Hyppää sisältöön

Fysik och kemi - Vetamix: Laborationer: Radioaktiv strålning

I den här laborationen ser vi spåret av osynlig alfa-strålning. Vi funderar också kring vad radioaktiv strålning är och hur den uppstår. I slutet av 1800-talet upptäcktes det som vi idag kallar för radioaktiv strålning. Marie Curie och Henri Becquerel upptäckte att en del atomkärnor sänder ut högenergetisk osynlig strålning. Efter närmare undersökningar kom forskare fram till att det finns tre huvudtyper av radioaktiv strålning; alfa-, beta- och gammastrålning. I samtliga fall är det fråga om att en atomkärna - av olika anledningar - har för mycket energi. Atomkärnan kan göra sig av med energin genom att sända ut en partikel - en liten del av sig själv - eller genom att sända ut energistrålning. Alfa- och betastrålningen är ett exempel på när en liten del av den radioaktiva atomkärnan sänds ut (alfapartikeln är en heliumkärna och betapartikeln är antingen en elektron eller elektronens antipartikel som kallas positron). Gammastrålning är ren energistrålning. Samtidigt som en del av den radioaktiva atomkärnan sänds ut omvandlas atomkärnan till ett annat grundämne - man säger att det sker ett radioaktivt sönderfall. Dimkammaren innehåller mättad ånga av exempelvis etanol. När joniserande partiklar (alfa- och betapartiklar är exempel på partiklar som joniserar andra partiklar) passerar kammaren kommer partiklar i ångan att joniseras. En del av den mättade ångan kondenseras kring de partiklar som joniserats. Det man ser är då ett spår av de ursprungliga joniserande partiklarna - i vår laboration syns spåret av alfastrålning. I laborationen märker vi att spåren inte är långa (storleksordning någon centimeter) vilket beror på att alfastrålningens räckvidd är kort. Det vita strecket efter flygplan man ser på himlen uppstår på motsvarande sätt som spåret i dimkammaren. Cityportal 2012

katselukerrat 859

Katso myös