Nuõrttsäämas

ke 22.8.2012

 • 1 h 0 min
 • ei kuunneltavissa

Koltansaamenkielinen ajankohtaisohjelma.

Lähetykset

 • ke 22.8.2012 16.02 • Yle Sámi Radio

Jaksot

 • Saaʹmi ouddoummuvaali vaal-luʹvddkåʹdd tuõttad, što saaʹmi ouddoummuvaalin 2017 leäʹt piijjâm õõut vaalââʹntemvuõđlaž võboršeǩ, Veikko Feodoroff da nâânii Feodorooff saaʹmi ouddoummžen poʹdde 2018-2020 jååutjõž såbbrestes. Veikko Feodoroff jiõčč mušttal Yle Sääʹmjânnma, što leʹčči tän sââʹjest leämmaž siõǥǥ, što nuõrttsäʹmmla leʹčče piâssâm jiõnsted. Tuåimteei Sara Wesslin.

 • Vuõssâârg vaalpuhttõõzzi mieʹldd kuâsttai, što NSR leʹčči täi vaali vaalvuõiʹtti. NSR eeʹttkâʹstt Taaʹrrest leʹddi saaʹmi õhttõõzzid määŋgin vuuʹdin. NSR-beällõõǥǥ vuäzzlaž Márjá-Liissá Partapuoli leäi vaalin võboršeʹǩǩen Nuõrttvuuʹd vaalvuuʹdest da eeʼttkâʹstt Teänjooǥǥ sääʹmõhttõõzz še. Taar sääʹmteʹǧǧvaalin nuõrttsäʹmmla jiõnste še Nuõrttvuuʹd vaalvuuʹd võboršiiʹǩǩid. Partapuoli ehdat, što nuõrttsäʹmmla vueiʹttče altteed jiijjâs õhttõõzz, koon pääiʹǩ peäʹsse vaikkted siʹjjid kuõʹškki aaʹššid. Tuåimteei Sara Wesslin.

 • Paaččjooǥǥ njaaʹlmest jälsteei nuõrttsäʹmmlaž Venke Tørmænen vuârdd, što Taarrest väʹldded puõʹttivuõđâst še nuõrttsäʹmmla lokku. Tørmænen lij tobddâm, što nuõrttsäʹmmlaid õinn čåʹrste Taarrest. Tuåimteei Sara Wesslin. Haastattelu on englanniksi.

 • Ko keväjäuʹrrneǩ Jenna Gauriloff vuõʹlji eeʹjjines Raimo Gauriloffin sokktuʹtǩǩummuškuʹrsse, šõõddi suʹnne äʹlšš čiŋlmõõvvâd õinn jeänab Gauriloff-sooǥǥ historiaaʹje. Jiijjâs sooǥǥ tuʹtǩǩummuž iʹlla pâi hiâlbb, ko ouʹdde vuäitt pueʹtted aaʹššid, koin jie leäkku mainstum ni vooʹps. Tuåimteejen lij Sara Wesslin. Haastattelu on suomeksi.

 • Pauliina Feodoroff vuäǯǯai Lääʹddjânnam valdia kolmm ekksaž čeäʹppneǩ veäʹǩǩtieʹǧǧ. Feodoroff leäi mieʹldd Tiõrv-vuõlttõõzzâst mušttlmen jiijjâs plaani pirr. Tuåimteejen Sara Wesslin.

 • Tiõrv-vuõlttõõzzâst: Pauliina Feodoroff mušttal jiijjâs kolmm ekksaž čeäʹppneǩteäggtõõzz pirr. Unna Junna juätkk puõʹtti neäʹttlest. Tiina Sanila-Aikio da Johanna Suurpää mušttle sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođummuž pirr. Jenna Gauriloff lij tuʹtǩǩääm jiijjâs sooǥǥ historia. Puäʹđ mieʹldd! Tuåimteejen Sara Wesslin.

 • Sääʹmteʹǧǧ da vuõiggâdvuõttministeria saǥstâʹlle täʹbbe õ.čõhččmannu sääʹmteeʹǧǧlääʹjj äävummuž pirr. Saaǥǥtuõllʼjeei Tiina Sanila-Aikio da vuõiggâdvuõttministeria demokratia-, ǩiõll- da vuâđđvuõiggâdvuõttaaʹšši piisar Johanna Suurpää. Tuåimteejen lij Sara Wesslin. Mainstâʹttmõš lij lääddas da säämas. Haastattelu sekä koltansaameksi että suomeksi.

 • Čeʹvetjäuʹrrneʹǩ Jarno Mäki tuåimmškuõʹđi Nuõrttsäʹmmlaž mošttbaaŋk IT-tuâjjliʹžžen. Mäki veäʹǩǩat ouddmiârkkân sääʹmǩiõl foontiʹvuiʹm da vuõigglookkâmprograammin. Tuåimteejen Sara Wesslin.

 • Jâđđa nelljdpeeiʹv lij mââimõs peiʹvv piijjâd võboršiiʹǩǩid tän čõõuč saaʹmi ouddooumažvaaʹlid. Vaaʹl-luʹvddkååʹdd saaǥǥtuõʼljeei Hanna-Maaria Kiprianoff ij võl mušttal mõõn jiânnai sij lie vuäǯǯam võboršiiʹǩǩid, leâša tuåivv što oummu leʹčči aktiivlânji mieʹldd täin vaaʹlin. Tuåimteejen Sara Wesslin.

 • Sääʹmvuuʹd škooultemkõõskõõzz nuõrttsääʹmǩiõl da -kulttuur mättʼtõõđi taarbše mättʼtõõzzees nuõrttsääʹmǩiõllsaž oummid säämsted siʹjjivuiʹm. Uʹčteeʹl Taannâl Ljetoff mušttal, što tän pooʹddest mättʼtõõzz leʹčči sami vääžnai piâssâd mainsted jieʹnnǩiõllsaž oummivuiʹm. Tuåimteejen lie Sara Wesslin da Ville-Riiko Fofonoff.

 • Pâʹsspeeiʹv Nuõrttsäʹmmlaž mošttbaaŋk šõddmõõžžâst juâkksast leäi vuäittmõš täättad vuäʹmm arkiivliântid Giellagas-instituutt arkiivâst. Helmi Haataja haalii kuullâd suu ruåđi leeuʹdid da tuʹtǩǩed võl jeänab Huâttar Feodoroff mainnâz, kååʹtt lij liânttuum juʹn čueʹđ eeʹjj mââiårra.

 • Giellagas-instituutt arkiivâst lie ouddmiârkkân jiânnai Näskk Moshnikooff materiaal, vuäʹmm leeuʹd da mainstâttmõõžž. Juutinen mieʹldd ouddmiârkkan ǩiõltuʹtǩǩeei T.I.Itkonen da Mikko Korhonen jeäʹlle sääʹmvuuʹdin oummu luʹnn mainstâʹttmen. Täk materiaal lie ââʹn še nuõrttsäʹmmlai vääras da tõid peäss dååma kuvddled.

Ei tulossa olevia jaksoja

Kuuntele myös

  Muualla Yle.fi:ssä