Areena
 • TV
 • Radio
 • Kalle Haatanen

  Helsingin huumemarkkinoiden arkipäivää

  51 min
  • Esitetty: Yle Radio 1
  • Kuunneltu: 1642 kertaa ( Kuunneltavissa ulkomailla )

  Sarja Kalle Haatanen »


  Kalle Haatanen: Jaksot (155) fi:Program:rss

  Suomalainen kioskikirjallisuus

  Vielä muutama vuosikymmen sitten suomalaiset viettivät vapaa-aikaansa lukemalla kioskikirjallisuutta. Jännityskertomukset ja romanttiseroottiset pokkarit tarjosivat viihdettä, jännitystä ja todellisuuspakoa. Tyylilajit ovat vaihdelleet viihteellisistä runoista esseisiin ja jatkokertomuksiin. Yllättäen sodilla on ollut viihdekirjallisuuden suosion kasvuun suuri vaikutus. Oman lukunsa on eroottinen kirjallisuus, jolla on pitkät perinteet. Monen viihteellisen kirjoituksen taustalta löytyy kuitenkin ammattikirjailija. Kalle Haatasen vieraana on tietokirjailija Juri Nummelin.

  • · Yle Radio 1
  • Kesto: 52 min

  Melu ja hiljaisuus

  Kalle Haatasen ohjelmassa puhutaan tänään äänistä, melusta ja hiljaisuudesta. Teollistumisen alkuaikoina melua ihailtiin koska sitä pidettiin kehityksen, tehokkuuden ja tuottavuuden merkkinä. Nyky-yhteiskunnassa hiljaisuus alkaa olla jo harvinaista ja melua joudutaan torjumaan monin tavoin. Esimerkiksi nykyaikaisissa avokonttoroissa meluntorjunta ja hyvän työakustiikan rakentaminen vaatii paljon ponnisteluja. Kalle Haatasen vieraana on korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri Miikka Peltomaa.

  • · Yle Radio 1
  • Kesto: 52 min

  Mittaamisen historia ja filosofia

  Ihminen mittaa kaikkea ja erilaisia mittoja tarvitaan lähes kaikkeen inhimilliseen toimintaan. Miten mittaustavat ovat syntyneet ja millaisia filosofioita ja maailmankuvia löytyy mittajärjestelmien taustalta? Tästä keskustellaan nyt Kalle Haatasen ohjelmassa. Vieraana on tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan planetaarion johtaja Tuukka Perhoniemi.

  • · Yle Radio 1
  • Kesto: 51 min

  Perhesurmien julma todellisuus

  Perhesurma on tragedia, jonka edessä niin omaiset, viranomaiset kuin asiantuntijatkin ovat usein voimattomia. Tietoa perhesurmien syistä on vaikea saada sillä usein henkiin ei jää yhtään todistajaa. Aina tappaja ei etukäteen anna minkäänlaista varoitusta tai vihjettä verityön mahdollisuudesta. Kirjailija Tiina Raevaara on perehtynyt suomalaisten perhesurmien taustoihin ja hän on kirjoittanut aiheesta romaanin. Raevaara on sitä mieltä, että tästäkin rankasta aiheesta pitää puhua enemmän, jotta surmien taustatekijöitä opittaisiin tuntemaan ja niiden riskejä tunnistamaan.

  • · Yle Radio 1
  • Kesto: 52 min

  Suur-Suomi -aatteen synty ja tuho

  1930 -luvulla ja sotien aikana monet suomalaiset unelmoivat Suur-Suomesta, joka yhdistäisi suomalaiset ja rajan takaiset heimoveljat yhdeksi kansakunnaksi ja jossa koittaisi uusi vaurauden aika. Sodan jälkeen Suur-suomi-unelmat piti unohtaa ja tulevaisuus piti laskea aivan uudenlaisten visioiden varaan. Mutta miten Suur-Suomi-aate syntyi ja kuinka helppo siitä oli luopua? Mitä sodan ajan idealismille oikein tapahtui? Sota-ajan aatteellisia virtauksia pohditaan nyt Kalle Haatasen ohjelmassa. Hänen vieraanaan on tutkija Jenni Kirves.

