Ykkösaamun kolumni

Juho Saari: Uudistaminen on mahdollista

 • 5 min
 • toistaiseksi

Eräs sosiaali- ja terveyspolitiikan peruskysymyksistä on, pystytäänkö uudistuksilla saavuttamaan niille asetetut tavoitteet. Vastaus tähän kysymykseen pureutuu monella tapaa sosiaalipolitiikan ytimeen. Toimeenpanotutkimuksissa on nimittäin toistuvasti tehty havainto, jonka mukaan uudistuksille asetetut tavoitteet saavutetaan enemmänkin satunnaisesti kuin systemaattisesti. Harvinaista ei ole myöskään se, että usein uudistusten tavoitteet vesittyvät toimeenpanossa.

Tavoitteiden ja toteutuneen kehityksen välinen kuilu sosiaalipolitiikan uudistamisessa aiheutuu yleensä kahdesta uudistamisen sisään rakennetusta tekijästä.

Ensinnäkin jokainen voimankäyttöön perustuva yritys muuttaa sosiaalipolitiikkaa tuottaa organisoituneen vastavoiman, joka pyrkii minimoimaan muutoksesta sille aiheutuvat menetykset. Erityisen otollisia vastavoiman käytölle ovat uudistukset, jotka puuttuvat keskituloisten saavutettuihin etuihin: esimerkiksi päivähoitomaksujen korotukset ylemmissä maksuluokissa eivät ole menneet lävitse niissä kaupungeissa, joissa keskituloisilla on vahva asema päätöksenteossa.

Toiseksi uudistukset epäonnistuvat lyhyen ja pitkän aikavälin intressien välisen jännitteen takia. Lyhyellä aikavälillä jokin uudistus voi hyvinkin palkita intressiryhmien etuja ja olla siten politiikassa mielekäs. Välttämättä näin ei ole pitkällä aikavälillä. Esimerkkinä voidaan mainita ajankohtainen ehdotus alkoholipolitiikan uudistamisesta. Siinä lyhyellä aikavälillä voitot yksityistetään ja pitkällä aikavälillä kustannukset siirretään yhteiskunnan kannettavaksi. Lopputuloksena ei ole raittiimpi kansakunta.

Kirvestä ei kuitenkin kannata heittää kaivoon. Vertailevien tutkimusten mukaan Suomen julkinen hallinto on yksi maailman parhaista, joten jos jossakin, niin Suomessa uudistusten toimeenpanokyvyn pitäisi olla kunnossa. Suomessa on myös lukuisia esimerkkejä onnistuneista uudistuksista myös 2000-luvulta. Näistä ehkä parhaiten on onnistunut asunnottomuuden vähentämisen ohjelma.

Vuonna 2008 aloitetun uudistuksen perusidea oli yksinkertainen. Sen mukaan paras lääke asunnottomuuteen oli ilman ehtoja annettava oma asunto, joka puolestaan mahdollistaa elämänhallinnan parantamisen. Se ei siis edellyttänyt raittiutta tai puhtaita luottotietoja, vaan ainoastaan sitoutumista asumisyksikön sääntöihin. Samalla asuntolat muuttuisivat asunnoiksi: asuntolan sijaan tulisi koti.

Tämän niin sanotun Asunto ensin  periaatteen toimeenpanon edessä oli lukuisia esteitä. Kohderyhmä oli monella tapaa haastava, kunnat eivät olleet sitoutuneet tavoitteeseen, asia ei ollut äänestäjille keskeinen, yksikkökustannukset asiakasta kohden olivat suuret ja toimeenpano edellytti peräti kuuden ministeriön tai rahoittajan poikkihallinnollista yhteistyötä. Asiaan liittyi myös moralisoivaa pohdintaa juoppojen hyysäämisestä.

Haasteista huolimatta uudistus onnistui erinomaisesti. Asunnottomuus väheni merkittävästi sen kovassa ytimessä ja ihmiset saivat asuntolapaikan sijasta oman kodin. Ohjelmasta tehdyt ulkopuoliset arvioinnit osoittavat asunnottomuuden vähentämisohjelman onnistuneen olennaisilta osiltaan.

Olen tutkinut tämän ohjelman menestyksen takana olevia tekijöitä. Niistä kolme nousee ylitse muiden. Ensinnäkin ohjelmalla oli selvä tehtävä. Siihen ei sisältynyt korulauseita tai toiveajattelua, vaan hallituksen antama tehtäväksianto oli yksiselitteinen ja kaikkien osapuolten ymmärrettävissä. Hankkeelle annettiin määrällinen tavoite ja eri osapuolia sitova ja rahoituspäätöksiä rytmittävä aikataulu.

Toiseksi hankkeesta vastanneet ministerit ja virkamiehet sekä osoittivat hyvää johtajuutta valmistelussa että käyttivät riittävästi heille annettua valtaa ohjelman rakentamisessa. Ratkaisevaan rooliin nousi kyky paimentaa ministeriöt ja kunnat yhteisen tavoitteen taakse. Ohjelmassa muun muassa oli suuri riski, että jotkut kunnat jättäisivät asunnottomuuden vähentämisen naapurikunnan kannettavaksi ja ohjaisivat omat asunnottomansa naapurikuntaan asumaan. Tämä estettiin sitouttamalla tai ehkä pikemminkin velvoittamalla kaikki isot kunnat mukaan.

Kolmanneksi se pystyi vakuuttamaan osapuolet siitä, että uudistus olisi pitkällä aikavälillä sekä toimiva investointi ihmisten elämänlaatuun ja kustannustehokas että juurrutettavissa pysyväksi toiminnaksi. Kyse ei ollut siis ollut hankkeesta joka alkaa ja loppuu, vaan toimintamallin pysyvästä uudistamisesta. Tämä sitoutti hanketulvan alla ähkivät toimijat miettimään toimintamallinsa uudestaan.

