Brysselin kone

Standardien käyttö liiketoimintaa vauhdittamassa

 • 44 min
 • toistaiseksi

Standardien käyttö tuotteissa on vapaaehtoista, mutta EU:nkin sisämarkkinoilla kauppa sujuu usein paremmin, jos tavarat täyttävät käyttää EU:n alueella yhteisesti sovitut standardit. Miten yhteiset standardit käytännössä sovitaan ja miten esimerkiksi tulevaisuudessa sisämarkkinoilla palveluita mahdollisesti standardoidaan. Haastateltavana on Suomen Standardisoimisliiton teknillinen johtaja Antti Karppinen ja toimittajana on Maija Elonheimo

Lähetykset

 • ke 15.3.2017 10.05 • Yle Radio 1

Jaksot

 • Miten Norjan ja islannin asemat suhteessa EU:hun määräytyvät, kun ne ovat ETA-maita, eivätkä EU:n jäsenmaita. Paljonko ne joutuvat maksamaan vuosittain EU:lle rahaa ja miten ne rahat käytetään. Entä miksi ne eivät ole liittyneet EU:hun eivätkä nytkään ole siihen liittymässä ja miten ne suhtautuvat Britannian EU-eroon. Haastateltavana on lähetystöneuvos Katja Luopajärvi ulkoministeriöstä ja toimittajana Maija Elonheimo

 • Miten Suomi haluaa kehittää EMU:a ja miltä tilanne näyttää sen suhteen, saako Suomi toiveensa läpi. Mitä asioita voi nousta esiin, kun keskustellaan EU:n seuraavasta budjettikaudesta. Ja entä minkälaisia asioita Suomen kannattaa painottaa tulevalla EU:n puheenjohtajuuskaudellaan. Haastateltavana on valtiovarainministeri Petteri Orpo. Ohjelman toimittaa Maija Elonheimo

 • Toimiiko EU riittävän poliittisesti, vai vaikuttaako sen rakenteisiin edelleen ennen toista maailmansotaa syntynyt ordoliberalistinen aatesuunta? Tämän aatesuunnan mukaan valtion tulee säädellä vahvasti markkinoita, mutta olla samalla hyvin epäpoliittinen. Entä miten EU:n viime aikainen ja nykyinen kehitys vaikuttavat siihen, miten demokraattinen EU kansalaistensa kannalta on? Onko EU:n demokratian ongelma siinä, ettei sitä koskevaa kansalaiskeskustelua ole riittävästi vai onko isompi ongelma se, että EU:n rakenteet eivät ole riitgävän selkeitä ja läpinäkyviä? Haastateltavana on yliopistotutkija Timo Miettinen Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta. Toimittajana on Maija Elonheimo.

 • Miksi EU:ssa halutaan keskustella nyt EU:n sosiaalisesta ulottuvuudesta ja miten Brexit tulee todennäköisimmin vaikuttamaan siihen keskusteluun? Mihin perustuu se, ettei EU:ssa todennäköisesti koskaan tulla harmonisoimaan jäsenmaiden sosiaalipolitiikkaa? Brysselin koneessa vieraana Juho Saari sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Tampereen yliopistosta sekä hyvinvointitutkimuksen professori Itä-Suomen yliopistosta. Toimittajana on Maija Elonheimo.

 • Turkki ei halua katkaista EU-jäsenyysneuvotteluja, mutta miten EU:n kannattaisi nyt suhtautua Turkin mahdolliseen EU-jäsenyyteen ja nykykehitykseen ja miten sen olisi ehkä kannattanut Turkkiin aiemmin suhtautua. Entä kuinka sotatoimet Syyrian puolella ovat vaikuttamassa EU:n ja Turkin väleihin. Keskiviikkona klo 10.00 lähetettävässä Brysselin koneessa haastateltavana on vanhempi tukija Toni Alaranta Ulkopoliittisesta instituutista. Ohjelman toimittaa Maija Elonheimo

 • Ovatko kaikki EU-jäsenmaat mallioppilaita EU-säädösten noudattamisessa ja millä tavoin Puola ei komission mielestä toimi niin kuin oikeusvaltion kuuluu. Tapahtuiko Suomen Emuun liittyminen laillisesti ja miksi komission on hankala määrätä taloudellisia seuraamuksia niille maille, jotka eivät noudata EU:n taloussääntöjä. Haastateltavana on oikeusneuvos Niilo Jääskinen korkeimmasta hallinto-oikeudesta ja toimittajana Maija Elonheimo. Kuva: Olivier Hoslet / EPA

