Laajakulma

to 8.12.2016

 • 48 min
 • toistaiseksi

Laajakulmassa tarkastellaan yhteiskunnallisia ilmiöitä, niiden taustoja ja tulevaisuudennäkymiä. Miten historia näkyy ja kuuluu arjessa? Miksi ja miten nykytilanteeseen on päädytty? Millaisia kehityssuuntia on nähtävissä?

Jokaviikkoisessa ohjelmassa käsitellään aina yhtä aikamme ilmiötä sekä tartutaan kuuntelijan ehdottamaan aiheeseen. Vieraina vuorottelevat: Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Elina Grundström, Etelä-Suomen Sanomien entinen päätoimittaja Heikki Hakala, Tampereen yliopiston journalistiikan vierailijaprofessori Hanna Nikkanen, Helsingin Sanomien entinen päätoimittaja Reetta Meriläinen, Pohjalaisen entinen päätoimittaja Kari Mänty, Suomen Kuvalehden entinen päätoimittaja Tapani Ruokanen sekä Kirkko ja kaupunki -lehden päätoimittaja Seppo Simola. Toimittajana Satu Kivelä

Lähetykset

 • to 8.12.2016 12.10 • Yle Radio 1

Jaksot

 • Suomessa oli elokuun lopussa oli yli 340 000 työtöntä työnhakijaa. Siis enemmän kuin esimerkiksi Espoossa on asukkaita. Parhaiten työttömyyteen ovat työ- ja elinkeinoministeriön mukaan tepsineet vuorotteluvapaat, opiskelu työttömyysetuudella sekä valtion töihin pääseminen.

  - Tärkein vaihtoehto on koulutus: tehdä uusi tutkinto tai kouluttautua uudelle alalle. Yhteiskunnan ja yksilön kannalta lisäkouluttautuminen on hyvä investointi, sanoo sosiologian professori Jani Erola

  - Nyt pitäisi kiinnittää huomiota siirtymismahdollisuuksiin, tuetaan ihmisten kouluttautumista ja sijoittumista uudelleen, sanoo journalisti Tapani Ruokanen.

  Jos ihminen on jäänyt työttömäksi, eikä saa uutta työtä ammatillaan, hänen on mahdollista opiskella uusi ammatti työttömyysetuudella. Kaksi kolmasosaa koulutusta saaneista ei ole enää työttömänä lisäopintojen jälkeen.

  - Meillä on työmarkkinat, joissa työpaikan omaavat ihmiset vaihtaa työpaikkaa. Jos putoat työelämästä pois työttömäksi tai kuten minä olen yrittänyt olla yrittäjänä, ja opetellut sitä kautta. Uudelleen työelämään pääseminen tulee yllättävän vaikeaksi. Se on edelleen stigma, sanoo viestintäasiantuntija Heikki Hakala.

  - Iso kysymys on, että mihin meillä syntyy tällä hetkellä ja tulevaisuudessa uudet työpaikat, sanoo journalisti Reetta Meriläinen.

  Laajakulmassa ovat vieraina journalistit Reetta Meriläinen ja Tapani Ruokanen sekä viestintäasiantuntija Heikki Hakala.

  Toimittajana on Satu Kivelä.

 • Laajakulmassa tarkastellaan tänään miten sukupuoli tai sukupuolettomuus määrittää ihmisen elämää Suomessa?

  Tutkijatohtori Anna Elomäki. Elomäen mukaan hoivan ja hoivan kustannusten jakaminen on tällä hetkellä merkittävin asia sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta.

  - Suomessa sote-alalla työskentelee 400 000 henkilöä, joista 90% on naisia. Joka kolmas suomalainen työssäkäyvä nainen on sote-alalla töissä, sanoo Helsingin yliopiston tutkijatohtori Anna Elomäki.

  Miessakit ry toiminnanjohtajan Tomi Timperin mukaan miehet saavat olla tämän päivän Suomessa sellaisia kuin haluavat olla. On monta tapaa olla mies. Mutta miksi Timperi on huolissaan pojista?

