Hyppää sisältöön

2030 - Korvaako robotti työntekijän?

Robottien ennustetaan korvaavan ihmisen monilla aloilla. Miten ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen varautuminen vaikuttavat Suomessa lähitulevaisuudessa tehtävään työhön? Kuinka koulutus- ja työvoimapolitiikan on reagoitava työn muutokseen? BIOS-tutkimusyksikön tutkija Tero Toivanen kertoo: “Robotisaatio korvaa lähitulevaisuudessa tietyntyyppisiä töitä, mutta kaikkea työtä se ei suinkaan vie. Helpoimmin automaatiolla on korvattavissa nykyisin tietokoneella tehtävät suorittavat työt kuten monet hallinto- ja asiakaspalvelutehtävät. Tekoälyllä pystytään todennäköisesti korvaamaan myös työtä esimerkiksi logistiikassa, jossa tavaroiden kuljetusta voidaan hoitaa robottiajoneuvoilla. Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja ympäristökysymysten tarkempi huomioiminen tulevat synnyttämään paljon uutta työtä. Suomalaisenkin yhteiskunnan on toteutettava seuraavien vuosikymmenten aikana ekologinen jälleenrakennus. Se tarkoittaa energiajärjestelmän, liikkumisen, asumisen ja ruoantuotannon nopeaa muuttamista vähäpäästöiseksi ja vähemmän resursseja kuluttavaksi. Kaikki nämä alat vaativat paljon uutta työtä ja osaamista. Kun fossiilisen energian aiemmin takaama valtaisa energisyöte häviää yhteiskuntien käytöstä, ja jos uusiutuvat energiat eivät pysty tätä puutosta korvaamaan riittävän nopeasti, on myös energian kulutuksen vähennyttävä. Kaikkea ei olekaan saatavilla heti, eikä kaikki ole toimitettavissa toiselta puolen maailmaa nappia painamalla. Tällöin on myös todennäköistä, että tietyt alat työvoimavaltaistuvat. Maatalous on tästä hyvä esimerkki: se tulee vaatimaan paljon uutta työtä, koska ruokaa tuotetaan enemmän kotimaassa, uudenlaisin viljelymenetelmin ja kasvilajein. Työtä siis todella riittää tulevaisuudessakin. Tietyiltä aloilta sitä toki häviää, mutta uutta työtä ja osaamistarvetta syntyy tilalle. Siksi myös koulutus- ja työvoimapolitiikka ovat avainasemassa lähitulevaisuuden työtä mietittäessä. Ekologinen jälleenrakennus vaatii valtavasti uusia taitoja ja osaamista, siksi ihmisiä on myös uudelleen koulutettava ja ohjattava uusiin tehtäviin.” Audiovideo on osa kymmenen videon sarjaa, jotka on kuvannut Jussi Nahkuri ja kirjoittanut Juho Gröndahl. Audiovideoiden tarinat perustuvat tutkija Ville Lähteen kirjoittamiin kohtauksiin Suomen tulevaisuudesta. Fiktioiden pohjana toimivat BIOS-tutkimusyksikön tulevaisuusskenaariot. BIOS on Koneen Säätiö rahoittama monitieteellinen tutkimusyksikkö, joka tutkii, kokoaa ja yleistajuistaa ilmastonmuutokseen liittyvää tutkimusta ennakoinnin ja varautumisen tueksi. Audiovideot ovat osa Yle Draaman ja Uutis- ja ajankohtaistoimituksen syksyn 2017 yhteishanketta. Tehtävänä tulevaisuus -hankkeen jutuissa ja ohjelmissa visioidaan Suomen seuraavaa vuosisataa sellaisessa maailmassa, missä ilmastonmuutokseen on varauduttu. Lisää aiheesta Areenassa yle.fi/tehtavanatulevaisuus Kuvaus ja leikkaus: Jussi Nahkuri Ääninäyttelijä: Joanna Haartti Tarinat: Ville Lähde & BIOS Dramatisointi: Juho Gröndahl Ohjaus ja dramaturgia: Jussi Nahkuri & Antti Lehtinen Äänisuunnittelu ja musiikki: Niklas Nybom Tuottaja: Elina Ylä-Mononen Tilaaja: Yle Draama ja Uutis- ja ajankohtaistoimitus

katselukerrat 708

Katso myös