutti ja potilas tutkivat yhdessä haitallisia ajatuksia ja tapoja toimia tavoitteellisen tehtävien kautta niistä voi päästä eroon tutkimuksessa kognitiivisesta psykoterapiasta on todettu olevan hyötyä masennuksen uusiutumisen ehkäisyssä ahdistuneisuushäiriöstä paniikkihäiriössä sosiaalisten tilanteiden pelosta ja työperäiset se stressissä Heli Nurmi kertoo miten kognitiivista psykoterapia muotoa toteutetaan työuupumuksen itsehoito mallissa Joo ehkä tässä on hyvä alkaa tarkastelen kiinnostuneesti tässä itsehoito mallissa ohjataan tämmösen hyväksyvän havainnointi eli alkas tunnistaa on että minkälaisia ajatuksia mielessä pyörii

tilanteessa voi olla hyväksi ja että onko ne ajatukset aina hyväksi omalle itselle ja onko ne aina ne ajatukset ottaa esimerkiksi tämmöinen pitäisi ja täytyisi ajattelu että kaiken aikaa tuntuu et pitäisi tehdä enemmän ja täytyisi tuokin hoitaa ja näin pois

juuri nyt hoitaa tää asia

ja sitten se että miten ne tulee niitä ajatuksia ja sitten siihen liittyy vielä jotenkin tunteita miten sitä voisi esim

niin eli käyttää tutkiva asenne tietysti tarkoittaa sitä että opetella erottaa ne ajatukset ja sitten katotaan mitä tunteita ajatukset aiheuttaa ja sitten miten niitä voisi kohdata ja käsitellä ehkä Tunteisiin auttaa nyt eniten se hyväksyvä asennetta ihmisellä on oikeus monenlaisiin ja erill

voi lukita tunteiden hyväksymisen työ voi olla

koska siihen uupumukseen liittyy vaikeita tunteita voi olla pettymystään ja kiukkua ja turhautumista ja niitä ensi ensisijaisia tunteita joita siitä tilanteesta seuraa mut sit toissijaiset tunteet voikin johtua siitä että ihminen ei hyväksy näitä ensisijaisia tunteita esimerkkejä surua mutta peittelee surua ja reagoitiin kiukulla asioihin niin siitä voi seurata lisäongelmia sitten jos ei näitä ensisijaisia tunteita hyväksy kohtaa ja käsittelemme ihmisillä on

pyrkiä niinku erosi muista ikävistä tunteja ehkä siihen sitte saattaa ilmetä tällästä välttämiskäyttäytyminen ja onhan se uupumuksesta kun ne tunnetilat voi olla aika vahvojakin tai sitten se voi olla sen uupumus niin pitkälle saattaa ilmetä tämmöstä ahdistuneisuutta että on vaikeaa tunnistaakin niitä sitten positiivisia ja negatiivisia tunteita mitä ihminen kokee Niin onhan se on niinku haasteellinen tehtävä kaikinpuolin niinku käsitellä ikäviä tunteita mutta siihen vois sanoa että ei se on pelkästään aina se itsehoito se Auttava vaan ei se myös joskus tämmönen vertaistuki voi auttaa ymmärtämään itse ja kun hakee jonkun ihmisen joka on vastaavassa tilanteessa ja alkaa hänen kanssaan keskustella omista ajatuksista ja tunteista niin voit tulla semmonen vapautunut kokemus että hei toisella on samankaltaisia ajatuksia ja Tunteita ja tää on yleisinhimillistä jolloin se on helpompi hyväksyä itsensä kun hyväksyy sen toisen

psykologi Heli Nurmen johdot työuupuneiden vastuullisuus ja saivat projekteistaan hyviä tuloksia Joo elikä tää kiinnostus työuupuneiden kuntouttamiseen seuras myöskin siitä että se meni psykologinen vaikuttamis pinta oli aika suuri näiden kuntoutujien kohdalla jolloin