  Jokainen meistä kokee sukupuolensa eri tavalla. Ihminen voi kokea olevansa sukupuoleton. Joskus ihminen saattaa myös haluta korjata sukupuoltaan, koska tuntee elävänsä väärän sukupuolen mukaisessa kehossa.

  SETA ry:n Transtukipisteen johtava sosiaalityöntekijä Maarit Huuskan mukaan suhtautuminen intersukupuolisuuteen 1700-luvulla kulttuuri oli nykyaikaa ymmärtäväisempi.

  Millainen on median rooli siinä millaista kuvaa ihmisistä luodaan? Miehistä, naisista ja myös sukupuolivähemmistöihin kuuluvista?

  Laajakulmassa ovat vieraina journalistit Tapani Ruokanen ja Hanna Nikkanen ja Kirkko- ja kaupunki lehden päätoimittaja Seppo Simola.

 • Suomi antaa nykyään apua, mutta vielä muutama vuosikymmen sitten oli toisin. Esimerkiksi Unicefilta Suomi sai apua vielä 1950 luvulla. Suomeen tuotiin maitopulveria, rasvaa ja säilykkeitä. Lisäksi apuna jaettiin kenkiä ja vaatteita.

  - Mulle on kerrottu, että minut on kääritty Unicefin vaippoihin 65 vuotta sitten, kertoo journalisti Tapani Ruokanen.

  Kun Suomi pääsi jaloilleen oli aika auttaa muita. Helsingin Yliopiston tohtorikoulutettavan Minna Mayerin mukaan Suomen kehitysyhteistyö oli vielä 1960-1970-luvulla kokeilevaa ja satunnaista. Nykyään tuetaan erityisesti sukupuolten välistä tasa-arvoa ja yrittäjyyttä.

  - Ajan myötä kehitysmaiden oman tarpeet, kiinnostuksen kohteet, prioriteetit muuttuvat, sanoo Ulkoministeriön Kehityspoliittisen osaston osastopäällikkö Satu Santala.

  Kehitysyhteistyötä tekevien järjestöjen varojen käyttöä valvotaan. Joissakin maissa korruptio on edelleen kehityksen esteenä. Ruohonjuuritasolla toimivien järjestöjen apu on ihmiseltä ihmiselle toimintaa.

  - Kun menet afrikkalaiseen kylään ja näet mitä 30 eurolla saadaan aikaan. Eikö sillä ole merkitystä miten yksi ihminen, yksi perhe ja yksi kylä tulee autetuksi, sanoo journalisti Reetta Meriläinen.

  Kirkko ja kaupunki -lehden päätoimittaja Seppo Simola kertoo Pysätyskuvastaan, joka sijoittuu Haitiin.

  - Tässä konkretisoituu se mitä kehitysapu parhaimmillaan on. Maa oli kovasti kärsinyt, mutta meidän avulla ihmiset itse alkoivat uudelleen rakentamaan infrastruktuuria, kertoo Kirkko ja kaupunki -lehden päätoimittaja Seppo Simola.

  Toimittajana Satu Kivelä.

 • Suomessa altistuu noin 750 000 ihmistä päivittäin kosteusvaurioille esimerkiksi kodeissa, kouluissa, sairaaloissa ja töissä.

  - Miksi tätä samaa ongelmaa vuosikymmenestä toiseen kestetään ja siedetään. Miksi ongelmalle ei tehdä jotain, sanoo Helsingin Sanomien ex-päätoimittaja Reetta Meriläinen.

  Työterveyslaitos on arvioinut, että kosteus- ja homevaurioihin liittyvien terveyshaittojen kustannukset ovat Suomessa jo arviolta 450 miljoonaa euroa vuodessa.

  Rakennusteollisuus ry:n johtaja Jukka Pekkanen myöntää, että parannettavaa rakentamisen laadussa on. Pekkanen painottaa suunnittelun tärkeyttä rakennushankkeen onnistumisen kannalta.

  - Kun elementtitaloja rakennettiin 1960 ja 1970 -luvuilla ajateltiin, ettei rakennuksen tarvitse kestää kuin kolmekymmentä vuotta. Mitä kehittyneempi tekniikkaa, materiaalit, niin sitä enemmän sutta tulee, sanoo Suomen Kuvalehden ex-päätoimittaja Tapani Ruokanen.