Nämä Asunto ensin-ohjelman toimeenpanon kolme periaatetta - selkeys tehtäväksiannossa, johtajuus valmistelussa ja vakuuttavuus juurruttamisessa - soveltuvat suuntaviivoiksi myös muille ajankohtaisille sosiaali- ja terveyspoliittisille uudistuksille. Tänäkin jouluna tuhannet haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset ovat omissa kodeissaan ja sytyttävät kynttilät omille ikkunoilleen tuon ohjelman seurauksena. Suomalaisilla on oikeus samanlaisiin menestystarinoihin myös muissa sosiaali- ja terveyspoliittisissa uudistuksissa.

Ykkösaamun kolumnisti Juho Saari 21.12.2016

Lähetykset

 • ke 21.12.2016 9.05 • Yle Areena

Jaksot

 • Perjantain kolumnisti Maria Markus sanoo "Ah Kanaria". Hänen mukaansa Kanariansaaret on eettisesti hyväksyttävä matkakohde, sillä siellä kestetään massaturismia hyvin. Tosin arveluttavaa on se, että sinne pitää lentää.

 • Kun opettajia arvostellaan, se tapahtuu pääpiirteittäin kahdella tavalla. Muistellaan omia huonoja kokemuksia opettajista tai mennään asiaankuulumattomiin henkilökohtaisuuksiin.

 • Taloudellista arvoa syntyy siellä, missä töitä tehdään tänään paremmin kuin eilen. Talouskasvu on nimittäin oppimista ja sitä tapahtuu siellä, missä erilaisia ihmisiä on lähellä toisiaan. Vuorovaikutuksessa, samassa fyysisessä tilassa. Arvoa ei siis synny siitä, että töitä, olivat ne sitten tehtaita tai julkisia palveluita, sijoitellaan poliittisin ponnisteluin ympäri Suomea vaan siitä, että keksitään yhä uusia tapoja hoitaa asioita paremmin.

 • Jenny Matikainen: Kiinalaisten politiikantutkijoiden lempiargumentti on, että demokratia on epäonnistunut. Siksi maailma tarvitsee uuden mallin, ja sellainen Kiinalla on tarjota. Mutta miksi sitten edes vaivautua leikkimään kansanvaltaan pohjaavaa äänestystä, joka nähtiin kansan kongrerssissa.

 • Eduskunta pui eilen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta, ja sanailu oli sen mukaista. SDP:n Eero Heinäluoman mielestä sote on Suomen historian suurin harhalaukaus. Muitakin vaihtoehtoja on, esimerkiksi SDP:n aloittama vallankumous vuonna 1918, pohtii Ikkunan blogivuorossa oleva Jari Korkki. Ikkuna on Yle Uutisten kolumni- ja blogisarja.

 • Maailma jännittää toteutuuko lähitulevaisuudessa kahden toisilleen ydinaseilla uhonneen valtionpäämiehen tapaaminen. Yhdysvaltain Trumpin ja Pohjois-Korean diktaattorin Kimin tapaamisen dramaattisuus vetoaa epäilemättä kummankin johtajan mielenlaatuun. Taustalla asetelmassa ovat ydinräjähdysten sienipilvet, jotka korostavat näyttämölle astuvien miesten tärkeyttä ja asemaa elämästä ja kuolemasta päättäjinä. Vaikka tapaamisen tavoite, sodanuhan vähentäminen, on periaatteessa hyvä, niin tällainen show isoine riskeineen on harvinaisen huonosti ydinaseiden kanssa yhteensopivaa toimintaa.

  Kun maailma siirtyi 50-luvulla aikaan, jossa ydinsota oli mahdollinen maailmanlopun tapa, muotoutui kliininen tapa käsitellä sitä kansainvälisessä politiikassa. Aseiden tuhovoima on ollut riittävän kovaa ja uhoaminen on katsottu sopimattomaksi ja vaaralliseksi. Kuitenkin Kim sai yllytettyä Trumpinkin uhoamaan isommasta napistaan.

  Trumpin arvaamattomuus ei ole vain sketsihuumoria, vaan aitoa pelkoa hänen oman hallintonsa sisällä. Republikaanien keskuudessa keskustellaan aivan vakavissaan siitä, miten hallituksen avainministerien pitäisi kirjaimellisesti taklata Trump irti ydinaseiden laukaisunapista, jos hän aikoisi iskeä Pohjois-Koreaan.

  Ydinasevaltoja ovat tällä hetkellä Yhdysvallat, Venäjä, Britannia, Ranska, Kiina, Intia, Pakistan, Pohjois-Korea sekä Israel, vaikka viimeisin ei asiaa julkisesti myönnä tai kiellä. Myös Etelä-Afrikalla oli apartheid-aikaan muutamia alkeellisia pommeja ja sekä Iran että Irak ovat jossain vaiheessa olleet hyvin lähellä ydinaseen valmistumista.

  Viime vuosina on käynnistynyt uusi varustelukilpa ydinaseissa. Työn alla ovat olleet erityisesti pienemmät, taktisesti käytettävät ydinaseet. Tämän kehityksen on myös pelätty madaltavan kynnystä käyttää ydinaseita.

  Pohjois-Korea liittyi ydinasevaltojen joukkoon kymmenkunta vuotta sitten ja sen linja ydinaseistaan puhumiseen on ollut hyvin dramaattinen. Eristynyt diktatuuri haluaa tukijoiden ja voiman puutteessa turvata itsensä näillä joukkotuhoaseilla, ottaen kaiken irti niistä sekä sisään- että ulospäin suuntautuvalla uholla.