taustalla koska siellä on sellaisia ihmisiä joilla saattaa olla taipumus vaatia itseltään paljon ja se tarkottaa sitä et jos he ottaa tällasen minä projektin tai sitten oman Terveyden ja hyvinvoinnin projekti xeni hän saavuttaa siinäkin hyviä tuloksia jalkaa vetää rajaa

itsestään alkaa hyväksyy omaa inhimillisyyttä harjottelen irti päästämään kuormittavista ajatuksista tälläsiä myönteisiä muutoksia tapahtuu heidän kohdallaan ja sillon päädyin ehdottamaan että meidän Härmän kuntokeskuksessa alettaisiin vetämään työuupuneiden kursseja ja ja sillon sitten niitä haettiinkin vuonna 2009

kuvat on siis semmonen itsehoito

toiminta ja ajankohta ja vois päästä jotenkin semmoselle tielle että et siel ois niinku semmosta toisenlaiset suhtautumista siihen työhön tulossa ja ihminen voisi paremmin mutta Millä lailla

tietynlaista semmosta sinnikkyyttä ja niinku sitä hankin

sietokykyä kasvattaa sijat yöllä

todella huono huono työ on vaativa työ murroksessa Valtimon

työtä tehostetaan ja kiire on ehkä mun työkokemuksen myötä Niin on tullut sellainen vaikutelma ja kiire on lisääntynyt

Miten ihminen sitten pystyy siellä niin kun omaa voisin ottamista paineensietokykyä kasvattamaan niin mä uskoisin että tietynlainen omien niinku ajatusten käsittely vois vahvistaa sitä Voisko sillon ottaa käyttöön sen työkalun että mihin voin vaikuttaa ja mihin en voi vaikuttaa ja fokusoida sitä huomioida keskittää huomiota enemmän niihin asioihin Mihin pystyn vaikuttamaan ja tämmönen tietynlainen optimismi siitä että pärjään ja selviydyn niin sitä voi tukea sellanen että olet on määrittänyt Mikä on riittävän hyvä työsuoritus koska jos kaiken aikaa

me aletaan kokee huonommuutta mutta silloin kun aika resurssit on tiukat niin pitää määritellä Mikä on riittävän hyvin tehty työ ja alkaa ruokkimaan teen sitä aikaansaamisen tunnetta ja etsiä sitä tyytyväisyyttä itseään et näissä olosuhteissa ja näin vaikeina päivänä pärjäsin ihan hyvin

myös että ette varmaan myös sillä työyhteisö laki on merkitystä Että jos jollakin on tällaisia ongelmia niin jos joku on paljon ihan hyvin

kerrotaan myönteisen palaute ja kyllä

tämmönen onnistumisen kokemuksista nauttiminen ja sellanen tyytyväisyys ylipäätänsä siihen työhön niin se on hirveen tärkeetä ja sitä sitä pitää vahvistaa sen sillon kun kun on sellainen tilanne että kokee riittämättömyys

psykologi Heli nauta-sika terapiasta saatuja tutkimustuloksia Joo elikä koettuun työstressin on voitu vaikuttaa kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmillä ja ja siellä on tehty tutkimuksia on tehty niinku tämmösiä stressinhallintakeinoja expressi hallinta interventioita on tutkittu ja ja ne vähentää stressiä oireita ja niillä on voit vaikuttaa myös tämmösen uupumusasteinen väsymys sen ja sitten on erilaisia taitoja oikeesti vois puhua melkein Tide Oy

omien tunteiden tunnistaminen ja tällainen inhimillisyyden hyväksynnän harjoittelu omien ajattelumallien tunnistaminen ja itsestä huolen pitämisen vahvistaminen Näillä on tutkimusten mukaan pystytty vaikuttaa siihen työstressiin ja siihen kuinka ihminen kokee sen työnsä ja ja se on lieventynyt näillä interventioita

voisin olla sellainen että tässä mun itsehoito mallissa käsitellään työuupumuksen psykologista huoltaja ei tarkoita sitä että vähätelty siitä työn aluetta koska Sieltähän se Kuormitus monesti tulee työn liiallisen määrän myötä ja näin mutta mun se mihin mä keskityin on se että mitä tapahtuu siellä ihmisen pään sisällä ajatukset Tunteet ja minkälaista toimintaa sitten aiheutuu niin mä ehkä pidän tärkeänä sitä että vaikka ihminen pystyy Taina vaikuttaa niihin työoloihin

psykologista työskentelyä jonka kautta se oma oleminen siellä kiireen keskellä helpottaa

