Hyppää sisältöön

2028 - Korvaako vaihtotalous rahan?

· luonto

Ilmastonmuutos kannustaa kuluttajia arvostamaan olemassaolevia resursseja. Korjaamalla ja kierrättämällä tuotteiden elinkaari pitenee, ja samalla yhteisöllinen elämäntapa mahdollistaa monenlaisen jakamisen. Tavaroiden ja palveluiden vaihtotalous tulee kasvattamaan merkitystään resurssiviisaassa yhteiskunnassa. Miltä tämä voisi näyttää jo lähivuosina? Löydämmekö ketteriä uusia tapoja arvottaa kykyjämme ja omaisuuttamme? BIOS-tutkimusyksikön tutkija Paavo Järvensivu kertoo: “Kun nykyään taloudessa keskitytään rahaan, tulevaisuudessa materiaaliset resurssit nousevat vahvemmin esiin. Tällä hetkellä asioita ja niiden arvoa mitataan ennen kaikkea rahamääräisesti, valtion virallistamassa valuutassa. Raha yhteismitallistaa kaiken ja tekee siinä mielessä minkä tahansa asian vaihdannasta helpompaa. Samalla rahan keskeinen asema kadottaa näköpiiristä muita materiaalisia ja sosiaalisia ulottuvuuksia, jotka voisivat olla merkityksellisiä tuotanto- ja kulutuspäätösten kannalta. Näitä ovat esimerkiksi tuotannon ja logistiikan aiheuttamat päästöt ja työntekijöiden olosuhteet. Pelkistetysti: jos vain hinnat ohjaavat käytöstä, paljon jää piiloon. Tulevaisuudessa niukkoihin materiaalisiin resursseihin on kiinnitettävä enemmän huomiota. On mahdollista, että materia- ja energiavirtoja aletaan mitata ja huomioida siinä missä nyt keskitytään rahavirtoihin. Miksei vaikkapa valtiovarainministeriö tarkkailisi myös valtion luonnonvaroja ja niiden kestävää käyttöä? Lisäksi erilaiset paikallisvaluutat ja aikapankit voivat tehdä lähiyhteisöjen vaihdannasta sujuvampaa. Ne voivat myös irrottaa alueellisen vaihdannan kansallisista tai kansainvälisistä valuuttamekanismeista ja niihin liittyvästä etäällä sijaitsevasta vallankäytöstä.” Audiovideo on osa kymmenen videon sarjaa, jotka on kuvannut Jussi Nahkuri ja kirjoittanut Juho Gröndahl. Audiovideoiden tarinat perustuvat tutkija Ville Lähteen kirjoittamiin kohtauksiin Suomen tulevaisuudesta. Fiktioiden pohjana toimivat BIOS-tutkimusyksikön tulevaisuusskenaariot. BIOS on Koneen Säätiö rahoittama monitieteellinen tutkimusyksikkö, joka tutkii, kokoaa ja yleistajuistaa ilmastonmuutokseen liittyvää tutkimusta ennakoinnin ja varautumisen tueksi. Audiovideot ovat osa Yle Draaman ja Uutis- ja ajankohtaistoimituksen syksyn 2017 yhteishanketta. Tehtävänä tulevaisuus -hankkeen jutuissa ja ohjelmissa visioidaan Suomen seuraavaa vuosisataa sellaisessa maailmassa, missä ilmastonmuutokseen on varauduttu. Lisää aiheesta Areenassa yle.fi/tehtavanatulevaisuus Kuvaus ja leikkaus: Jussi Nahkuri Ääninäyttelijä: Tuomas Rinta-Panttila Tarinat: Ville Lähde & BIOS Dramatisointi: Juho Gröndahl Ohjaus ja dramaturgia: Jussi Nahkuri & Antti Lehtinen Äänisuunnittelu ja musiikki: Niklas Nybom Tuottaja: Elina Ylä-Mononen Tilaaja: Yle Draama ja Uutis- ja ajankohtaistoimitus

käynnistyskerrat 586

Katso myös