Ykkösaamun kolumni

Janne "Rysky" Riiheläinen: Tiedustelutarve ja sen demokraattiset rajoitukset

 • 5 min
 • toistaiseksi

Kun epävarmuus ja ennustettavuus maailmassa kasvaa, kasvaa myös tarve tiedolle ja arvioille siitä, mitä kenties on tapahtumassa ja miksi. Tämän ikiaikaisen tarpeen toteutus on toimintaa, jota sanotaan tiedusteluksi.

Valtaosa tiedustelusta on itse asiassa arkista puuhaa, jossa kerätään tietoa avoimista lähteistä, kootaan sitä yhteen ja ennen kaikkea tehdään analyysi tiedosta. Digitalisaation myötä tiedon hankkiminen ja kerääminen ovat muuttuneet ja yhä keskeisempään asemaan on noussut kyky suodattaa ja käsitellä tietoa olennaisuuden näkökulmasta.

Tiedustelutiedon hyvyyden mittari on aina se, että kuinka se auttaa päätöksentekijää tekemään parempia päätöksiä. Varsinkin turvallisuuspoliittiseen päätöksentekoon kuuluu aina olennaisena osana tieto, jota ei eri syistä voi julkaista.¨

Suomen parhaiten tiedolla evästetyt ihmiset löytyvät valtiojohdosta, jolle hankitaan paras mahdollinen tieto päätöksenteon pohjaksi. Osa huonoilta tai kummalliselta näyttävistä poliittisista päätöksistä saattaakin olla tiukasti salassa pidettävän tiedon pohjalta tehtyjä. Avoimen demokratian ja salaisen tiedustelutiedon yhdistäminen ei aina onnistu ja jos pitää valita annetaanko politiikan vai tiedustelun kärsiä, päädytään käytännössä aina poliittisen puolen ottamaan osumaan. Tämä koskee varsinkin tilanteita, joissa saatu tieto on tullut ulkomailta.

Olennaisena osana Suomenkin tiedustelua kun on kansainvälinen tietovaihto, jota ei haluta missään nimessä vaarantaa. Tähän liittyen on Suomen hyvin läheinen yhteistyö Ruotsin kanssa erinomainen asia, sillä se on yksi tiedustelun suurvaltoja Euroopassa. Sieltä saatiin muun muassa vinkki Ulkoministeriön tietojärjestelmässä piileksineestä vakoiluohjelmasta.

Varsinkin suurempien maiden tiedustelupalvelujen toimenkuvaan on aina kuulunut myös aktiivinen toiminta ulkomailla. Suomalaiseen poliittiseen historiaan, ja varmaan myös nykypäivään, ulkovaltojen tiedustelupalvelujen toiminta kuuluu olennaisena osana. Tiedustelun osa on aina vastatiedustelu, jossa pyritään estämään itselle vahingollinen tiedustelutoiminta. Se mikä sellaista sitten on ja miten siihen puututaan, on osittain poliittinen päätös. Tiedustelu ei ikinä tapahdu poliittisessa tyhjiössä, vaan sen ohjauksen tulisi aina jollain tasolla ottaa huomioon myös valtakunnan poliittiset tarpeet.

Normaalisti tiedustelutieto on salaista jo sen takia, että se kertoo omista tai muiden tiedustelukyvyistä liikaa. Toisaalta tieto sinällään voi olla julkista, mutta se halutaan pitää luottamuksellisena ikävän luonteensa takia. Pitäisin varmana sitä, että suurin piirtein jokaisessa maapallon itsenäisessä valtiossa on viimeisten kuukausien aikana koostettu tiedustelutiedosta ja analyysistä sellaisia raportteja Yhdysvaltain uudesta presidentistä, että ne halutaan pitää visusti salassa hyvien suhteiden säilyttämiseksi.

Kun Kreml kertoo julkisesti tekevänsä tällaista analyysiä, niin kyseessä on todennäköisesti toinen tapa käyttää hankittua tiedustelutietoa. Venäjä on ihan varmasti jo hankkinut laillisin ja laittomin keinoin Trumpista niin perusteelliset tiedot, että ymmärtää kuinka hän toimii ja reagoi.. Julkisuuteen asti tulleet tiedot viittaavat siihen, että tätä työtä on tehty jo hyvin pitkään. Nyt sillä tiedolla pelataan ja pyritään aiheuttamaan haluttuja reaktioita.