Tutustu Siikajoki Heli Nurmi Mikä on sun neuvo vielä sitten jotenkin ajattelee tota meno 8

kasvojen työntekijältä niminen Otetaanko annetaan niin Miten sinä voit pitää jotenkin pääsee kirkkaana Ehkä se on se arvotyöskentely tärkeää

oma hyvinvointi on tosi tärkeä Arvo ja itseasiassa se oma työkykyisyys on tärkein työkalu työelämässä ja sen ylläpitäminen joskus vaatii tekoja ja valintoja

Lähetykset

 • ti 8.11.2016 12.10 • Yle Radio 1

Jaksot

 • Ostatko oksasilppurin tai höyrypesurin, vaikka käytät sitä kerran? Mitä, jos lainaisit? Jouluna moni hankkii lisää kaikenlaista tavaraa entisten lisäksi ja ostaa ruokaa enemmän kuin jaksaa syödä. Tulevaisuudessa hukutaan jätteisiin, jos luonnonvarojen ja muun materiaalin tuhlailuun ei tule tolkkua. VTT tarjoaa jouluruuhkassa tavaroita haaliville vaihtoehtoa: siirry kiertotalouteen. Kiertotalous voi pelastaa luonnonvarojen lisäksi myös tavaraan hukkuvan kansalaisen. Mitä tarkoittaa kiertotalous ja miten se eroaa tavallisesta kierrätyksestä, siitä kuullaan Tiedeykkösessä. Leena Mattilan vieraina ovat tutkijat Raija Lantto ja Jutta Laine-Ylijoki VTT:lta.

 • Maailmankaikkeuden on todettu laajenevan kiihtyvästi. Tätä selitetään avaruudessa olevan pimeän energian avulla. Pimeä energia on sama asia kuin kosmologinen vakio Einsteinin yleisessä suhteellisuusteoriassa. Tällä hetkellä ei oikein tiedetä, mitä pimeä energia on eikä olla aivan varmoja, onko sitä ollenkaan olemassa. Saattaa olla, että Einsteinin yleinen suhteellisuusteoria ei päde avaruuden suurissa mittakaavoissa. Vuonna 2020 Euroopan avaruusjärjestön ESA:n Euclid-tutkimussatelliitti laukaistaan avaruuteen tekemään mittauksia, jotka auttavat ratkomaan sekä maailmankaikkeuden laajenemista että pimeän energian ongelmaa. Pimeästä energiasta ovat haastateltavana professori Keijo Kajantie ja dosentti Hannu Kurki-Suonio Helsingin yliopistosta.

  Joulukuussa eteläisellä taivaalla näkyy jo ilta-aikaan Orionin kaunis tähdistö ja myöhemmin yöllä myös kirkkain kiintotähti Sirius. Geminidien parvi lentää maksimissaan kuun puolivälissä ja joulun aikaan nähdään vaatimattomampi ursidien tähdenlentoparvi. Tähtitaivaasta kertoo professori Markku Poutanen. Toimittajana on Sisko Loikkanen.

 • Mitä uni on? Jotain perin tärkeää siinä on, koska kaikki eliöt nukkuvat. Aina uni ei tule. Miten unettomuuteen voi saada apua? Siitä kertoo Tommi, joka pystyi purkamaan kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa unettomuutta ylläpitäviä ajattelumalleja. Lääkkeettömät hoidot ovat ensisijaisia yli kolme kuukautta kestäneessä unettomuudessa. Psykologi Soili Kajaste tietää, kuinka vaikkapa työstressin aiheuttama ylivireystila ja voimakkaat tunteet pitävät ihmistä valveilla. Miten unettomuuden kauhua sammutetaan?