  Globaalia supervalta-asemaa tavoittelevalla presidentti Putinin Venäjällä on valtavan pinta-alansa ja erityisyyden uskonsa lisäksi vain vähän perusteita tämän aseman saamiseksi. Siksi ydinaseet ovat nousseet nyky-Venäjän politiikan keskiöön.
  Kansakunnalleen vastikään puhunut Putin esitteli joukon ihmeaseita, joilla Venäjä on valmis tuhoamaan uhkaajansa. Kylmäävää konkreettisuutta niiden esittelyyn toi animaatio, jossa ohjukset ovat osumassa Floridaan. Taustalta löytyy myös ydinaseilla osoittelua ainakin Tanskaa, Norjaa ja Britanniaa kohtaan sekä Krimin miehitykseen liittyvä uhkaus käyttää tarvittaessa ydinaseita. Putin käyttääkin häikäilemättä valtapoliittisten pyrkimystensä taustavoimana maan kykyä tuhota maailma.

  Britannia päätti vastikään uusia sukellusveneisiin perustuvan ydinaseistuksensa. Neljän uuden Trident-sukellusveneen arvioidaan maksavan jotain noin 35 miljardista eurosta ylöspäin. Brexitin jälkeen Ranska on ainoa ydinasevalta EU:ssa. Ranskan presidentti Emmanuel Macron on jatkanut edeltäjiensä linjalla ja pitää tiukasti kiinni Ranskan ydinaseista.

  Suomikin on joutunut ottamaan kantaa, kun ydinaseiden kieltosopimus on ollut käsittelyssä YK:n yleiskokouksessa. Suomi asettui neuvottelujen ja myös sopimuksen ulkopuolelle, perustellen toimintaansa sillä, ettei yksikään ydinasevalta ollut mukana siinä. Suomen näkemyksen mukaan ydinkoekieltosopimus, jossa on mukana myös suurin osa ydinasevalloista, on toimivampi tapa säädellä ydinaseiden riskejä.

  Ydinaseiden kieltosopimus esittää idealistisen tavoitteen ydinaseettomasta maailmasta ja ydinkoekielto puolestaan pyrkii pragmaattiseen rajoittamiseen. Ehdotonta ydinasekieltoa ajava kansalaisjärjestö ICAN sai viime vuonna Nobelin rauhanpalkinnon.
  Ruotsi päätti allekirjoittaa kieltosopimuksen, mutta on joutunut hankalaan välikäteen, sillä Yhdysvallat kertoi Ruotsille Nato-yhteistyön mahdollisesti hankaloituvan tämän takia. Naton rakenteissa ydinaseilla on merkittävä asema ja siksi läheinen yhteistyö, saatikka jäsenyys, niiden kieltämiseen sitoutuneen maan kanssa on perin hankalaa, ellei jopa mahdotonta. Ruotsi ei ole ainakaan vielä allekirjoittanut sopimusta, vaan maan hallitus selvittää allekirjoittamiseen liittyviä poliittisia ja juridisia näkökohtia.

  Luulin mielenmaiseman sienipilvien jääneen kasarimuistoiksi. Tuomiopäivän kello näyttää kuitenkin nyt kahta vaille kahtatoista ja niin lähellä keskiyötä se on ollut viimeksi vuonna 1953. Nyt pitäisi vielä tietää, mitä kannattaa tehdä, etteivät kellon viisarit nytkähtäisi eteenpäin.

 • Pojat ja nuoret miehet oppivat väkivallan hakkaamalla toisiaan. Nyt on aika tuoda päivänvaloon mieheksi kasvamisen vahingolliset ihanteet, kirjoittaa Taneli Heikka.

  ---

  Pari tuntematonta poikaa istui luistinradan pukukopissa viereisellä penkillä. Päähänpistosta he hyökkäsivät kimppuuni ja hakkasivat. Suojasin kasvojani, yritin lyödä takaisin. Selvisin onneksi parilla mustelmalla. Pahimmalta tuntui, kun viisi vuotta nuorempi pikkuveljeni itki avuttomana vieressä. Se oli hänen tulikasteensa isojen poikien maailmaan.

  #Metoo-kampanja on aikamme suurimpia kulttuurisia muutoksia ja kenties parasta, mitä internet on ihmiskunnalle antanut. Vuosituhansia jatkunut, miesten harjoittama puolen ihmiskunnan alistaminen saattaa päättyä. Ei kaikkialla eikä heti, mutta ainakin länsimaissa muutoksen mahdollisuus juuri nyt on todellinen. Onneksi olkoon, naiset!

  Tätä upeutta ihaillessani olen miettinyt, voisimmeko mennä ongelman juurille asti. Olisiko viimein aika kyseenalaistaa myös poikien ja nuorten miesten keskinäinen väkivalta?

  Suuri osa lapsista, noin ikävuosina 13-20, elää jatkuvan fyysisen väkivallan tai sen uhan alla. Väkivaltaa tai sen uhkaa on kokenut jopa 40 prosenttia yhdeksäsluokkalaisista. Vuoden 2013 lapsiuhritutkimuksessa väkivaltakokemuksien määrä oli laskenut edellisestä tutkimusvuodesta 2008, mutta luku on edelleen surullinen. Lasten maailma on väkivaltaisempi kuin aikuisten.

  Tutkimusten mukaan tytöt kokevat väkivaltaa enemmän kotona, pojat kodin ulkopuolella. Puhun nyt tästä tuntemastani poikien maailmasta.

