Brysselin kone

EU ja jatkuva muutos

 • 44 min
 • toistaiseksi

Ensimmäiset ajatukset Euroopan laajuisesta yhteistyöstä syntyivät jo 1400-luvulla ottomaanien uhatessa Eurooppaa.  Sen jälkeen ajatusta enemmän yhdessä toimivasta Euroopan on virittänyt yleensä joko Eurooppa kohtaava ulkoinen tai sisäinen uhka. Yhteisiä ulkoisia uhkia EU:lla onkin riittänyt. On ollut sotilaallisia, aatteellisia ja etenkin nykyään taloudellisia uhkia. EU:n syntyaikoina ulkoisen uhkan muodostivat  Eurooppaa repineet sodat, joiden toivottiin loppuvan, mikäli Euroopan maat olisivat vahvemmin taloudellisesti riippuvaisia toisistaan.

Mutta miten EU nykyään erottautuu muusta maailmasta ja luo yhteisyyden tunnetta? Yhtenä ratkaisuna yhteisen identiteetin luomiseen EU on ottanut käyttöön käsitteen arvoyhteisö. Siinä eurooppalaiset arvot yhdistävät EU:ta ja niitä vastaan se peilaa muuta maailmaa.

Tällä hetkellä kuitenkin erityisesti talouden ongelmat yhdistävät vahvasti EU:ta. Jopa niin vahvasti, että puhe arvoyhteisöstä ei ole juurikaan näkynyt talouskriisin hoidossa, ja osin yhteisen talouden ongelmat tuntuvat jakavan EU:ta yhdistämisen sijaan.

Eurooppalaiseen kulttuuriin on aina vahvasti kuulunut se, että monenlaiset eri keskustelut ja näkökulmat ovat myllänneet vallitsevia käsityksiä, ja toisinaan koko kulttuurin ovat saattaneet suuriin muutoksiin aivan uudet näkökulmat asioihin.  Ajatusmalleja  ovat muuttaneet esimerkiksi Luther, Nietzsche ja Marx. Löytyykö siis EU:hunkin jossain vaiheessa kokonaan uusi näkökulma, joka muuttaa EU:n, vai näivettyykö se hitaasti. Ja mitä tulee tapahtumaan sosiaalisen EU:n idealle?

Aiheesta keskustelee tutkijatohtori Timo Miettinen Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkostosta

Lähetykset

 • ke 15.10.2014 10.05 • Yle Radio 1

Jaksot

 • Euroopan ja eri Itä-Aasian maiden suhteet ovat toisinaan olleet hyvinkin ongelmallisia ja osin myös sotaisia. Mutta miten erilainen on Itä-Aasialainen ja Eurooppalainen kulttuuri ja miten paljon eroavat Esim. kiinalainen, japanilainen ja korealainen kulttuuri toisistaan. Haastateltavana on vanhempi tutkija Jyrki Kallio Ulkopoliittisesta instituutista ja toimittajana on Maija Elonheimo.

  Yle Radio 1:n Itämaisen heinäkuun ohjelmistoa.

 • Miten Kiinan vaurastuminen näkyy EU:ssa, miltä nyt vaikuttaa tilanne työpaikkojen siirtymisessä Kiinaan ja millaisia vaikutuksia Itä-Aasiaa ja EU:ta yhdistävällä Silkkitie-hankkeella oletetaan olevan alueiden talouteen. Haastateltavana on vanhempi tutkija Jyrki Kallio Ulkopoliittisesta instituutista ja toimittajana on Maija Elonheimo.

 • EU:ssa iso osa yritysten rahoituksesta tulee pankkien kautta, eikä rahoitusta haeta yksityiseltä puolelta niin paljon kuin esim. USA:ssa. Tätä tilannetta muuttamaan on EU:ssa kehitteillä pääomamarkkinaunioni. Mutta miten se käytännössä toimisi. Entä kun eurosta puhutaan, olisiko syytä tutkia euron historiaa ja miettiä miten ECU toimi ennen euroa, silloin kun se toimi parhaimmillaan. Haastateltavana on investointipankkiiri Sami Miettinen ja toimittajana Maija Elonheimo.

