Brysselin kone

Sisäinen devalvaatio vai irti eurosta

 • 44 min
 • toistaiseksi

Helmet Capitalin pääomasijoittaja Stefan Törnqvist on sitä mieltä, että jos Suomi haluaa olla kilpailukykyinen, niin sillä on edessään kaksi vaihtoehtoa. Sisäinen tai ulkoinen 20-30 % devalvaatio. Ohjelman toimittaja on Maija Elonheimo

Lähetykset

 • ke 12.6.2013 10.05 • Yle Radio 1

Jaksot

 • Miksi EU:ssa halutaan keskustella nyt EU:n sosiaalisesta ulottuvuudesta ja miten Brexit tulee todennäköisimmin vaikuttamaan siihen keskusteluun? Mihin perustuu se, ettei EU:ssa todennäköisesti koskaan tulla harmonisoimaan jäsenmaiden sosiaalipolitiikkaa? Brysselin koneessa vieraana Juho Saari sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Tampereen yliopistosta sekä hyvinvointitutkimuksen professori Itä-Suomen yliopistosta. Toimittajana on Maija Elonheimo.

 • Turkki ei halua katkaista EU-jäsenyysneuvotteluja, mutta miten EU:n kannattaisi nyt suhtautua Turkin mahdolliseen EU-jäsenyyteen ja nykykehitykseen ja miten sen olisi ehkä kannattanut Turkkiin aiemmin suhtautua. Entä kuinka sotatoimet Syyrian puolella ovat vaikuttamassa EU:n ja Turkin väleihin. Keskiviikkona klo 10.00 lähetettävässä Brysselin koneessa haastateltavana on vanhempi tukija Toni Alaranta Ulkopoliittisesta instituutista. Ohjelman toimittaa Maija Elonheimo

 • Ovatko kaikki EU-jäsenmaat mallioppilaita EU-säädösten noudattamisessa ja millä tavoin Puola ei komission mielestä toimi niin kuin oikeusvaltion kuuluu. Tapahtuiko Suomen Emuun liittyminen laillisesti ja miksi komission on hankala määrätä taloudellisia seuraamuksia niille maille, jotka eivät noudata EU:n taloussääntöjä. Haastateltavana on oikeusneuvos Niilo Jääskinen korkeimmasta hallinto-oikeudesta ja toimittajana Maija Elonheimo. Kuva: Olivier Hoslet / EPA

 • Miten todennäköistä on, että EU:n valta terveydenhuollon järjestämisessä jäsenmaissa laajenee ja mitä seuraa. Voiko olla mahdollista, että tulevaisuudessa EU:n kautta maksetaan köyhempien maiden sosiaali- ja terveyspalveluita. Nyt kun sosiaalisesta EU:sta käydään keskustelua, niin mahdollisuuksia monenlaiseen kehityssuuntaan on olemassa.
  Jos Suomessa sote toteutuu nyt kaavailulla tavalla, niin mitä enemmän silloin terveydenhoidon järjestämistä markkinaehtoistetaan, niin sitä enemmän EU on määrittelemässä sitä miten se järjestetään.
  Haastateltavana Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS:n hallintoylilääkäri ja Helsingin yliopiston terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen. Toimittajan on Maija Elonheimo

 • Onko Brexit-päätös vielä mahdollista perua. Jos on, niin miten se käytännössä voisi onnistua? Ja vaikuttaako nyt siltä, että EU kehittymässä kohti vahvempaa integraatiota. Entä miten käy Suomen, jos se ei piittaa siitä korkeimman hallinto oikeuden lausunnosta, jonka mukaan Suomen sote-lakipaketti, joka sisältää valinnanvapauden, pitää saattaa EU:n komission käsittelyyn. Haastateltavana on Helsingin yliopiston eurooppaoikeuden professori Juha Raitio ja toimittajana on Maija Elonheimo.