  Poikien keskinäinen hierarkia muodostuu väkivallan tai sen uhan kautta. Näin ei ole aina ja kaikkialla, mutta säännönmukaisesti. Fyysinen alistaminen on niin normaali osa mieheksi kasvamista, että siitä ei puhuta eikä sitä koeta ongelmaksi.

  Aloin #metoo-kampanjan innoittamana pohtia, millaista väkivaltaa ja uhkailua olen itse kokenut nuorena. Ensin ajattelin, että en minkäänlaista. Eihän minua ole ahdisteltu!

  Sitten, pikkuhiljaa, muistojen hämärään tulvi valoa. Mieleen tuli tuo pahoinpitely pukukopissa. Muistin myös ne pari puolituttua saman asuinalueen kaveria, jotka bussissa istuivat taakseni, repivät tukasta ja löivät. Ja tietysti ne luokkakaverit, jotka lukemattomia kertoja uhkasivat hakata minut.

  Lapsuuteni 1980-luvulla oli siis hyvin samantapainen kuin vuoden 2013 Lapsiuhritutkimuksen ja vuoden 2014 Nuorisobarometrin piirtämä kuva, jossa väkivalta tai sen uhka on osa poikien kodin ulkopuolista arkea. Oli hätkähdyttävää huomata, että en ollut aiemmin pitänyt kokemuksiani väkivaltana. En myöskään kertonut pahoinpitelyistä vanhemmille tai opettajille.

  Olin siis omaksunut väkivaltaisten poikien toivoman tulkinnan: lyöminen ja lyödyksi tuleminen kuuluu normaaliin nuoren miehen kasvamiseen. Tuon tulkinnan seurauksena väkivallan käyttäjän valta ja elämänpiiri kasvoivat, uhrin supistuivat. Samalla tavalla kuin naisten kokemassa ahdistelussa, syyllisyys ja seuraukset jäivät väkivallan uhrin kannettavaksi.

  Tällaista tapahtuu joka päivä pojille ja nuorille miehille. Kouluissa, harrastuksissa, takapihoilla ja leikkipaikoilla. Puhumme kiertoilmauksin läpsimisestä, nahistelusta ja voimainmittelöstä. Jos samaa tapahtuisi aikuisten miesten kesken, kyse olisi rikoksesta, vähintään lievästä pahoinpitelystä, jonka voisi viedä poliisitutkintaan.

  #Metoo-kampanjassa monia miehiä on järkyttänyt naisten kokeman väkivallan yleisyys. Emme ole ymmärtäneet, kuinka monen ihmisen elämää ovat leimanneet systemaattinen nöyryyttäminen ja fyysinen alistaminen.

  Tämä käytös ei kasva tyhjästä. Pojat harjoittelevat sitä ensin toisiin poikiin. Pahoinpitelijät huomaavat, että toisten alistaminen parantaa heidän asemaansa kaveripiirissä. Väkivalta kannattaa. Hyväksi todettua mallia sovelletaan myöhemmin muissa ihmissuhteissa.

  Lasten maailman väkivaltaisuus on tiedetty tutkimuksista jo kauan. Miten kääntää päälaelleen väkivaltaan liittyvä hyväksyvä, joskus jopa ihannoiva suhtautuminen? Luultavasti ainoa tie on #metoo-kampanjan viitoittama: julkinen puhuminen ja omien kokemuksien laittaminen peliin mediassa.

  Kun kerroin omista kokemuksistani Facebookissa, muutama tuntemani mies kertoi tulleensa lapsena kavereidensa hakkaamaksi. Nämä nyt keski-ikäiset miehet ovat tasapainoisia perheenisiä, joiden ei arvaisi kantavan väkivaltakokemuksia mukanaan. Voisimmeko seurata heidän esimerkkiään ja antaa todellisuudelle äänen?

  Lapset muodostavat käsityksen oikeasta ja väärästä vanhempien puolikkaasta sanasta. Jos täytämme maailman väkivallan tuomitsevalla puheella, omilla pojillamme on parempi mahdollisuus katkaista tuhansia vuosia jatkunut kierre.

  Olkoon kampanjan nimi sosiaalisessa mediassa vaikkapa #mentoo. Se viestii, että miesten väkivaltaisesta ja alistavasta käytöksestä kärsivät myös toiset miehet. Ja että nyt sen on aika loppua.

  Taneli Heikka

  ----

  Taneli Heikka on journalistiikasta väitellyt viestinnän tutkija, toimittaja ja yrittäjä. Hän on kirjoittanut tieteellisiä artikkeleita, kolumneja ja tietokirjoja, joista tunnetuin on suomalaista konsensusta analysoinut Lumedemokratia. Heikalla on pitkä kokemus yhteiskunnallisesta keskustelusta esimerkiksi politiikan toimittajana ja Alma Median Helsingin-toimituksen esimiehenä. Nykyään hän auttaa verkostoja luomaan uutta arvoa dialogin keinoin.

 • Äidin kohdussa kehittyvän vauvan altistuminen alkoholille on yksi länsimaiden suurimmista
  kehitysvammaisuuden syistä. Suomessa syntyy vuosittain kuudesta sadasta kolmeen
  tuhanteen lasta, jotka ovat vaurioituneet eriasteisesti äidin alkoholinkäytön vuoksi. Luku on
  näin laaja siksi, että diagnostiikka on hankalaa. Tietoa äidin raskaudenaikaisesta
  alkoholinkäytöstä on vaikeaa saada, ja alkoholialtistus ilmenee syntyneissä lapsissa
  vaihtelevasti.