 • Miksi eurosta eroamiselle kannattaisi EU:ssa tehdä oma järjestelmänsä ja mitä siitä on seurannut ja voi seurata, että EKP on joutunut ottamaan niin paljon vastuuta EU:n talouden tilanteesta.. Haastateltavana on väitöskirjatutkija Antti Ronkainen Politiikan ja talouden tutkimuksen laitokselta Helsingin yliopistosta ja toimittajana on Maija Elonheimo

 • Kuinka merkittävä rauhanprojekti EU on, ja miten Brexit vaikuttaa EU:n puolustuspoliittiseen keskusteluun. Entä millaiset ovat EU:n ja Venäjän suhteet ja minkälaista arvostusta Venäjä haluaa EU:lta. Haastateltavana on kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg Tampereen yliopistosta ja toimittajana on Maija Elonheimo

 • Minkälaista on Suomen EU-politiikka, minkälaista on pakolaispolitiikka EU:ssa ja miltä vaikuttaa EU:n tulevaisuus. Siitä puhuu Perussuomalaisten puheenjohtaja ja europarlamentaarikko Jussi Halla-Aho. Haastattelijana on Maija Elonheimo

 • EU:ssa on meneillään globaalin toimintaympäristön muutoksen aiheuttamia ongelmia mm. puolustuspolitiikassa ja maahanmuuttotilanteessa. Lisäksi vaikeuksia on EU-maiden talouksien hoidossa ja EMU:n kehittämisessä. EU:n arvojen noudattaminen ei onnistu kaikissa jäsenmaissa, eikä keskustelu EU:n kehittämisestä ja erilaisia näkökulmia kannattavien ihmisten välillä tunnu kunnolla sujuvan. Mutta miten EU:n kannattaisi reagoida tähän tilanteeseen. Haastateltavana on Helsingin yliopiston poliittisen historian yliopistonlehtori Kimo Elo ja toimittajana on Maija Elonheimo

 • EU haluaa vaikuttaa myös palveluiden esteettömään saamiseen alueellaan ja on nyt EU:ssa onkin valmistunut saavutettavuusdirektiivi. Sen avulla julkisen sektorin verkkosivut halutaan helppokäyttöiseksi esteettömiksi. Saavutettavuusdirektiiviin toimeenpanosta Suomen hallitus antoi viime viikolla lakiesityksen ja sen voimaansaattamisaika on pari vuotta. Lisäksi EU:ssa on valmisteilla esteettömyysdirektiivi, jonka avulla esim. vammaisten on helpompi saavuttaa myös yksityisiä palveluita ja tuotteita. Mutta miten syrjimättömyys EU:ssa etenee ja kuinka erilaista on syrjimisen torjunta eri jäsenmaissa. Haastateltavana on Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä. Toimittajana on Maija Elonheimo.

 • Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich puhuu siitä millä tavoilla pankkiunioni vaikuttaa nyt ongelmalliselta. Ja lisäksi hän kertoo, missä kunnossa on EU-maiden talous hänen mielestään nyt on, ja onko EKP:llä nyt harjoittamansa politiikan jälkeen silloin jäljellä mitään keinoja toimia, kun hänen arvionsa mukaan kesällä 2021 seuraava taantuma rantautuu Eurooppaan. Ohjelman toimittaja on Maija Elonheimo

 • EU:n Budjetin koosta ja sisällöstä seitsenvuotiskaudelle, joka alkaa vuonna 2021 keskustellaan jo nyt EU:ssa. Mitä asioita Suomi EU- budjetin sisältöjen ja koon suhteen ajaa ja mitkä ovat yleiset paineet sen suhteen, miten Suomi voisi saada kantojaan näissä neuvotteluissa läpi.
  Haastateltavana on pääministerin EU-asioiden erityisavustaja Riikka Pakarinen ja toimittajana Maija Elonheimo.

 • Onko EU:n ja USA:n käsitys siitä mitä läntiset arvot tarkoittavat yhtenäinen? Miten Brexit vaikuttaa USA:n ja Britannian suhteisiin ja miten USA:n politiikka on muuttunut kansainvälisessä politiikassa ja mikä on sen vaikutus EU:hun. Haastateltavana on tutkija Ville Sinkkonen Ulkopoliittisesta instituutista ja toimittajana on Maija Elonheimo.

 • Miten eri puolilla EU:ta eläinsuojelukysymyksiin suhtaudutaan ja miten komissio pyrkii vaikuttamaan eläinten parempaan kohteluun EU:ssa?
  Entä miten eläimet kokevat pitkät kuljetusmatkat maatiloilta toiselle tai teurastamoihin EU:n alueella? Ja miksi, vaikka EU on kieltänyt sikojen häntien rutiininomaisen leikkauksen, ja vaikka se aiheuttaa sioille kipua, niin silti sitä edelleen monissa jäsenmaissa tehdään?
  Ohjelmassa haastateltavana on eläinten hyvinvointitieteen professori Anna Valros Helsingin yliopistosta ja toimittajana on Maija Elonheimo

Klipit

Kuuntele myös

  Muualla Yle.fi:ssä