Brysselin kone

EU:n ja USA:n välinen vapaakauppasopimus ja kansalaisliikkeen ääni

 • 44 min
 • toistaiseksi

EU:n ja USA:n valmisteilla oleva vapaakauppa- ja investointisuojasopimuksessa eli TTIP on huolestuttanut osaa EU-kansalaisista.

Suurinta huomiota on herättänyt investointisuojan perusteella eri maiden ja niissä toimivien vierasmaalaisten yritysten välisiä riitoja ratkaisemaan suunniteltu välimiesmenettely. Välimiesmenettelyä on kritisoitu siitä, että koska kyseessä ei ole vakiintunut tuomioistuinmenettely, vaan aina tapauskohtaisesti kootut lakimiehet, sen tuomioita on vaikea arvioida ennalta eivätkä ne välttämättä ole kovin läpinäkyviä ja saattavat estää kansallisten parlamenttien itsenäistä päätöksentekoa.

Lisäksi huolena on ollut se, kun kaupan esteitä puretaan, niin voiko kuitenkin käytännössä käydä niin, että samalla joudutaan luopumaan ympäristöä tai työntekijöiden oikeuksia puolustavia säädöksiä tai päästetään jotain kautta markkinoille geenimanipuloituja tuotteita. Juuri näinhän ei pitäisi virallisten papereiden mukaan käydä, mutta kaikki eivät ole varmoja, että loppupeleissä näistä periaatteista voidaan pitää täysin kiinni.

On myös keskusteltu siitä, lisäisikö TTIP yhteiskunnallista eriarvoisuutta ja työelämän epävakautta jaonko  koko vapaakauppaideologia yleisimmässä muodossaan siinä mielessä ongelmallinen, että se suosii kehittyneitä maita, mutta ei kehittyviä maita ja lisätessään taloudellista toimeliaisuutta, myös aiheuttaa haittaa ympäristölle.

Lisäisikö TTIP yhteiskunnallista eriarvoisuutta, yhteiskunnallisia ongelmia ja työelämän epävakautta? Suosiiko vapaakauppaideologia nykymuodossaan kehittyneitä maita, mutta ei kehittyviä maita?

Ohjelmassa haastateltavana on TTIP:ä vastustava aktivisti, väitöskirjatutkija Toni Ruuska ja toimittajana Maija Elonheimo.

Lähetykset

 • ke 5.11.2014 10.05 • Yle Radio 1

Jaksot

 • Minkälaisia uudistuksia EU:n työmarkkinoilla on tehty ja miten ne ovat vaikuttaneet EU-alueella työntekijöiden elämään? Millä lailla Tankan aktiivimalli on työntekijäystävällisempi kuin Suomen vastaava? Miltä muuten vaikuttaa työntekijöiden asema EU-alueella? Onko muita mahdollisuuksia kuin jatkuva tuolileikki siitä kuka halvimmalla työt tekee? Ja miten eri EU-maiden välillä EU:n sisämarkkina-alueella keskipalkoissa on jopa yli 10-kertaisia eroja?
  Haastateltavana on työmarkkinatutkimuksen tutkimuskoordinaattori Merja Kauhanen Palkansaajien tutkimuslaitokselta. Toimittajana on Maija Elonheimo

  Ohjelmasta voi keskustella myös Twitterissä aihetunnisteella #brysselinkone

 • Millainen merkitys on Suomen Euroopan neuvoston puheenjohtajuudella ja mikä on nyt ihmisoikeustilanne EU-alueella ja Euroopan neuvoston alueella? Ja miltä vaikuttaa Venäjän jäsenyyden jatko Euroopan neuvostossa nyt kun Venäjä on lakannut maksamasta sinne jäsenmaksujaan? Entä mitä ihmisoikeusmielessä on syytä ajatella pakolaistilanteesta EU-alueella? Haastateltavina ovat Suomen Euroopan neuvosto -puheenjohtajuustiimin vetäjä Merja Lahtinen ulkoministeriöstä ja Suomen Amnestyn toiminnanjohtaja Frank Johansson.
  Toimittaja on Maija Elonheimo.

 • Onko EU-puheenjohtajamaalle enää nykyään mitään hyötyä siitä kun se oman puheenjohtajuutensa omalla puolivuotiskaudellaan hoitaa? Vai estääkö EU-puheenjohtajuus pikemminkin maan omien etujen ajamista, kun puheenjohtajamaan pitää ennen kaikkea miettiä EU:n kokonaisetua? Ja onko tulevaisuudessa parlamentin valta aiempaa suurempi kun on kyse puolustuspolitiikkaan kuuluvista asioista? Haastateltavana on kansainvälisen politiikan dosentti Hanna Ojanen Helsingin yliopistosta ja toimittajana Maija Elonheimo.