  Raskaudenajan vaurioita, nimeltä FASD, on selitetty sillä, että on vaikea tietää onko
  raskaana. Miten olisi tällainen ajatus: jos harrastat jollakin vilkkaudella seksiä, olet
  hedelmällisessä iässä eikä sinulla ole ehkäisyä, raskauden todennäköisyys on
  viisikymmentä prosenttia. FASD on täysin ehkäistävissä välttämällä alkoholia raskauden
  aikana ja raskauden ollessa mahdollinen.

  Lastensuojelulaki velvoittaa sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä tekemään
  lastensuojeluilmoituksen, jos he saavat tietää raskaana olevan naisen käyttävän päihteitä.
  Entä koskeeko syntymättömän lapsen suojelu kulmakapakoita? Ruokakauppoja? Pullojen
  etikettejä? Mitä luulette?

  Alkoholi on sikiölle vaarallista jokaisessa raskauden vaiheessa. Äidin alkoholinkäytön
  näkyvimmät seuraukset vauvalle ovat muutokset kallon muodossa ja kasvonpiirteissä.
  Osalla on kehitysvammoja ja elintärkeiden elinten epämuodostumia. Osa vaurioista tulee
  ilmi vasta kouluiässä. Erään tutkimuksen FASD-lasten ryhmässä ilmeni vakavia vaikeuksia
  sosiaalisissa taidoissa ja arkielämän taidoissa. FASD-nuorilla havaittiin aivotutkimuksissa
  pitkäaikaisia neurokemiallisia muutoksia.

  Toistan: näitä lapsia syntyy Suomessa vuosittain kuudesta sadasta kolmeen tuhanteen.
  Humalajuomisen luvatussa maassa, Suomessa, ymmärrys alkoholiriippuvuuden
  luonteesta on hämmästyttävän heikkoa. Se näkyy terveyseliitissä, poliittisessa eliitissä ja
  valuu alaspäin parien ja perheiden tasolle.

  Ei ymmärretä, että alkoholiriippuvaisen juominen ei ole hänestä itsestään kiinni. Kun
  juomari juo, yksilön vapaus ei siinä toteuta itseään, vaan yksilön riippuvuus. Riippuvuus
  johtuu pitkäaikaisesta ahdistuksen tai vaikkapa ujouden hallinnasta alkoholin avulla.
  Alkoholiriippuvaisen itsekontrolli ei kehity, sillä pullo tulee aina hänen avukseen.
  Pyydä alkoholiriippuvaiselta selvä lasten syntymäpäivä, joulu tai juhannus, ja hän lupaa ne
  sinulle. Vaadi juovalta äidiltä alkoholinkäytön välitöntä lopettamista, ja hän vakuuttaa, että
  "Ohi on!". Mutta alkoholiriippuvuus on fyysinen ja psyykkinen, yksilön päätösvallan
  ulkopuolinen tila. Keho on totutettu jokapäiväiseen turtumukseen. Turtumukseen tarvitaan
  aina vain lisää juomaa. Tällaisen kehon kantaja ei kykene hallitsemaan juomistaan
  tahdonvoimalla.

  Lopettaminen vaatisi pitkän ja sitoutuneen hoidon. Ympäristön tuki lopettajalle olisi
  tärkeää. Mutta alkoholi on Suomessa sellainen tabu, että edes lääkärit eivät uskalla ottaa
  sitä puheeksi vastaanotolla. Miten sitten se uskallettaisiin ottaa puheeksi kavereiden
  kesken baarissa?

  Erityisesti nyt, kun alkoholia säännöllisesti käyttäville ovat apajat auki marketteja myöden,
  olisi ehkäisyn oltava maksutonta fertiili-ikäisille naisille. Kapseliehkäisy on luotettava,
  riippumaton muistamisesta ja sen vaikutus kestää vuosia.

  Alkoholiriippuvaisen yleisin lause on "Minä en ole mikään alkoholisti". Toiseksi yleisin
  lause on " Minä en ikinä vahingoittaisi lastani". Siksi syntymättömän lapsen suojeluun olisi
  panostettava yhteiskunnan taholta kaikki mahdollinen.

 • Sota Syyriassa alkoi maaliskuussa seitsemän vuotta sitten rauhanomaisina protesteina presidentti Bashar al-Assadin hallitusta vastaan. Kun hallitus reagoi liikehdintään häikäilemättömällä väkivallalla, protestit paisuivat kansannousuksi ja vallankumoukseksi ja johtivat sotaan sekä ulkomaiden väliintuloon. Iran, Turkki, Venäjä, Yhdysvallat, Saudi-Arabia ja Persian lahden monarkiat sekä Israel käyvät kukin vaihtelevassa mitassa omaa sotaansa syyrialaisilla puolustaessaan valtapoliittisia intressejään.

  Vähän yli vuosi sitten maanpaossa kuollut kuuluisa syyrialainen filosofi ja eurooppalaisen valistuksen tuntija Sadiq Jalal al-Azm vertasi Syyrian vallankumouksen alkua Unkarin kansannousuun syksyllä 1956. Molemmissa maissa spontaani kansanliike nousi totalitaarista diktatuuria vastaan ja alkoi organisoitua uuden yhteiskunnan alkioiksi niissä osin maata, joihin hallituksen kontrolli ei enää ulottunut: Budapestin työläisneuvostoa vastasivat Syyriassa lukuisat paikalliskomiteat, jotka parhaansa mukaan pyrkivät ottamaan hallintaansa yhteiskunnan välttämättömät toiminnat. Kummassakaan maassa vallankumous ei puhjennut tyhjiössä, vaan sai inspiraationsa ja sytykkeensä naapurimaista: stalinismin vastaisesta liikehdinnästä Itä-Euroopassa ja arabikeväästä Lähi-idässä.