  Arkkitehti Panu Kaila puolestaan haluaisi, että otettaisiin oppia rakentamiseen historiasta nykypäivään.
  Mitä silloin tehtiin toisin?

  Laajakulmassa vieraana Reetta Meriläinen, Tapani Ruokanen ja Kari Mänty.

  Toimittaja Satu Kivelä.

 • Suomen koulutusjärjestelmän timantti on ollut peruskoulu. Peruskoulu-uudistus mahdollisti yhdeksänvuotisen yhteisen koulutuksen kaikille, myös vähävaraisille ja syrjäseuduilla asuville.

  Peruskoulua ei voi kuitenkaan enää sanoa tasa-arvoiseksi. Eroja löytyy alueellisesti, maakunnallisesti, tuntimäärissä, ainevalikoiman ja luokkakokojen suhteen.

  - Suomessa on nyt nyt 1-6 luokkalaisten osalta maailman pienin opetustuntimäärä, jos verrataan OECD-maihin. Tutkimusten mukaan Suomen osaamistaso jää OECD-maiden jälkeen, sanoo OAJ:n kehittämispäällikkö Nina Lahtinen.

  Laajakulmassa ovat vieraina viestintäasiantuntija Heikki Hakala, Suomen Kuvalehden ex-päätoimittaja Tapani Ruokanen ja Helsingin Sanomien ex-päätoimittaja Reetta Meriläinen.

  Toimittajana Satu Kivelä.

 • Rikkidioksidin synnyttämät happosateet aiheuttivat 1970- ja 80-luvuilla Euroopassa metsävaurioita ja vesistöjen happamoitumista. Rikkidioksidi on hapan kaasu, joka on haitallista sekä ihmisten terveydelle että ekosysteemeille.

  - Muistan hyvin, että silloin elettiin jonkinlaisessa maailmanlopun tunnelmissa. Havupuutkin oli ruskeita ja kohta kuolee luonto, pienet järvet happani. Musta tämä on hyvä esimerkki siitä, että jotain pystytään tekemään, sanoo Kirkko ja kaupunki -lehden päätoimittaja Seppo Simola.

  Nykyisin Suomen rikkidioksidipäästöt ovat vain noin kymmenesosa vuoden 1980 tasosta. Happosateet on Suomessa voitettu ympäristöongelma.

  - Suomessakin rikkipäästöjen vähentämisen onnistuminen oli seurausta siitä, että teollisuudessa tajuttiin, että jos tätä asiaa ei ratkaista niin, tästä voi olla bisnekselle haittaa. Tämmöinen Herääminen pitää Kiinassa ja muissakin teollisuusmaissa tapahtua, sanoo Ilmatieteenlaitoksen tutkija Pia Anttila.

  Tähän mennessä vaikuttavia muutoksia ympäristön kannalta on saatu kansainvälisten sopimusten kautta. Aikoinaan muun muassa, Kioton pöytäkirja vuonna 1997, Montrealin pöytäkirja vuonna 1987, jolla rajoitettiin CFC-yhdisteiden ja muiden otsonikerrosta tuhoavien aineiden käyttöä.

  Maailman johtajat sitoutuivat Pariisin sopimuksessa vuonna 2015 rajoittamaan ilmastonmuutoksen selvästi alle kahteen asteeseen. Maiden nykyiset sitoumukset eivät kuitenkaan vielä riitä leikkaamaan päästöjä riittävästi.

  Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Elina Grundströmin mukaan keskustelu ilmastonmuutoksesta ja sen torjunnasta oli tarkempaa ja asiantuntevampaa ennen Kööpenhaminan ilmastokokousta vuonna 2009.

  - Meillä oli paljon enemmän ympäristöjournalismia ja enemmän ympäristöasioihin erikoistuneita toimittajia. Ja siitä on keskusteltu, että mihin erikoistoimittajat hävisi. Siinä on varmaan median murrosta, vähemmän resursseja ja ylipäänsä vähemmän erikoistoimittajia. Ja kyllääntymistä siihen aiheeseen, jotain psykologista torjuntaa. Ja merkillinen keskustelu siitä, onko ilmastonmuutos ja siitä kirjoittelu mielipideasia vai tarvittaisiinko siinä faktatietoa, sanoo Elina Grundström

  Laajakulmassa keskustellaan kuuntelijan lähettämästä aiheesta: ilmansaasteista ja ilmastonmuutoksesta.

