Brysselin kone

EU ja jatkuva muutos

 • 44 min
 • toistaiseksi

Ensimmäiset ajatukset Euroopan laajuisesta yhteistyöstä syntyivät jo 1400-luvulla ottomaanien uhatessa Eurooppaa.  Sen jälkeen ajatusta enemmän yhdessä toimivasta Euroopan on virittänyt yleensä joko Eurooppa kohtaava ulkoinen tai sisäinen uhka. Yhteisiä ulkoisia uhkia EU:lla onkin riittänyt. On ollut sotilaallisia, aatteellisia ja etenkin nykyään taloudellisia uhkia. EU:n syntyaikoina ulkoisen uhkan muodostivat  Eurooppaa repineet sodat, joiden toivottiin loppuvan, mikäli Euroopan maat olisivat vahvemmin taloudellisesti riippuvaisia toisistaan.

Mutta miten EU nykyään erottautuu muusta maailmasta ja luo yhteisyyden tunnetta? Yhtenä ratkaisuna yhteisen identiteetin luomiseen EU on ottanut käyttöön käsitteen arvoyhteisö. Siinä eurooppalaiset arvot yhdistävät EU:ta ja niitä vastaan se peilaa muuta maailmaa.

Tällä hetkellä kuitenkin erityisesti talouden ongelmat yhdistävät vahvasti EU:ta. Jopa niin vahvasti, että puhe arvoyhteisöstä ei ole juurikaan näkynyt talouskriisin hoidossa, ja osin yhteisen talouden ongelmat tuntuvat jakavan EU:ta yhdistämisen sijaan.

Eurooppalaiseen kulttuuriin on aina vahvasti kuulunut se, että monenlaiset eri keskustelut ja näkökulmat ovat myllänneet vallitsevia käsityksiä, ja toisinaan koko kulttuurin ovat saattaneet suuriin muutoksiin aivan uudet näkökulmat asioihin.  Ajatusmalleja  ovat muuttaneet esimerkiksi Luther, Nietzsche ja Marx. Löytyykö siis EU:hunkin jossain vaiheessa kokonaan uusi näkökulma, joka muuttaa EU:n, vai näivettyykö se hitaasti. Ja mitä tulee tapahtumaan sosiaalisen EU:n idealle?

Aiheesta keskustelee tutkijatohtori Timo Miettinen Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkostosta

Lähetykset

 • ke 15.10.2014 10.05 • Yle Radio 1

Jaksot

 • Minkälainen tilanne Lähi-idässä on nyt, kun Isis on häviämässä? Mihin suuntaan hengissä ja vapaina taisteluista selvinneet Isis-taistelijat ovat nyt liikkumassa? Minkälaisia mahdollisesti ovat pakolaisuuden juurisyyt tulevaisuudessa? Ja mihin suuntaan terrorismin vaara on kehittymässä EU-alueella? Näistä asioista keskustelee neuvonantaja Olli Ruohomäki ulkoministeriöstä. Toimittajana on Maija Elonheimo.

 • Miten helppoa tai vaikeaa on saada selville mitä asioita eri puolueryhmät europarlamentissa ajavat?
  Miten vaalitavat eroavat eri jäsenmaissa eurovaaleissa? Ketkä ja millä perusteella silloin parlamentissa edustavat Britanniaa, jos brexit ei toteudu ennen kuin uusi parlamentti alkaa toimintansa?
  Mitä asioita ainakin ensi vaalikaudella todennäköisimmin saatetaan käsitellä? Näistä asioista keskustelee Euroopan parlamentin Suomen toimiston päällikkö Jarmo Oikarinen ja toimittajana on Maija Elonheimo.

 • Mikä on demokratian tilanne Unkarissa? Mitä itäisessä Keski-Euroopassa on tapahtumassa ja onko syytä selittää alueen kehitystä muillakin asioilla, kuin sen jo 30 vuotta sitten muuttuneella suhteella Neuvostoliittoon? Ja miten tärkeää kansalliselle demokratialle on kussakin maassa käytössä oleva vaalitapa? Haastateltavana on valtio-opin yliopistonlehtori Heino Nyyssönen Turun yliopistosta ja toimittajana on Maija Elonheimo.