Samaan aikaan kun Yhdysvaltojen presidentti on perin huonoissa väleissä oman, valtavan tiedustelukoneistonsa kanssa, on Venäjän presidentti itse kyseisen koneiston tuote. Putin siirtyi aikanaan pääministeriksi turvallisuuspalvelu FSB:n johdosta. Putin edustaa taustaltaan tiedustelun sitä puolta, joka ei tyydy vain keräämään tietoa. Hän toimi nuorena upseerina pitkään Itä-Saksassa osana valtiojärjestelmää, jota on pidetty esimerkkinä tiedustelupalvelujen tunkeutumisesta elämän jokaiselle osa-alueelle. Jotain kaikuja hänen nykyisessä toiminnassaan voi kenties nähdä siitä, kun hän avuttomana joutui katsomaan avuttoman vierestä edustamansa järjestyksen romahtamista muurin murtuessa.

Aivan lähiaikoina tulee julki esitys Suomen uudeksi tiedustelulaiksi. Tämä työ on osa isoa ja tärkeää urakkaa saattaa turvallisuuteen liittyvä suomalainen lainsäädäntö monin tavoin muuttuneen maailman tasalle. Suomalainen oikeusvaltio toimii normaalioloissa lain kirjaimen mukaan, vaikka se kirjain olisikin mietitty toimimaan hyvin toisenlaisissa olosuhteissa. Tiedustelulainsäädännön sotilaallinen puoli on selkeä ja melko lailla kaikille helppo hyväksyä. Sotilastiedustelun kohteet kun ovat ulkomailla tai ainakin ulkomaalaisia. Siviilipuoli sen sijaan koskettaa suomalaisten elämää Suomessa.

Perustuslaissa hyvin tiukaksi säädetty viestin salaisuus on asia, josta jollain tasolla on pystyttävä tinkimään toimivan tiedustelulain saavuttamiseksi. Samoin laissa on löydettävä keinot määritellä, milloin tämä tinkiminen saa tapahtua ja millä ehdoilla. Tämän päälle on määriteltävät juridiset ja poliittiset tavat valvoa tiedustelutoiminnan laillisuutta. Esimerkiksi Yhdysvalloissa Watergate-skandaali aiheutti sen, että tiedustelutoiminta otettiin tiukkaan poliittiseen valvontaan, ettei presidentti voisi käyttää sitä omien poliittisten päämääriensä hyväksi. Näin toimitaan demokraattisissa yhteiskunnissa, mutta autoritäärisissä valtioissa tilanne on käytännössä päinvastainen. Niissä tiedustelun tehtävänä on suojata vallanpitäjiä, ei kansalaisia.

Joka tapauksessa me tarvitsemme nyt ja tulevaisuudessa yhä kipeämmin tietoa ja ymmärrystä siitä mitä tapahtuu. Sisäinen ja ulkoinen turvallisuus ovat yhä tiukemmin toisiinsa kietoutuneita. Pienen maan on pystyttävä myös varautumaan äkkinäisiin muutoksiin olosuhteissa. Silloin toimiva tiedustelu voi antaa vähän lisäaikaa ja ennen kaikkea eväät parempaan päätöksentekoon. Eikä riitä, että tiedustelulle annetaan riittävät keinot, pitää olla myös resursseja niiden keinojen käyttöön. Ennakoimaton maailmanmeno edellyttää tietopohjaa, jolla tehdä mahdollisimman hyviä päätöksiä hyvinkin nopeasti.

 

Lähetykset

 • ma 27.2.2017 11.05 • Yle Areena

Jaksot

 • Aikuisen ja lapsen suhdetta käsitellään teknisenä suorituksena ja kalenterin hallintana, vaikka se on tunteiden vuoristorata, katsoo keskiviikon kolumnistimme Reetta Räty.

