Hyppää sisältöön

Fysik och kemi - Vetamix: Illustration av aktiverat komplex

Kaliumnatriumtartrat oxideras av väteperoxid till bl.a. koldioxid. Reaktionen försnabbas av koboltklorid som fungerar som katalysator. Katalysatorn deltar i reaktionen genom att bilda ett aktiverat komplex som syns då lösningen byter färg, men den förbrukas inte. Katalysatorn påskyndar reaktionen genom att sänka aktiveringsenergin. Reaktionen katalyseras av Co2+-jonerna (ljusröd färg) som oxideras till Co3+- joner (grön färg), som bildar ett komplex med tartratjonerna. Då reaktionen är slut reduceras koboltjonerna tillbaka till Co2+. Gymnasiet

katselukerrat 287

Katso myös