  • Kesto: 53 min

  Perhe-elämän uudet haasteet

  Ihminen on sosiaalinen eläin. Maksamme tästä ominasuudesta kuitenkin kovan hinnan. Isojen aivojen takia lapsen synnyttäminen on kivualista ja jopa vaarallista. Evoluutiopsykologian mukaan jo vastasyntyneellä vauvalla on myötäsyntyinen kyky sosiaaliseen kanssakäymiseen, joka alkaa aivan lapsuuden alkuhetkillä. Väestöliiton tutkimusprofessori Anna Rotkirch esittelee tutkimuksen antamia uusia näkökulmia lapsen kasvuun ja lapsen ja vanhemman vuorovaikutuksen syntyyn.

  • Kesto: 52 min

  Oluen vaikutus historian kulkuun

  Oluen vaikutus maailman kulttuurihistoriaan on valtava. Olut on hyvin vanha juoma. Joidenkin tutkijoiden mukaan olut on jopa vanhempi keksintö kuin leipä. Ja jo hyvin varhain maailma jakaantui viini- ja olutmaihin. Kuinka olut on vaikuttanut historian kulkuun? Siitä keskustellaan tänään Kalle Haatasen ohjelmassa. Hänen vieraanaan on tietokirjailija Juha Tahvanainen. Ohjelmassa muistellaan muuan muassa Mannekin Pis -patsaan historiaa, Martti Lutheria ja Pietari Suuta. Kaikkien näiden takaa löytyy yhteinen nimittäjä: olut.

  • Kesto: 53 min

  Vakoilija vaanii verkossa

  Edward Snowdenin paljastukset USA:n harjoittamasta verkkovakoilusta paljastivat maailmalle millaista on nykyajan vakoilu. Eri maiden tiedustelupalvelut imuroivat joka päivä valtavia määriä tietoja ihmisten ja organisaatioiden toiminnasta. Minkälainen tieto tiedustelupalveluja kiinnostaa ja miten tavallisen kansalaisen pitäisi suhtautua verkon kautta tapahtuvaan urkintaan? Ja millainen on Suomen rooli kybervakoilun taistelukentällä? Näistä asioista puhutaan nyt Kalle Haatasen ohjelmassa. Hänen vieraanaan on tietokirjailija Petteri Järvinen.

  • Kesto: 51 min

  Brittitiedustelu Suomessa 1918-1941

  Maailmansotien välinen aika oli Suomessa monella tavalla värikästä aikaa. Kansalaissodasta, sen jälkiselvittelyistä ja 30-luvun oikeistoradikalismin noususta on kirjoitettu lukematon määrä tutkimuksia ja artikkeleita. Paljon vähemmän on tutkittu sitä, että sotien välisen ajan Suomi oli myös merkittävä kansainvälisen vakoilun pelikenttä. Muuan muassa Englannilla oli Suomessa mittava vakoiluorganisaatio. Mutta mitä tietoa Suomesta etsittiin ja keitä olivat Suomessa toimineet brittivakoilijat? Tätä aihetta on käsittelee Juho Kotakallion tuore väitöskija, joka tarkastettiin viime lauantaina Helsingin yliopistossa. Juho Kotakallio on nyt Kalle Haatasen vieraana.

  • Kesto: 50 min

  Melu ja hiljaisuus

  Kalle Haatasen ohjelmassa puhutaan tänään äänistä, melusta ja hiljaisuudesta. Teollistumisen alkuaikoina melua ihailtiin koska sitä pidettiin kehityksen, tehokkuuden ja tuottavuuden merkkinä. Nyky-yhteiskunnassa hiljaisuus alkaa olla jo harvinaista ja melua joudutaan torjumaan monin tavoin. Esimerkiksi nykyaikaisissa avokonttoroissa meluntorjunta ja hyvän työakustiikan rakentaminen vaatii paljon ponnisteluja. Kalle Haatasen vieraana on korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri Miikka Peltomaa.

  • Kesto: 53 min

  Lapsi tarvitsee rajoja

  Kalle Haatasen ohjelmassa keskustellaan siitä, millaisia rajoja lapset ja samalla myös aikuiset tarvitsevat pärjätäkseen elämässä. Vanhan ajan kuri ei enää toimi nykyajan maailmassa mutta meidän ajallakin on omat auktoriteettinsa, joiden kanssa pitää oppia elämään. Rajojen puute voi aiheuttaa ahdistusta ja jopa persoonallisuushäiriöitä. Lasta kasvattavan aikuisen on opittava myös kieltämään lasta silloin kun se on perusteltua. Kalle Haatasen vieraana on sosiaalipsykologi Janne Viljamaa.