  Syyriassa vallankumouksen murskasi kaksi vastavallankumousta. Toisen niistä toteutti Assadin hallitus liittolaisineen: Iran ja Venäjä itse asiassa pelastivat hallituksen väliintulollaan. Mutta vallankumouksen vastaiseksi voimaksi nousi myös lukuisista ryhmistä koostuva poliittinen islam, joka sai apua Saudi-Arabiasta, Qatarista, Turkista ja jonkin verran myös länsimaista.
  Hieman myöhemmin Syyrian sodan näyttämölle ilmaantui vallankumousta vastustamaan islamismin fanaattisinta muotoa ilmentävä Isis (arabialaisittain Da'esh), joka julistautui uudeksi kalifaatiksi. Isis on nyt kuitenkin menettänyt valtaamansa alueet kurdien johtamille joukoille, joiden etenemistä Yhdysvallat ja osin myös Venäjä tukivat pommituksillaan. Venäjä on kuitenkin pommittanut pääasiassa Assadin vastaisia kapinallisia Syyrian länsiosien kaupungeissa.

  Syyrian sota on alkaneen vuosisadan suurimpia humanitaarisia katastrofeja. Arviolta puoli miljoonaa ihmistä on menettänyt henkensä, ja loukkaantuneiden ja vammautuneiden määrä on moninkertainen. Puolet syyrialaisista on joutunut jättämään kotinsa, ja heistä puolet on paennut ulkomaille. Useimmat ovat jääneet naapurimaihin Libanoniin, Turkkiin ja Jordaniaan mutta monet pakolaiset pyrkivät rauhallisempiin oloihin, ennen kaikkea Eurooppaan.

  Syyrian sodan taisteluja on käyty eri puolilla maata samalla, kun joillakin alueilla elämä on jatkunut lähes normaalina. Tällä hetkellä sotatoimet keskittyvät kahteen paikkaan: maan luoteiskulmassa sijaitsevaan, kurdien hallitsemaan Afriniin, jonne Turkki hyökkäsi tammikuussa, sekä Damaskoksen itäiseen esikaupunkiin Ghoutaan, jota Assadin hallitus ja Venäjä pommittavat.

  Kun Isis näyttää nyt voitetulta, kaikkien osapuolten kiinnostus kohdistuu siihen, millaiseksi Syyria muodostuu, kun taistelut joskus päättyvät, millaisen vaikutusvallan maassa suurvallat ja naapurivaltiot saavat. Noin 60 prosenttia Syyrian alueesta on tällä hetkellä hallituksen kontrollissa ja noin neljännestä hallitsevat kurdit liittolaisineen. Ei ole vaikeaa ennustaa, että kurdivähemmistön asemasta tulee yhä suurempi kiistanaihe maassa, jonka määrittelevät arabitasavallaksi sekä hallitus että suuri osa oppositiota.
  Jotkut kommentaattorit ovat kutsuneet Syyrian sotaa kolmanneksi maailmansodaksi, jota käydään tämän onnettoman maan alueella. Vertaus on huono siksi, että ensimmäinen ja toinen maailmansota puhkesivat sen jälkeen, kun omia intressejään ajavat valtiot olivat lukkiutuneet kahdeksi vastakkaiseksi liittokunnaksi. Mitään sellaista ei Syyriassa ole tapahtunut. Päinvastoin: on syntynyt mitä omituisimpia "ystävyyksiä", jotka eivät tunnu vastaavan ideologisia oletuksia.

  Yhdysvallat on ottanut tärkeimmäksi liittolaisekseen Syyrian demokraattiset voimat - nimisen poliittis-sotilaallisen ryhmittymän, joka tunnetaan englanninkielisellä nimilyhenteellä SDF. Järjestölle on toimitettu amerikkalaisia aseita, ja Yhdysvaltojen sotilasneuvonantajia toimii sen hallitsemilla alueilla. SDF:n tehokkaat ja motivoidut taistelijat ja amerikkalaisten ilmatuki vapauttivat Pohjois-Syyrian Isisin hallinnasta viime vuonna. Saman ryhmittymän johdolla Syyrian pohjois- ja itäosiin on julistettu Pohjois-Syyrian demokraattiseksi federaatioksi nimetty autonominen alue, pohjoisen naapurimaan Turkin painajainen.

  SDF on nimittäin Syyrian kurdien tärkeimmän puolueen PYD:n johtama yhteisrintama, jossa on mukana myös arabeja, assyrialaisia ja muita Syyrian kansallisuuksia. PYD puolestaan on tytär- tai sisarpuolue Turkissa toimivalle Kurdistanin työväenpuolueelle PKK:lle, jonka Yhdysvallat ja EU Turkin toiveiden mukaisesti luokittelevat terroristijärjestöksi. Toisin sanoen Yhdysvaltojen tärkein sotilaallinen liittolainen Syyriassa on puolue, jonka jäseniä Natoon kuuluva Turkki kutsuu terroristeiksi.
  Vaikuttaa mutkikkaalta eikä vain vaikuta, vaan myös on sitä. Mutta sellaisiin ristiriitaisuuksiin on geopolitiikassa aina törmätty. Hinnan näistä peleistä maksavat tällä kertaa Syyrian asukkaat, olivatpa he arabeja, kurdeja tai mitä kansallisuutta ja uskontokuntaa tahansa.