 • Mitä eroja on ollut eri puolueiden EU-politiikoissa ja minkälaisia EU-teemoja kannattaa miettiä kun äänestää eduskuntavaaleissa ja entä kun äänestää europarlamenttivaaleissa. Ja mitä EU:hun liittyviä asioista on tulossa esille seuraavina vaalikausina.
  Haastateltavana on valtio-opin professori Tapio Raunio Tampereen yliopistosta ja t5oimittajana on Maija Elonheimo.

 • Minkälainen tilanne Lähi-idässä on nyt, kun Isis on häviämässä? Mihin suuntaan hengissä ja vapaina taisteluista selvinneet Isis-taistelijat ovat nyt liikkumassa? Minkälaisia mahdollisesti ovat pakolaisuuden juurisyyt tulevaisuudessa? Ja mihin suuntaan terrorismin vaara on kehittymässä EU-alueella? Näistä asioista keskustelee neuvonantaja Olli Ruohomäki ulkoministeriöstä. Toimittajana on Maija Elonheimo.

 • Miten helppoa tai vaikeaa on saada selville mitä asioita eri puolueryhmät europarlamentissa ajavat?
  Miten vaalitavat eroavat eri jäsenmaissa eurovaaleissa? Ketkä ja millä perusteella silloin parlamentissa edustavat Britanniaa, jos brexit ei toteudu ennen kuin uusi parlamentti alkaa toimintansa?
  Mitä asioita ainakin ensi vaalikaudella todennäköisimmin saatetaan käsitellä? Näistä asioista keskustelee Euroopan parlamentin Suomen toimiston päällikkö Jarmo Oikarinen ja toimittajana on Maija Elonheimo.

 • Mikä on demokratian tilanne Unkarissa? Mitä itäisessä Keski-Euroopassa on tapahtumassa ja onko syytä selittää alueen kehitystä muillakin asioilla, kuin sen jo 30 vuotta sitten muuttuneella suhteella Neuvostoliittoon? Ja miten tärkeää kansalliselle demokratialle on kussakin maassa käytössä oleva vaalitapa. Haastateltavana on valtio-opin yliopistonlehtori Heino Nyyssönen Turun yliopistosta ja toimittajana on Maija Elonheimo

 • Mitä Euroopan keskuspankin kannattaisi tehdä tässä nykyisessä taloustilanteessa? Mihin Suomen Pankkia nykyään tarvitaan kun EKP on olemassa. Miten Kreikan kriisin aikana tilanne olisi pitänyt hoitaa? Entä miltä vaikuttaa yhteisvaluutta euron tilanne ja sen hyödyt. Ja miltä näyttää keskustelu EVM:n kehittämisestä? Haastateltavana on entinen valtiovarainministeriön ja Suomen Pankin entinen osastopäällikkö Pentti Pikkarainen. Toimittajana on Maija Elonheimo

 • Miten globaalin talouden muutokset heijastuvat EU-alueelle, miten jo ennen EU:ta Euroopassa muotoutuneet eri maiden identiteetit ja liittoumat näkyvät nykyisessä EU:ssa ja minkälaisia rahaliittoja Euroopassa on ennen EU:ta ollut. Haastateltavana on historian professori Markku Kuisma ja toimittajana Maija Elonheimo.

 • Miksi eurooppalainen kansalaisaloite ei tunnu toimivan kovin tehokkaasti. Mitä ongelmia on nyt EU:n avoimuudessa. Mitä seurauksia sillä on, kun EU haluaa valvoa jäsenmaidensa oikeusvaltioperiaatteiden noudattamista ja antaa rangaistuksia maille jotka niitä eivät noudata. Haastateltavana on Eurooppa-oikeuden professori Päivi Leino-Sandberg Helsingin yliopistosta ja toimittajana Maija Elonheimo.

 • Mitä vaikutuksia kansallismielisten ryhmien noususta voi olla EU:lle? Miltä vaikuttaa poliittinen tilanne Ranskassa? Minkälainen eri poliittisten ryhmien kannatuksen tilanne voi olla EU-vaalien aikaan? Entä miten EU:n rakenteet ja toiminta vaikuttavat siihen minkälaista tietoa siitä saa? Haastateltavana on tutkimusprofessori Niilo Kauppi Strasbourgin ja Jyväskylän yliopistoista Toimittajana on Maija Elonheimo.

 • Miten EU:n ja Venäjän suhteet ovat kehittyneet ja miltä ne nyt vaikuttavat ja mitä Venäjä ja EU ovat halunneet keskinäisiltä suhteiltaan. Entä minkälainen on nyt hybridivaikuttamisen tilanne EU:n ja Venäjän välillä ja miltä vaikuttaa Ukrainan kriisi EU:sta tarkasteltuna. Haastateltavana on kansainvälisen politiikan professori Hiski Haukkala, Tampereen yliopistosta ja toimittajana on Maija Elonheimo.

Klipit

Kuuntele myös

  Muualla Yle.fi:ssä