 • Kansalaiset voivat äänestämällä vaikuttaa esimerkiksi europarlamenttivaaleissa ja omien kansallisissa parlamenttivaaleissakin ketkä ovat osaltaan päättämässä heidän puolestaan EU:ta koskevissa asioissa. Mutta onko EU:n päätöksenteko riittävän avointa, että kansalaiset voisivat seurata mitä päätöksiä ja millä perusteilla eri tahot heidän puolestaan EU:ssa tekevät.
  Haastateltavana on väitöskirjatutkija Laura Nordström Helsingin yliopiston valtiotieteellistä tiedekunnasta. Ohjelman toimittaja on Maija Elonheimo.

 • Lähi-itä on historiallisesti ollut kriisiherkkää aluetta jo maantieteellisen sijaintinsakin vuoksi ja monet Lähi-idän kriisit heijastuvat myös EU:hun. Kriisien syyt ovat monisyisiä, mutta yksi suuri ongelma ovat olleet Lähi-idän maissa ulkopuolisten maiden tekemä hallinnon vaihdot, joista on seurannut kohdemaissaan pahoja kriisejä Mutta miten EU:n kannattaa toimia Lähi-idässä? Ilmeisesti ainakin antaa humanitaarista apua ja tukea maiden jälleenrakentamisessa. Haastateltavana on dosentti Pertti Multanen ja toimittajana Maija Elonheimo.

 • Miten käy englannin kielen valta-asema EU:ssa jos Brexit toteutuu? Ja mihin suuntaan kielipolitiikka ja kielten asema EU:ssa on kehittymässä. Jos asioiden valmistelu hoidetaan pääosin isoilla valtakielillä, niin miten helppoa keskusteluun osallistuminen ja asioihin vaikuttaminen on heille, jotka niitä kieliä eivät äidinkielenään puhu. Haastateltavana on slaavilaisen filologian professori Jouko Lindstedt Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan kielten osastolta. Toimittajana on Maija Elonheimo.

 • EU:ssa eri maissa on hyvin erilaiset työeläkejärjestelmät. Miten isoja paineita näiden työeläkejärjestelmien muokkaamiseen syntyy nyt, kun EU:ssa on alettu keskustella EU:n sosiaalisesta ulottuvuudesta. ja voiko olla mahdollista, että meidän työeläkerahastomme tulevat vielä joskus olemaan uhattuina EU:ssa. Haastateltavana on Työeläkevakuuttajat TELA:n toimitusjohtja Suvi-Anne Siimes. Toimittajana on Maija Elonheimo.

 • Kuinka paljon euron käyttö kiihdyttää kauppaa EMU-alueella, vai kiihdyttääkö se sitä lainkaan. Miten tutkijoiden käsitykset EMU:n hyödyista ovat muuttuneet 2000-luvulla ja mitä EMU:n suhteen kannattaisi nyt tehdä. Siitä puhuu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kansainvälisen talouden professori Pertti Haaparanta. Toimittajana on Maija Elonheimo.

 • Miten EU:n asema maailmanpolitiikassa on muuttunut,miltä EU:n kannalta nyt vaikuttaa globaali turvallisuustilanne minkälainen on EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan globaalistrategia
  ja kuinka EU on nyt terävöittämässä yhteistä puolustuspolitiikkaansa.
  Aiheesta puhuu vieraileva tutkija Kari Möttölä Eurooppa-tutkimuksen verkostosta Helsingin yliopistosta. Toimittajana on Maija Elonheimo.

 • Separatismi on voimissaan eri puolilla EU:ta ja etenkin juuri nyt Kataloniassa. Kannattaako EU:n suhtautua Espanjan tapaan tukahduttaa separatistien mielenosoituksia väkivaltaisesti valtion sisäisenä asiana vai miettiä sitä EU:n arvojen, kuten esim. kansanvallan näkökulmasta. Ja mitkä voisivat olla ratkaisuja EU:n alueen suurimpiin separastisiin kiistoihin. Haastateltavana tutkimusjohtaja Juhana Aunesluoma Eurooppa-tutkimuksen verkostosta Helsingin yliopistosta.Toimittajana Maija Elonheimo.

Klipit

Kuuntele myös

  Muualla Yle.fi:ssä