 • Eläin ilmaisee karjumalla ja mylvimällä tunteitaan, ihminen laulamalla. Yhdessä laulaminen kohottaa aivojen kiintymyshormonitasoja. Kolumnistimme, eläkkeellä oleva ekologi, Jussi Viitala suosittelee laulamista ja erityisesti kuorolaulua, koska se tutkitusti vähentää yksinäisyyttä ja parantaa elämänlaatua.

 • Kolumnisti Marko Kilpi toivoo vapaampaa alkoholipolitiikkaa vaikka sanoo tuntevansa alkoholiongelman monet puolet. Hänen mukaansa ongelma ei kuitenkaan ole itse alkoholi, vaan se, kuinka me siihen suhtaudumme.

 • Suomi ei tarvitse vahvaa poliittista valtaa käyttävää presidenttiä, väittää kolumnisti, tutkija-kirjailija Jari Ehrnrooth. Hänen mukaansa meillä yhä on parlamentaarisesta kontrollista vapaa vahva presidentti keskuudessamme.

 • Viime kuukausina on tehty useita kyberhyökkäyksiä, joilla on ollut laajoja vaikutuksia. Kolumnisti Jarno Limnell arvioi, että kyberhyökkäyksiin tarvitaan poliittisia vastavoimia.

 • Mikä vaikutus käyttäytymiseemme ja lopulta jopa aivoihimme on sillä, että elämme maailmassa, jossa pelkojamme ruokitaan uhkakuvilla ja näyttävillä turvallisuustoimenpiteillä?

 • Kosmologi Kari Enqvist toivoisi, että tieteentekijöitä hehkutettaisiin urheilusankarien tapaan, tai ainakin nykyistä enemmän.

 • Vammaisten ihmisten syrjintä on yleistä, vaikka se on ihmisoikeusrikos, sanoo kolumnisti kulttuurikriitikko Aleksis Salusjärvi.

 • Kolumnisti, kieltenopettaja Paula Takio pohtii mitä toisten kunnioittaminen pohjimmiltaan tarkoittaa.

 • Jussi Viitalan kolumni: Älykkö ja intellektuelli

  Valtakunnan ykköslehdessä käytettiin hiljattain eräässä kirjoituksessa määritelmiä harkitseva älykkö ja analyyttinen intellektuelli asiayhteydessä, johon ne mielestäni sopivat erittäin huonosti. Jäin miettimään, riittääkö korkea älykkyysosamäärä yksistään siihen, että henkilöä voi luonnehtia intellektuelliksi.

  Mitä äly oikein on? Tunnettu kasvatustieteilijä Howard Gardner esitti jo 1983, että ihmisellä on useita eri tapoja käsitellä tietoa ja että nämä tavat ovat varsin riippumattomia toisistaan. Häntä oli jäänyt kiusaamaan se, että ihmisten henkisiä kykyjä arvioitiin yksinomaan älykkyystestien avulla. Hän löysi lahjakkuusalueista kahdeksan eri tyyppiä, joista älykkyystesti mittasi vain yhtä eli kykyä matemaattiseen ja loogiseen ajatteluun. Niinpä esimerkiksi kielellistä. musikaalista, sosiaalista ja liikunnallista lahjakkuutta älykkyystestit eivät ottaneet lainkaan huomioon.

  USA:n ilmavoimat joutuivat toisen maailmansodan aikana kamppailemaan aivan toisenlaisen älyn ominaisuuden kanssa. Saadakseen mahdollisimman hyviä lentäjiä, he ottivat älykkyystestin tärkeäksi valintaperusteeksi. Se ei kuitenkaan vähentänyt tappioita. Oivallettiin, että tarvittiin lentäjiä, joiden liikkeitä vastustaja ei pystynyt ennakoimaan ja tätä ominaisuutta älykkyystesti ei mitannut.

  Muutama vuosi sitten radiosta tulikin arkisto-ohjelma, jossa sodanaikaiset suomalaiset lentäjä-ässät muistelivat menneitä. He totesivat, että tärkeintä oli oppia lentämään "väärin", jotta vastustaja ei pystyisi ennakoimaan koneen liikkeitä. Esimerkiksi kaartotaistelussa lentäjä yleensä pyrkii ajamaan mahdollisimman kovaa saadakseen vastustajan kiinni. Eräs heistä kuitenkin kertoi oivaltaneensa, että jos ajaa hieman hitaammin, pystyy kaartamaan jyrkemmin ja saa vastustajan näin tähtäyslinjalle.