  Vieraana ovat Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Elina Grundström, Etelä-Suomen Sanomien ex-päätoimittaja Heikki Hakala ja Kirkko ja kaupunki -lehden päätoimittaja Seppo Simola.

  Toimittaja Satu Kivelä.

 • Itsenäisen Suomen historian vallan ikoni on presidentti Kekkonen.

  ”Kekkonen oli mestarillinen suhdannesurffari”, sanoo Pohjalaisen ex-päätoimittaja Kari Mänty.

  Venäjän presidentti Putinin valtaa pönkittää sisäpiiri. Turkissa upporikas itsevaltias Erdogan puhdistaa hallinnostaan kaikki eri tavalla ajattelevat.

  ”Kun kuuntelen puheita Putinin sisäpiiristä niin Kekkosella oli täsmälleen samanlainen sisäpiiri”, sanoo Suomen Kuvalehden ex-päätoimittaja Tapani Ruokanen.

  Suomessa presidentin valtaa on karsittu. Kansanedustajat ovat valittaneet, että heillä ei ole enää valtaa, vaan se on ministeriöissä ja virkamiehillä ja työmarkkinajärjestöillä. Suomessa sorvataan parhaillaan maamme historian suurinta muutosta soten ja maakuntauudistuksen myötä. Muutokset voivat keskittää valtaa entisestään.

  ”Nyt meillä on vähän ajan päästä mahdollisuus äänestää samoja ihmisiä kunnanvaltuustoihin, maakuntavaltuustoihin, eduskuntaan ja Euroopan parlamenttiin”, sanoo Pohjalaisen ex-päätoimittaja Kari Mänty.

  Kukaan ei osaa vielä sanoa, mitä sote-uudistus eli sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus tai maakuntauudistus käytännössä toimivat.

  ”Sellainen hallintomalli, jota ei voi piirtää yhdelle A4:lle, jota ei voi selittää muutamalla lausella ihmisille, on yleensä aina huono malli”, sanoo Helsingin Sanomien ex-päätoimittaja Reetta Meriläinen.

  Laajakulmassa vallan keskittymisestä keskustelemassa Helsingin Sanomien entinen päätoimittaja Reetta Meriläinen, Suomen Kuvalehden entinen päätoimittaja Tapani Ruokanen ja Pohjalaisen entinen päätoimittaja Kari Mänty. Toimittaja Satu Kivelä.

 • "Muistan metsurin, joka veteli paksusta makkaratangosta puukolla paksuja viipaleita suuhunsa Ajattelin, että joskus minusta tulee niin rikas, että voin syödä turhaan makkaraa", kertoo Suomen Kuvalehden entinen päätoimittaja Tapani Ruokanen.

  Pula-aikana suurin osa kansasta kärsi niukkuudesta, mutta silti oli toivoa paremmasta. 1990-luvusta lähtien suhteellinen köyhyys on kasvanut. Suomessa on eri mittaustavoista riippuen 700 000 - 900 000 köyhää. Työssäkäyviä köyhiä on Suomessa arviolta yli puoli miljoonaa.
  Köyhyys on kuitenkin vain yksi osa osattomuutta.

  Miten yhteiskunnan muutokset ja rakenteet vaikuttavat osattomuuteen? Mitä osattomuus on ollut ennen ja mitä se on nyt? Kuinka suuri kuilu valtaväestön ja sivuun joutuneiden välillä on? Miltä tulevaisuus näyttää?

  Laajakulma-ohjelmassa suomalaisten osattomuudesta ovat keskustelemassa Helsingin Sanomien entinen päätoimittaja Reetta Meriläinen, Suomen Kuvalehden entinen päätoimittaja Tapani Ruokanen ja Kirkko ja kaupunki -lehden päätoimittaja Seppo Simola.

  Toimittajana Satu Kivelä.

Kuuntele myös

  Muualla Yle.fi:ssä