 • Mitä Euroopan keskuspankin kannattaisi tehdä tässä nykyisessä taloustilanteessa? Mihin Suomen Pankkia nykyään tarvitaan, kun EKP on olemassa? Miten Kreikan kriisin aikana tilanne olisi pitänyt hoitaa? Entä miltä vaikuttaa yhteisvaluutta euron tilanne ja sen hyödyt? Miltä näyttää keskustelu EVM:n kehittämisestä? Haastateltavana on entinen valtiovarainministeriön ja Suomen Pankin entinen osastopäällikkö Pentti Pikkarainen. Toimittajana on Maija Elonheimo

 • Miten globaalin talouden muutokset heijastuvat EU-alueelle, miten jo ennen EU:ta Euroopassa muotoutuneet eri maiden identiteetit ja liittoumat näkyvät nykyisessä EU:ssa ja minkälaisia rahaliittoja Euroopassa on ennen EU:ta ollut. Haastateltavana on historian professori Markku Kuisma ja toimittajana Maija Elonheimo.

 • Miksi eurooppalainen kansalaisaloite ei tunnu toimivan kovin tehokkaasti. Mitä ongelmia on nyt EU:n avoimuudessa. Mitä seurauksia sillä on, kun EU haluaa valvoa jäsenmaidensa oikeusvaltioperiaatteiden noudattamista ja antaa rangaistuksia maille jotka niitä eivät noudata. Haastateltavana on Eurooppa-oikeuden professori Päivi Leino-Sandberg Helsingin yliopistosta ja toimittajana Maija Elonheimo.

 • Mitä vaikutuksia kansallismielisten ryhmien noususta voi olla EU:lle? Miltä vaikuttaa poliittinen tilanne Ranskassa? Minkälainen eri poliittisten ryhmien kannatuksen tilanne voi olla EU-vaalien aikaan? Entä miten EU:n rakenteet ja toiminta vaikuttavat siihen minkälaista tietoa siitä saa? Haastateltavana on tutkimusprofessori Niilo Kauppi Strasbourgin ja Jyväskylän yliopistoista Toimittajana on Maija Elonheimo.

 • Miten EU:n ja Venäjän suhteet ovat kehittyneet ja miltä ne nyt vaikuttavat ja mitä Venäjä ja EU ovat halunneet keskinäisiltä suhteiltaan. Entä minkälainen on nyt hybridivaikuttamisen tilanne EU:n ja Venäjän välillä ja miltä vaikuttaa Ukrainan kriisi EU:sta tarkasteltuna. Haastateltavana on kansainvälisen politiikan professori Hiski Haukkala, Tampereen yliopistosta ja toimittajana on Maija Elonheimo.

 • Miten paljon ensi kevään molempien vaalien keskustelunaiheet muuttuivat meillä viime viikonlopun aikana ja miten keskusteluun EU:sta vaikuttaa tällä hetkellä ja varmaan ensi vaalikaudellakin esim. Britannian, Ranskan ja Italian poliittiset kuohunnat. Entä minkälaista EU-politiikkaa ovat suomalaiset puolueemme harjoittaneet ja miten ne politiikat ovat muuttuneet meidän EU:hun liittymisen ajoista lähtien. Haastateltavana Brysselin koneessa on Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä ja toimittajana Maija Elonheimo

 • Miten populismi näkyy eri puolueissa eri jäsenmaissa ja niiden EU- politiikoissa. Minkä tyyppistä populismia EU käyttää kun se arvioi populistisia sitä haastavia tahoja. Miksi esim. europarlamenttiin ehkä tarvitaan lisää populismia ja milloin populismista on hyötyä ja milloin haittaa. Haastateltavana on valtio-opin yliopistonlehtori Emilia Palonen Helsingin yliopistosta ja toimittajana Maija Elonheimo.

 • EU:n sisäiselle turvallisuudelle uusia uhkia aiheuttavat parhaillaan sen lähialueiden kriisien heijastusvaikutukset ja myös digitalisaatio tuo mukanaan erilaisia vaaroja. Siitä mikä on EU:n sisäisen turvallisuuden tilanne kertoo kansliapäällikkö Ilkka Salmi sisäministeriöstä, joka puhuu myös siitä mikä on tilanne meidän maahanmuuttopolitiikkamme suhteen ja mikä on maahanmuuttopolitiikan tilanne koko EU-alueella. Ohjelman toimittaja on Maija Elonheimo

 • Mihin suuntaan on näyttää olevan kehittymässä esimerkiksi, maakaasun, kivihiilen, tuulivoiman, bioenergian ja ydinvoiman käyttö EU-alueella. Ja mistä syistä? Ja minkälaisia uusia tapoja energian tuotantoon ja käyttöön voi olla tulossa? Haastateltavana on Jean Monnet-professori Pami Aalto Tampereen yliopistosta ja toimittajana on Maija Elonheimo.

Klipit

Kuuntele myös

  Muualla Yle.fi:ssä