 • Viime aikoina on maailmaa valloittanut uusi käsite, vaihtoehtoinen totuus. Mutta ei asiassa muuta uutta ole kuin se, että suuren maan päämies käyttää sitä 24/7-twiittailussaan.
  Otetaanpa pari esimerkkiä. Josef Stalin ilmoitti 30-luvulla Hitleriä pelotellakseen Neuvosto-Venäjän
  väkiluvun paljon, paljon todellisuutta suuremmaksi. Kreikkalaiset tuottivat jokunen vuosi sitten EU:ta
  miellyttääkseen vuosikaudet vaihtoehtoisia, parempia tilastollisia totuuksia maan talouden tilanteesta.
  Ei ilmiö ole vieras meilläkään. Eräs ministeri yritti jokunen vuosi sitten perustalla lakiesitystään
  eduskunnalle kääntämällä tilastot ylösalaisin. Kiinnihän semmoisesta jää. Loppujen lopuksi yrityksestä jäi jäljelle vain legendaarinen "Sori siitä"-lausahdus ja miehelle hyväpalkkainen poliittinen palkkiovirka ulkomailla.
  Samaa tehdään tietysti talouselämässäkin. Energiayhtiö Enron palkittiin USA:ssa monesti mm. Vuoden innovatiivisena yrityksenä. Yhtäkkiä firma teki maan siihenastisen taloushistorian suurimman konkurssin. Ja innovatiiviseksi firma tosiaan paljastui: se oli ollut innovatiivisen kirjanpidon varaan rakennettu korttitalo.
  Volkswagen puolestaan jäi kiinni siitä, että oli rankasti peukaloinut autojensa päästötestien tuloksia. Siitä aiheutui firmalle kymmenien miljardien tappiot ja toimitusjohtajalle potkut.
  Mutta osataan sitä meillä Suomessakin. Nokian Renkaat jäi kiinni siitä, että se toimitti testeihin hyvin kalliita erikoisvalmisteisia renkaita, joita ei koskaan ollut tarkoitettukaan markkinoille. Testitulokset olivat tietysti hyviä, kumeja myytiin paljon ja firma menestyi. Ero Saksaan on siinä, että meillä toimitusjohtaja ei saanut potkuja, vaan siirtyi kaikessa rauhassa eläkeläismiljonäärinä viettämään liki veroista vapautettua elämää Portugaliin.
  Politiikassa vaihtoehtoista totuutta eli valehtelua on pakko joskus käyttää. Legendaarinen esimerkki on neljännesvuosisadan takaa. Silloinen valtiovarainministeri Iiro Viinanen joutui televisiokameran edessä lyömään toimittajan kanssa vetoa, että devalvaatiota ei tule. Totta kai hän tiesi, että devalvaatiopäätös oli tosiasiassa jo tehty, niin kuin tiesi toimittajakin. Mutta virka pakotti valehtelemaan, muuten olisi päässyt piru irti. Voiko virkamiehellä olla vaihtoehtoisia totuuksia? Voi ja pitää, sen tiedän omasta kokemuksestani.
  Tässä mielessä virkamiehelle yksi kiusallinen paikka ovat valiokuntakuulemiset eduskunnassa. Virkamiehen tehtävähän on esitellä ja puolustaa hallituksen esityksiä, joissa toisinaan on heikkojakin kohtia.
  Joskus joku kansanedustaja alkaa kysellä näistä heikoista kohdista. Siinä on virkamies vähän puun ja kuoren välissä. Yleensä virkamies tietää, että edustaja tietää ja edustaja tietää, että virkamies tietää, että edustaja tietää. Virkamies ei siinä saisi valehdella, mutta ei toisaalta haluaisi puhua tottakaan.
  Tämmöisten tilanteiden kanssa tuskitteleville alaisilleni annoin epämääräisen, mutta hyvän ohjeen:
  Valehdella ei saa, mutta totuuden kanssa pitää olla taloudellinen. Sillä pärjää itse asiassa aika pitkälle, myös oikeassa elämässä.
  Ainahan vaihtoehtoisia totuuksia tosiaan on käytetty. Tarina kertoo kahdesta venäläisestä
  turkiskauppiaasta, jotka kohtasivat toisensa matkalla myymään turkiksia. Markkinapaikkoja oli kaksi, Kazan ja Samarkand. Kilpailija piti tietysti jotenkin huijaamalla saada ohjatuksi niille toisille markkinoille.
  "Minne matka", kysyi toinen kauppiaista. "Kazanin markkinoille", oli vastaus. Toinen katsoi pitkään ja sanoi lopulta: "Valehtelet! Sinähän olet menossa Kazanin markkinoille!"

 • Ihan sama, mikä digiloikka tai transformaatio on menossa, ihminen haluaa tulla nähdyksi. Jos ihmiseltä kysyy oikeassa tilanteessa "miten sä voit", saattaa tehdä hänelle tärkeimmän mahdollisen palveluksen, arvelee kolumnisti, toimittaja ja yrittäjä Reetta Räty.