  • Kesto: 53 min

  Suomalainen kuolema

  Teollistuneessa yhteiskunnassa kuolema on usein ulkoistettu kotoa laitokseen ja perheen piiristä sairaanhoidon ammattilaisten käsiin. Monet ovat sitä mieltä, että samalla ihmiset ovat vieraantuneet kuolemasta ja kuoleman kohtaamisen on entistä vaikeampaa. Viime vuosina on alettu puhua entistä enemmän siitä, että jokaisella ihmisellä pitäisi olla oikeus hyvään kuolemaan. Myös eutanasiasta keskustella nykyään paljon. Kuolemaan liittyvien tapojen ja perinteiden kirjo on hitaassa mutta jatkuvassa muutoksessa. Esimerkiksi sosiaalinen media on tullut osanoton kanavaksi kuolinilmoitusten ja muistokirjoitusten rinnalle. Kalle Haatasen ohjelmassa pohditaan kuoleman kulttuureja suomalaisessa yhteiskunnassa. Vieraana on Helsingin yliopiston dosentti Sari Kivistö.

  • Kesto: 54 min

  Mittaamisen historia

  Ihminen mittaa kaikkea ja erilaisia mittoja tarvitaan lähes kaikkeen inhimilliseen toimintaan. Miten mittaustavat ovat syntyneet ja miten mitat ovat vaikuttaneet ihmiskunnan kehitykseen? Siitä keskustellaan nyt Kalle Haatasen ohjelmassa. Vieraana on tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan planetaarion päällikkö Tuukka Perhoniemi.

  • Kesto: 53 min

  Riittääkö ruokaa kaikille?

  Vuonna 2008 maailmassa oli vakava ruokakriisi vaikka vauraassa Suomessa sitä ei juuri huomattukaan. Ruokakriisi paljasti jälleen kerran miten haavoittuvainen maailman ruokatalous on. Edelleenkin hyvä ravinto on maailmassa hyvin epätasaisesti jakautunut. Miksi ruokaa ei riitä kaikille ja millainen tulevaisuus ihmiskuntaa odottaa? Näistä kysymyksiä pohditaan tänään Kalle Haatasen ohjelmassa. Hänen vieraanaan on agronomi Sanna-Liisa Taivalmaa.

  • Kesto: 48 min

  Tutkimusretki perussuomalaisuuteen

  Suomen Kuvalehden poliittinen toimittaja Leena Sharma on kiertänyt vuoden perussuomalaisten tilaisuuksissa ja kokouksissa. Näistä kohtaamisista on syntynyt kirja "Ne - kohtaamisia perus-Suomessa". Sharma sanoo, että hänen käsityksensä perussuomalaisista muuttui. Samalla on hän on saanut liberaalien puolelta ankaraa arvostelua siitä, että hän on yrittänyt ymmärtää perussuomalaisten näkökantoja. Sharma ihmettelee sitä, kuinka sosiaalinen media on onnistunut ruokkimaan kahtiajakoa suomalaisessa yhteiskunnassa.

  • Kesto: 50 min

  Miten ruoalla huijataan?

  Ruoka on aina ollut paitsi syömistä, myös keskustelua ja kiistelemistä ruoasta ja sen vaikutuksista. YTM Susanna Kovanen on yhdessä Harri Lapinojan kanssa kirjoittanut teoksen "Ruokapyramidihuijaus". Ruoan varsinainen teollinen tuotanto on suhteellisen tuore seikka. Sen voi katsoa syntyneen 1800-1900 luvun taitteessa. Kun aiemmin puhuttiin ruoasta ja sen terveellisyydestä, 1900-luvulla tapahtui murros: ravitsemustiede. Enää ei puhuttu ruoka-aineista, siis varsinaisesta ruoasta, vaan puhe kääntyi kohti ruoan aineosia. Esimerkiksi kuitu ei ole ruoka siinä missä proteiinikaan. Yhteys varsinaiseen ruokaan siis katkesi.

  Tulevat jaksot

  JaksoJulkaisuaikaPoistumisaikaKesto
  - Kalle Haatanen: Kalle Haatanen: Palestiinan arki 55 min
  - Kalle Haatanen: 28.08.2014 55 min

  Ohjelmien todellinen julkaisuaika Areenaan saattaa vaihdella. Esimerkiksi suorien lähetysten tallenteet julkaistaan lähetyksen päättymisen jälkeen viiveellä, joka yleensä on noin ohjelman keston verran.

  Muualla Yle.fi:ssä