 • Miten todennäköistä on, että EU:n valta terveydenhuollon järjestämisessä jäsenmaissa laajenee ja mitä seuraa. Voiko olla mahdollista, että tulevaisuudessa EU:n kautta maksetaan köyhempien maiden sosiaali- ja terveyspalveluita. Nyt kun sosiaalisesta EU:sta käydään keskustelua, niin mahdollisuuksia monenlaiseen kehityssuuntaan on olemassa.
  Jos Suomessa sote toteutuu nyt kaavailulla tavalla, niin mitä enemmän silloin terveydenhoidon järjestämistä markkinaehtoistetaan, niin sitä enemmän EU on määrittelemässä sitä miten se järjestetään.
  Haastateltavana Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS:n hallintoylilääkäri ja Helsingin yliopiston terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen. Toimittajan on Maija Elonheimo

 • Onko Brexit-päätös vielä mahdollista perua. Jos on, niin miten se käytännössä voisi onnistua? Ja vaikuttaako nyt siltä, että EU kehittymässä kohti vahvempaa integraatiota. Entä miten käy Suomen, jos se ei piittaa siitä korkeimman hallinto oikeuden lausunnosta, jonka mukaan Suomen sote-lakipaketti, joka sisältää valinnanvapauden, pitää saattaa EU:n komission käsittelyyn. Haastateltavana on Helsingin yliopiston eurooppaoikeuden professori Juha Raitio ja toimittajana on Maija Elonheimo.

 • Kansalaiset voivat äänestämällä vaikuttaa esimerkiksi europarlamenttivaaleissa ja omien kansallisissa parlamenttivaaleissakin ketkä ovat osaltaan päättämässä heidän puolestaan EU:ta koskevissa asioissa. Mutta onko EU:n päätöksenteko riittävän avointa, että kansalaiset voisivat seurata mitä päätöksiä ja millä perusteilla eri tahot heidän puolestaan EU:ssa tekevät.
  Haastateltavana on väitöskirjatutkija Laura Nordström Helsingin yliopiston valtiotieteellistä tiedekunnasta. Ohjelman toimittaja on Maija Elonheimo.

 • Lähi-itä on historiallisesti ollut kriisiherkkää aluetta jo maantieteellisen sijaintinsakin vuoksi ja monet Lähi-idän kriisit heijastuvat myös EU:hun. Kriisien syyt ovat monisyisiä, mutta yksi suuri ongelma ovat olleet Lähi-idän maissa ulkopuolisten maiden tekemä hallinnon vaihdot, joista on seurannut kohdemaissaan pahoja kriisejä Mutta miten EU:n kannattaa toimia Lähi-idässä? Ilmeisesti ainakin antaa humanitaarista apua ja tukea maiden jälleenrakentamisessa. Haastateltavana on dosentti Pertti Multanen ja toimittajana Maija Elonheimo.

 • Miten käy englannin kielen valta-asema EU:ssa jos Brexit toteutuu? Ja mihin suuntaan kielipolitiikka ja kielten asema EU:ssa on kehittymässä. Jos asioiden valmistelu hoidetaan pääosin isoilla valtakielillä, niin miten helppoa keskusteluun osallistuminen ja asioihin vaikuttaminen on heille, jotka niitä kieliä eivät äidinkielenään puhu. Haastateltavana on slaavilaisen filologian professori Jouko Lindstedt Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan kielten osastolta. Toimittajana on Maija Elonheimo.

 • EU:ssa eri maissa on hyvin erilaiset työeläkejärjestelmät. Miten isoja paineita näiden työeläkejärjestelmien muokkaamiseen syntyy nyt, kun EU:ssa on alettu keskustella EU:n sosiaalisesta ulottuvuudesta. ja voiko olla mahdollista, että meidän työeläkerahastomme tulevat vielä joskus olemaan uhattuina EU:ssa. Haastateltavana on Työeläkevakuuttajat TELA:n toimitusjohtja Suvi-Anne Siimes. Toimittajana on Maija Elonheimo.

Klipit

Kuuntele myös

  Muualla Yle.fi:ssä