 • Aleksis Salusjärven kolumni: Aseiden ihailun taustalla on tyhmyys ja vain tyhmyys
  Aseet näkyvät entistä enemmän kulttuurissamme. ~Kun avaa television, siellä osoittaa ase,
  mutta ennen kaikkea internetin kuvamaailma on yksi iso turusen pyssy. Samalla
  joukkomurhien määrä lisääntyy jatkuvasti. Amerikassa kouluampumisista on tullut
  täysimittainen epidemia.
  Vaikka en ole aseista kovin kiinnostunut, näen joka päivä niistä kuvia ja videoita. Etenkin
  amerikkalaisiin yliopistonuoriin levinnyt aseintoilu hätkähdyttää. He lataavat asekuvia
  nettiin hämmästyttävällä tarmolla. Kaikki aseisiin liittyvä tuntuu stimuloivan heitä. Kriittiset
  ja yhteiskuntaa terävästi arvostelevat nuoret, jotka pilkkaavat Trumpia paljon meitä
  eurooppalaisia taitavammin, eivät pysty näkemään aseissa mitään kritisoimisen arvoista.
  Aseet ovat normaaleja ja innostavia ja aseet ovat hyviä. Tämä viesti on mennyt perille. Se
  välittyy myös kiinnostavasti kulttuurissa. Katastrofin sattuessa ase on tärkein
  selviytymisväline. Pohja-ajatus on se, että jos yhteiskunta järkkyy, vastaantulija on
  vihollinen. Edessä on kaikkien sota kaikkia vastaan. Thomas Hobbesin moraalifilosofia
  punnitsi näitä kysymyksiä 500 vuotta sitten. Noista ajoista yhteiskunnallinen ajattelu on
  ottanut rutkasti takapakkia. Julkinen keskustelu on valunut sotaretoriikan tasolle.
  Amerikkalaiset ehdottavat toisinaan, että Britannian kannattaisi
  sallia ampuma-aseet. Puukotuksista päästäisiin, kun uhrit voisivat ampua hyökkääjän.
  Tämän ajatuksen typeryyteen ei riitä rinnastus tulella taistelemisesta tulta vastaan.
  Ennemmin se on bensiinillä tulen sammuttamista. Britannian tiukka aselaki on seuraus
  Dunblanen koulusurmasta. Uusia joukkosurmia ei ole lakimuutosten jälkeen seurannut.
  Silti amerikkalaisen asekulttuurin tyhmyydestä ei puhuta ääneen.
  Ajatus siitä, että vääryyksiä tapahtuisi vähemmän, jos kaikki kantaisivat asetta, on
  yksinkertaisesti roskapuhetta. Totuus on, että aseet lisäävät ampumavammoja ja mitä
  enemmän aseita, sitä suurempi määrä ilman harkintaa ja järjellistä syytä ammuttuja
  ihmisiä.
  Toisin kuin luullaan, ihmiset eivät tapa ihmisiä, vaan aseet. New Yorkissa ja Lontoossa on
  suurin piirtein yhtä todennäköistä joutua ryöstetyksi. New Yorkissa ryöstön uhri tulee
  kuitenkin 54 kertaa todennäköisemmin tapetuksi. Tyhmyys on oikea sana. Asemyönteistä
  kulttuuria ei voi selittää mikään muu kuin tyhmyys.
  Aseiden glorifiointi länsimaisessa kulttuurissa on ennen kaikkea ihmisen vahingoittamisen
  glorifiointia. Pistooli on metsästyksessä käyttökelvoton, mutta viidestä metristä sillä tappaa
  ihmisen melko helposti. Hienojen ja kauniiden aseiden ihailu tarkoittaa tuhovoiman ihailua,
  mikä on lopulta misantropian kylvämistä yhteiskuntaan. On tuskin sattumaa, että
  massamurhien määrä on lisääntynyt samassa suhteessa aseiden palvomisen kanssa.
  Aseiden ihailu on paitsi avointa myös epäsuoraa. Vladimir Putinilla on kuuluisa ryhdikäs
  kävelytyyli, jonka kaikki tuntevat. Sille tunnusomaista on, että kävellessään vain hänen
  vasen kätensä heiluu. Syy on tutkijoiden mukaan yksinkertainen, ja se liittyy hänen

  menneisyyteensä KGB:n upseerina: Oikea käsi pysyy kävellessä lantiolla olevan aseen
  kahvan läheisyydessä. Putin kävelee näin siitä huolimatta, että hän ei enää kanna virka-
  asetta, ja se kerää ihailua. Hän ilmaisee olevansa valmis ampumaan vastaantulijan minä
  hyvänsä hetkenä, mikä on ilmeisesti hieno asia.
  Väkivallan uhka on alkeellisin osoitus vallasta, ja vain epävarma johtaja haluaa uhota
  asevoimalla. Mitä heikompi ja kehittymättömämpi valtio, sitä suurempi rooli aseilla
  uhkailulla on. Pohjois-Koreassa sotilasparaatit ja tykkien vyöryttäminen kaduille kuuluvat
  diktaattorin arkipäiväisen uhoamisen repertoaariin. Sama näky on tuttu muissakin
  sotilasvaltioissa, ja kuvio on pysynyt muuttumattomana antiikin ajoista lähtien. Ihmiskunta
  ei totisesti osoita edistymisen merkkejä.
  Sivistysvaltion johtajan ei tarvitse uhkailla kansaansa tai naapureitaan. Hänen ei tarvitse
  pahoinpidellä tai tappaa oppositiota, koska ei ole sotilas vaan valtiomies. Kim Jong-Unin
  aseparaati on todiste hänen heikosta kyvystään johtaa kansaa. Putinin suhteen tilanne on
  sama: osaamme nauraa hänen paidattomuudelle ja machoilulle, mutta pilkalle ei ole sijaa,
  kun hän tarttuu kiväärin. Jopa rauhannobelisti Barack Obama kuvautti
  kansansuosionkipeydessään itsensä haulikon kanssa.
  Käsityskykyni ylittää, että alkeellista aseilla uhoamista ihaillaan. Elämme maailmassa,
  jossa Pohjoismaiden laajat julkiset palvelut, väkivallaton poliisi, tasa-arvoinen yhteiskunta
  ja aseeton valtionpäämies ovat menossa pois muodista.
  Tulevaisuudessa, luultavasti hyvin pian, ongelmat hoidetaan aseilla. Kuten sanonta
  kuuluu: kun kädessä on vasara, kaikki ongelmat näyttävät nauloilta.

Ei tulossa olevia jaksoja

Kuuntele myös

  Muualla Yle.fi:ssä