Brysselin kone

EU ja Ukrainan tilanne - Mitä uskoa, kun kaikki valehtelevat?

 • 44 min
 • toistaiseksi

Mitä uskoa, kun kaikki valehtelevat? Näin kysyi varatuomari Peter Saramo kirjoittamassaan Ortodoksisen verkkolehden "Simeon ja Hanna" artikkelissa kesäkuussa.

Löytyykö perimmäinen totuus tapahtumista lännen tarinasta vai Venäjän? Vai Ukrainan vai EU:n? Vai oliko totuus joku ihan muu? Ja mikä on EU:n rooli tässä kaikessa?

Kun EU neuvotteli assosiaatisopimuksesta Ukrainan kanssa, miten sopimatonta oli olla käymättä samalla myös neuvotteluja sopimuksen vaikutuksista Venäjän kanssa? Yleensä tämäntyyppisissä neuvotteluissa otetaan myös huomioon ne sopimuksen ulkopuoliset maat joilla on vahvoja kaupallisia intressejä tulevan sopimuksen suhteen.

Kun Maidanin aukion tapahtumien aikaan Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Catherine Ashton ja EU:n laajentumiskomissaari kävivät siellä puhumassa kannustavasti kapinallisille ohi Ukrainan senhetkisten vaaleilla valittujen laillisten vallanpitäjien, miten sopivaa se oli? Kapinallisethan kuitenkin kapinoivat senhetkistä laillista hallintoa vastaan.

Ja mitä on ajateltava siitä, että kun valta vaihtui, niin Ukrainalle tarjottiin huomattavasti enemmän taloudellista tukea, kuin mitä alkuperäisessä sopimuksessa oli tarjottu. Sopimushan alunperin jäätyi, ainakin niin sanottiin, siitä syystä, että Ukrainalla ei ollut varaa muuttaa maataan siihen kuntoon mitä assosiaatiosopimus olisi edellyttänyt.

Muodostuiko kapinallisille sellainen kuva, että lännestä oli tulossa enemmän tukea kuin sitten tulikaan. Ja mikä vaikutus sillä käsityksellä oli siihen, miten suuria riskejä ihmiset olivat halukkaita ottamaan taisteluissaan.

Ja loppujen lopuksi miten selkeä käsitys ukrainalaisilla tapahtumien aikana loppujen lopuksi oli siitä, että tarjolla ei lopultakaan ollut pääsyä EU:n jäseniksi, vaan kyseessä oli vain assosiaatiosopimus. Olisivatko he osoittaneet mieltään hengenvaarallisessa tilanteessa pelkän assosiaatiosopimuksen vuoksi.

Ohjelman toimittajana Maija Elonheimo.


Varatuomari Peter Saramon aiheeseen liittyvät kirjoitukset löytyvät seuraavat linkit avaamalla:
Mitä uskoa, kun kaikki valehtelevat? – Ukrainan kriisi ja maailman ymmärtäminen
Ukraina och informationskriget

Lähetykset

 • ke 10.9.2014 10.05 • Yle Radio 1

Jaksot

 • EU:ssa iso osa yritysten rahoituksesta tulee pankkien kautta, eikä rahoitusta haeta yksityiseltä puolelta niin paljon kuin esim. USA:ssa. Tätä tilannetta muuttamaan on EU:ssa kehitteillä pääomamarkkinaunioni. Mutta miten se käytännössä toimisi. Entä kun eurosta puhutaan, olisiko syytä tutkia euron historiaa ja miettiä miten ECU toimi ennen euroa, silloin kun se toimi parhaimmillaan. Haastateltavana on investointipankkiiri Sami Miettinen ja toimittajana Maija Elonheimo.

 • Miksi eurosta eroamiselle kannattaisi EU:ssa tehdä oma järjestelmänsä ja mitä siitä on seurannut ja voi seurata, että EKP on joutunut ottamaan niin paljon vastuuta EU:n talouden tilanteesta.. Haastateltavana on väitöskirjatutkija Antti Ronkainen Politiikan ja talouden tutkimuksen laitokselta Helsingin yliopistosta ja toimittajana on Maija Elonheimo

 • Kuinka merkittävä rauhanprojekti EU on, ja miten Brexit vaikuttaa EU:n puolustuspoliittiseen keskusteluun. Entä millaiset ovat EU:n ja Venäjän suhteet ja minkälaista arvostusta Venäjä haluaa EU:lta. Haastateltavana on kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg Tampereen yliopistosta ja toimittajana on Maija Elonheimo

 • Minkälaista on Suomen EU-politiikka, minkälaista on pakolaispolitiikka EU:ssa ja miltä vaikuttaa EU:n tulevaisuus. Siitä puhuu Perussuomalaisten puheenjohtaja ja europarlamentaarikko Jussi Halla-Aho. Haastattelijana on Maija Elonheimo