  Entä mitä on lepo, onko lepo seuraava megatrendi? Lepoa pohtii liikuntalääketieteen professori Heikki Tikkanen. Hän vertaa stressaantunutta ihmistä tietokoneeseen, jossa on liikaa ohjelmia ja ikkunoita auki. Elämä alkaa tökkiä – ohjelmia pitää sulkea ja elimistöä opetella rauhoittumaan. Mikä rooli on tahdosta riippumattomalla hermostolla, joka kiihdyttää ja rauhoittaa; ihminen kun ei osaa noudattaa käskyä: älä stressaa.

  Fysiologian dosentti Tarja Stenberg valottaa unen ominaisuuksia aivosähkökäyrän ja hermovälittäjäaineiden kautta. Aivot toimivat eri tavalla unen ja valveen aikana. Mikä merkitys unella on oppimiselle? Unen saloja avaa myös psykiatrian professori Tiina Paunio.
  Toimittaja on Teija Peltoniemi.

 • Maapallolla on vettä saman verran kuin Aatamin aikoina, kun ihmisiä oli alle miljoona. Miten epäreilusti vesivarat jakautuvat?

  Useat tärkeät valtajoet virtaavat monen valtion läpi. Miten veden käyttö järjestyy naapurimaiden kesken, kun monessa tapauksessa naapurivaltiot ovat olleet sodassa aika äskettäin? Kuinka käy, kun ihmiset aina vaan lisääntyvät ja saastuttavat loputkin vedet ja ympäristönsä?

  Maailman vesivarojen nykyistä käyttöä, niiden kestävää käyttöä ja vesiongelmia on tutkinut vesitalouden professori Olli Varis Aalto yliopistosta.

  Toimittajana Leena Mattila.

  Kuva: EPA/ZHONG YU: Jangtze-joen vesi on pudonnut ennätysmatalalle 2013

 • Akustista suunnittelua esiintyy yhä laajemmin julkisissa rakennuksissa, työpaikoilla ja hoitolaitoksissa. Ratkaisuja perustellaan viihtyvyydellä, työhyvinvoinnilla ja jopa terveytta ja toipumista edistävillä ominaisuuksilla. Minkälaista tutkimusnäyttöä on ratkaisujen toimivuudesta? Kuka päättää sen, mikä on hyvä akustiikka? Onko olemassa terveellisiä ja epäterveellisiä ääniä? Vastauksia antavat Ecophon yhtiön Jyrki Kilpikari, melututkija Valtteri Hongisto ja Aalto-yliopiston professori Vesa Välimäki. Toimittajana on Eero Koski.

 • Suomessa väestö vanhenee ja hoitotarve kasvaa. Samalla ikäluokat pienenvät. Olisiko hoitoroboteista apua tähän ongelmaan? Ohjelmassa käydään läpi robotiikan perusteita, millaisia terveydenhuollon tehtäviä ne pystyvät korvaamaan ja kurkistetaan hoitorobotiikan tulevaisuudennäkymiin. Haastateltavina ovat professori Ville Kyrki, Yliopistonlehtori Mari Kangasniemi, hoitorobotiikan asiantuntija Minna Laine ja myöskin hoitorobotti Zora. Toimittajana on Seppo Heikkinen.

 • Miksi saastuneet maat ajetaan kaatopaikalle?

  Ongelmajätemaa vain siirretään paikasta toiseen, kaatopaikalle. Ympäristömyrkyille ei tehdä juuri mitään.

  Sadeveden mukana ne painuvat pohjavesiin ja valuvat vesistöihin. Kuitenkin maassa olevat öljyt, liuottimet ja monet muut myrkylliset aineet voidaan käsitellä paikan päällä puiden avulla.