  Tätä hyvän hävittäjälentäjän ominaisuutta sanotaan luovuudeksi. Se on kykyä katsella tuttuja asioita aivan uudesta näkökulmasta ja löytää uusia ratkaisuja, jotka näyttävät syntyvän ilman loogista harkintaa. Älykkyystestin mittaama kyky on konvergenttia yhteen loogiseen ratkaisuun pyrkivää ajattelua. Luovuus taas edustaa divergenttiä ajattelua, joka on avoin erilaisille ratkaisuille aina tilanteen mukaan. Luovuutta on kuitenkin vaikea mitata objektiivisesti.

  Toronton yliopiston emeritusprofessori Keith Stanovich työtovereineen törmäsi 1980-luvulla toisenlaiseen älyn ominaisuuteen, rationaalisuuteen eli järkevyyteen. Se on kykyä muun muassa ennakoida omien toimien seurauksia omien tavoitteiden kannalta ja kykyä ottaa huomioon kaikki asiaan vaikuttavat tekijät. Tätä ominaisuutta voitiin tutkia objektiivisilla testeillä. Rationaalisuus koostuu paristakymmenestä osa-alueesta, joista suurin painoarvo on kyvyllä todennäköisyyksien arviointiin sekä tieteellisellä päättelyllä.

  Tutkijoille suurin yllätys oli, että korkea älykkyysosamäärä ei automaattisesti merkinnytkään korkeaa järkevyyttä, vaan ominaisuudet olivat varsin pitkälle toisistaan riippumattomia. Merkittävää huomiota aihe sai 2002 kun Daniel Kahneman sai taloustieteen Nobel-palkinnon ihmisten taloudellisten valintojen epärationaalisuutta koskevilla tutkimuksillaan.

  Stanovichin tutkimustulokset voi summata toteamukseen, että korkea älykkyysosamäärä yksinään on hyvin heikko suoja typeryyttä, mielen pimeyttä ja kelvottomia ratkaisuja vastaan. Asian voi kääntää niinkin päin, että todella suuret ja laajalle vaikuttavat tyhmyydet vaativat tekijältään huomattavan korkeaa älykkyysosamäärää. Tyhmä ihminen tekee paljon pienemmän mittakaavan tyhmyyksiä kolhien useimmiten vain itseään.

  Jonkun nimittäminen älyköksi tai intellektuelliksi vain korkean älykkyysosamäärän perusteella osoittaa huonoa arvostelukykyä. Intellektuelli ja tutkija tarvitsevat aina luovuutta ja tieteellisen ajattelun vaatimaa rationaalisuutta. Kansanvillitsijäksi pelkällä loogis-matemaattisella älyllä kyllä yltää.

  Luovuuden ja rationaalisuuden merkitystä kuvannee se, että Nobel-palkinto on voitettu jopa lähellä keskiarvoa olevilla älykkyysosamäärillä. Toisaalta rationaalisuuden puutteesta taas seuraa se kanadalaisen tutkimuksen tulos, että noin puolet sikäläisen Mensan jäsenistä uskoo astrologiaan, biorytmeihin ja UFO-miehiin! Ja he kuuluvat siis älykkäimpään kahteen prosenttiin.

  Suomen ja maailman merkittäviltä päättäjiltä toki toivoisi älyn, rationaalisuuden ja luovuuden lisäksi myös korkeaa moraalia ja heikomman lähimmäisen ymmärtämistä.

 • Miten parantaa omaa pitkäjänteisyyttään? Luo mahdollisimman yksityiskohtainen kuva tulevaisuudesta, väittää kolumnisti Matias Möttölä.

 • Roope Mokan mielestä meillä on velvollisuus uskoa tulevaisuuteen.

Ei tulossa olevia jaksoja

Kuuntele myös

  Muualla Yle.fi:ssä