 • EU:ssa on meneillään globaalin toimintaympäristön muutoksen aiheuttamia ongelmia mm. puolustuspolitiikassa ja maahanmuuttotilanteessa. Lisäksi vaikeuksia on EU-maiden talouksien hoidossa ja EMU:n kehittämisessä. EU:n arvojen noudattaminen ei onnistu kaikissa jäsenmaissa, eikä keskustelu EU:n kehittämisestä ja erilaisia näkökulmia kannattavien ihmisten välillä tunnu kunnolla sujuvan. Mutta miten EU:n kannattaisi reagoida tähän tilanteeseen. Haastateltavana on Helsingin yliopiston poliittisen historian yliopistonlehtori Kimo Elo ja toimittajana on Maija Elonheimo

 • EU haluaa vaikuttaa myös palveluiden esteettömään saamiseen alueellaan ja on nyt EU:ssa onkin valmistunut saavutettavuusdirektiivi. Sen avulla julkisen sektorin verkkosivut halutaan helppokäyttöiseksi esteettömiksi. Saavutettavuusdirektiiviin toimeenpanosta Suomen hallitus antoi viime viikolla lakiesityksen ja sen voimaansaattamisaika on pari vuotta. Lisäksi EU:ssa on valmisteilla esteettömyysdirektiivi, jonka avulla esim. vammaisten on helpompi saavuttaa myös yksityisiä palveluita ja tuotteita. Mutta miten syrjimättömyys EU:ssa etenee ja kuinka erilaista on syrjimisen torjunta eri jäsenmaissa. Haastateltavana on Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä. Toimittajana on Maija Elonheimo.

 • Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich puhuu siitä millä tavoilla pankkiunioni vaikuttaa nyt ongelmalliselta. Ja lisäksi hän kertoo, missä kunnossa on EU-maiden talous hänen mielestään nyt on, ja onko EKP:llä nyt harjoittamansa politiikan jälkeen silloin jäljellä mitään keinoja toimia, kun hänen arvionsa mukaan kesällä 2021 seuraava taantuma rantautuu Eurooppaan. Ohjelman toimittaja on Maija Elonheimo

 • EU:n Budjetin koosta ja sisällöstä seitsenvuotiskaudelle, joka alkaa vuonna 2021 keskustellaan jo nyt EU:ssa. Mitä asioita Suomi EU- budjetin sisältöjen ja koon suhteen ajaa ja mitkä ovat yleiset paineet sen suhteen, miten Suomi voisi saada kantojaan näissä neuvotteluissa läpi.
  Haastateltavana on pääministerin EU-asioiden erityisavustaja Riikka Pakarinen ja toimittajana Maija Elonheimo.

 • Onko EU:n ja USA:n käsitys siitä mitä läntiset arvot tarkoittavat yhtenäinen? Miten Brexit vaikuttaa USA:n ja Britannian suhteisiin ja miten USA:n politiikka on muuttunut kansainvälisessä politiikassa ja mikä on sen vaikutus EU:hun. Haastateltavana on tutkija Ville Sinkkonen Ulkopoliittisesta instituutista ja toimittajana on Maija Elonheimo.

 • Miten eri puolilla EU:ta eläinsuojelukysymyksiin suhtaudutaan ja miten komissio pyrkii vaikuttamaan eläinten parempaan kohteluun EU:ssa?
  Entä miten eläimet kokevat pitkät kuljetusmatkat maatiloilta toiselle tai teurastamoihin EU:n alueella? Ja miksi, vaikka EU on kieltänyt sikojen häntien rutiininomaisen leikkauksen, ja vaikka se aiheuttaa sioille kipua, niin silti sitä edelleen monissa jäsenmaissa tehdään?
  Ohjelmassa haastateltavana on eläinten hyvinvointitieteen professori Anna Valros Helsingin yliopistosta ja toimittajana on Maija Elonheimo

 • EU:ssa eri maissa on hyvin erilaiset työeläkejärjestelmät. Miten isoja paineita näiden työeläkejärjestelmien muokkaamiseen syntyy nyt, kun EU:ssa on alettu keskustella EU:n sosiaalisesta ulottuvuudesta. ja voiko olla mahdollista, että meidän työeläkerahastomme tulevat vielä joskus olemaan uhattuina EU:ssa. Haastateltavana on Työeläkevakuuttajat TELA:n toimitusjohtja Suvi-Anne Siimes. Toimittajana on Maija Elonheimo.

 • Miten paljon EU:n tietosuoja-asetus ja digitalisaatioon liittyvä politiikka on suunniteltu suojaamaan EU:n omia sisämarkkinoita ja mitä hyötyä mahdollisista digitaalialan verotuksesta ja linkkiverosta olisi EU:lle. Entä onko EU:lla mitään mahdollisuuksia kilpailla amerikkalaisten kanssa tietotekniikan osaamisessa. Haastateltavana on tietokirjailija Petteri Järvinen ja toimittajana on Maija Elonheimo.

Klipit

Kuuntele myös

  Muualla Yle.fi:ssä