  Ympäristömikrobiologi Kim Yrjälän ryhmä on osoittanut, että haapa ja sen juuristossa elävät mikrobit pystyvät hajottamaan hiilivetyjä maassa.

  Onko Rachel Carsonin Äänetön kevät ehtinyt unohtua? Carsonin kirja herätti jo 60-luvulla ihmiset tajuamaan, että ympäristömyrkyille tarttis tehdä jotain.

  Toimittaja on Leena Mattila.

  Kuva/Kim Yrjälä: Haavat puhdistavat kreosooteilla saastunutta maata Luumäen koealueella.

 • Työuupumus on vakava ongelma.

  Miten päästä eroon työuupumuksesta? Asiaa on pohtinut kuntoutuspsykologi Heli Nurmi Härmän kuntokeskuksesta. Hän kehitti mallin, miten ihminen voi edistää toipumistaan. Keskiössä ovat ajatukset, tunteet ja toimintamallit, jotka ylläpitävät tilannetta. Malli pohjautuu kognitiiviseen psykoterapiaan.

  Tanskalainen tutkija Rasmus Hougaard aloitti 25 vuotta sitten mindfulnessin harjoittelun. Hän löysi selkeän suunnan elämälleen, ja on halunnut viedä ajatusta yrityksiin. Mitä ovat tietoisuustaitoharjoittelun hyödyt työelämässä?

  Entä mikä on seuraava iso suuntaus työelämän kehittämisessä? Tutkimusprofessori Jari Hakanen Työterveyslaitokselta on tehnyt lukuisia tutkimuksia työn imusta tutkimuksia.
  Mitä tarkoittaa työn imu ja miten siitä työntekijä ja työnantaja hyötyvät?
  Entä työn tuunaaminen, mitä voi tehdä työnsä eteen muutosten, yt-neuvotteluiden ja kiireen maailmassa?
  Jari Hakasella on tästä tutkimusnäyttöä Innostuksen spiraali -hankkeesta. Nyt työn alla tutkimus 40 kunnassa, mukana 108 000 kuntien työntekijää. Tarkoituksena on selvittää positiivisen työelämätutkimuksen keinoin, miten ihminen toimii kuormittuneissa muuttuvissa olosuhteissa, miten parantaa työntekijöiden vuorovaikutusta ja johtamista.

  Toimittaja on Teija Peltoniemi.

 • Aalto-yliopistossa on kehitetty punasolua pienempi ilmaisin valohiukkasten eli fotonien havaitsemiseen. Kyseiset fotonit ovat mikroaaltoalueen fotoneja. Tutkijat tekivät laitteellaan myös fotonien havaitsemisen ennätyksen. Tutkimus on Joonas Goveniuksen väitöskirjatyö. Haastateltavana on tutkimusryhmän johtaja, dosentti Mikko Möttönen Aalto-yliopistosta.

  Valo on sekä aaltoliikettä että hiukkasia. Valon luonnetta pohtii professori Päivi Törmä Aalto-yliopistosta.

  Marraskuun tähtitaivas tarjoilee leonidien tähdenlentoparven, planeettoja ja kauniin kiintotähtitaivaan, jolle nousee myöhään illalla hieno Orionin talvinen tähtikuvio. Oma galaksimme Linnunrata näyttäytyy kauniina syksyn kirkkaina iltoina. Marraskuun tähtitaivaasta kertoo professori Markku Poutanen.

  Ohjelman toimittaa Sisko Loikkanen.

 • Miten solun jätehuolto liittyy syöpään ja Parkinsonin tautiin? Kas siinä Nobelin arvoinen pulma. Luonto ei tuhlaa aineita. Hiili ym alkuaineet kiertävät luonnossa, siitä pitää huolen aineen häviämättömyyden laki. Elävän solun pitää itse aktiivisesti huolehtia kierrätyksestä tai käy huonosti. Jos kierrätys- ja jäteholtosysteemi eli autofagia hyytyy, niin soluun kertyy vanhentunutta proteiinia ynnä muuta roinaa. Seuraukset ovat ikäviä, esimerkiksi syöpä, Parkinsonin tauti tai silmanpohjan rappeuma. Leena Mattila tapasi lääketieteen Nobel-aiheen tiimoilta suomalaistutkijat Eeva-Liisa Eskelisen ja Carina Holmström-Stillin Helsingin yliopistosta.

 • Miksi vainoamme lajitovereita ja suollamme raivoisaa tekstiä verkossa? Entä miksi vihollisen tappaminen ei ole vain suotavaa vaan myös nautinto?

  Kulttuurihistorian tutkijat pohtivat tämän päivän vihapuhetta ja vainoja historiallisten tekstien kautta. Ohjelmassa selviää, että miten saamelaiset, homot ja väärin uskovat ovat saaneet tuta enemmistön pelot. Ja onko tästä mitään viisastuttu.

  Toimittajana Jari Vaara.

 • Maailman ongelmat ratkaistaan synteettisen biologian avulla - uskokoon ken haluaa. Optimistit väittävät sen ratkaisevan energiaongelmat ja sairauksetkin tulevat hoidettua. Kuinka tätä arvioi v:sta 2004 synteettistä biologiaa soveltanut professori Sven Panke. Hän työskentelee Sveitsin valtiollisessa teknillisessä korkeakoulussa bioprosessitekniikan yksikössä. Entä miten alan katsoo toinen pioneeri teollisen biotekniikan asiantuntija Hans-Peter Meier Sveitsistä. Häntä huvittaa synteettiseen biologiaan asetetut kovat odotukset, vaikka toki työkalua voi käyttää moneen hyödylliseen, muun muassa lääkkeiden tuotannossa prosessien tehostamiseksi, jotta jätteen määrä vähenee. On myös käytävä keskustelua, mihin resurssit laitetaan?

  Uutta bioteknologian alaa katsoo myös tekniikan ja innovaatioiden historiaa tutkinut professori Kalle Michelsen Lappeenrannan yliopistosta. Hän näkee yhtymäkohtia muihin tekniikan kehityssuuntiin, muun muassa atomienergian tutkimukseen ja tuoreempi esimerkki on ICT-vallankumous, jolloin kaikki voimat keskitettiin uuteen alaan. Michelsen kysyy, lisääntyykö insinööriajattelun valta yhteiskunnassa synteettisen biologian myötä? Toimittaja on Teija Peltoniemi.

Klipit

 • Neandertalinihmisiin liittyy monenlaisia väärinkäsityksiä. Viidentoista viimeisen vuoden aikana uusien löytöjen ja tutkimusmenetelmien avulla maailmalle on tulvinut päivitettyä tietoa neandertalilaisista, jotka osoittavat monet vanhoista käsityksistä virheellisiksi.Sarjan toisessa osassa kerrotaan neandertalilaisten kulttuurista, elintavoista ja siitä miksi he katosivat. Samalla pohditaan olisiko heitä voinut asua Suomessakin.Haastateltavana Juha Valste. Toimittaja Seppo Heikkinen.

 • Neandertalinihmisiin liittyy monenlaisia väärinkäsityksiä. Viidentoista viimeisen vuoden aikana uusien löytöjen ja tutkimusmenetelmien avulla maailmalle on tulvinut päivitettyä tietoa neandertalilaisista, jotka osoittavat monet vanhoista käsityksistä virheellisiksi.Sarjan ensimmäisessä osassa puhutaan siitä keitä neandertalilaiset oikein olivat ja miltä he näyttivät fyysisesti. Haastateltavana Juha Valste. Toimittaja Seppo Heikkinen.

 • Suomalaistutkijat työskentelevät parhaillaan Aboa-tutkimusasemalla Etelämantereella. Millaisia ovat tutkijoiden päivittäiset rutiinit? Minkälaista tutkimusta napapiirin eristyksessä tehdään? Toimittaja Sisko Loikkanen.

Kuuntele myös

  Muualla Yle.fi:ssä