Anarâš saavah (Sápmi)

ma 16.4.2018

 • 7 min
 • toistaiseksi

Kielâkäldee anarâškielâ kielâpargee Neeta Jääskö uásálistij meiddei seminaarân, já tääl sun muštâl eenâb seminaarist já pargoost kielâkäldest. Toimâtteijen: Anna-Maija Kanerva

Lähetykset

 • ma 16.4.2018 9.05 • Yle Areena

Jaksot

 • Onne Anarâš saavâin kuullâp mondiet Henna Lehtola lijkkoo jotteeđ sämifestivaalijn. Kuullâp meid kost Jukka Mettovaara parga tääl ko lii vuálgám Anarist maasâd Oulun. Talle Anne Karhu-Angeli já Siiri Angeli muštâlává sunnuu jurduid tast ko párnááh iä peesâ algâttiđ škoovlâ olmâ škovlâst.

 • Onne kuullâp magareh Anarâšâi kirkkomarkkâneh lijjii tovle ko Jouni Saijets já Eeva Seurujärvi muštâlává ääšist. Kuullâp meid Anna Askala saavâid já Hans Morottaja lyemesaavâid.

 • Kuullâp Petra Kuuva interrail-reeisust já mii Jari já Kaarina Linjaman kulloo tääl.

 • Elsa Väisänen muštâl čuoškâin. Sarre suuvâ suhâseervist, Heli Aikio, Rauni Mannermaa já Matti Valle.
  Kesileeirâin Ronja Nikula ja Eija Ojanlatva. Sara Keränen lii varrimin Oulun já Anna Morottajast valmâštuumin skiärru.

  [Anarâš aavah okko 27, 00:45:21]

 • Kuullâp Sajos já Siida kesipargei jurduid. Emilia Nieminen, Heli Aikio, Anne Seipiharju láá
  Sajosist pargoost já Pessi Koskinen já Sáárá Káisá Seurujärvi Siidast.
  Petra Kuuva muštâl jieijâs pargoin. Toimâtteijen Anja Kaarret já Sáárá Seipiharju.

 • Sämitigge čuákkimstriimist muštâlává SááráKáisá Seurujärvi já Airi Portti. Henna Lehtola čuávui pääihi alne čuákkim.
  Petter Morottaja muštâl Anarâškielâ seervi loostâin já nooveel háástust, mon vuoitij Henna Aikio. Aikio muštâl nooveel čälimist, kielâ oopâtmist já Jonsahpeivi mušto.
  Tovláin Jonsahpeeivi muštoin muštâl Jouni Saijets.
  Sukkâršookist láá mieldi Säärä Seipiharju, SääräKäisä Seurujärvi, Anja Kaarret, Heli Huovinen já Mikkal Morottaja.
  Toimâtteijein Anja Kaarret, Xia Torikka, Linda Tammella, Jon Erik Näkkäläjärvi ja Sara Wesslin.

 • Tiina Lehmuslehti eelij kolliimin studiost, jiejâs tipšopárnáidiskin. Tiina lâi ive anarâškielâ eenikielâ párnái tipšon päihistis.
  Anarâškielâ seervi 1000-siijđod proojeekt kesipargeeh jurgâleh nuorâikiirjijd.
  Hannu Kangasniemi lii maŋgii čájádâm.
  Kirsi Ukkonen lii Oulankast čuákkimist.
  Museo Siidast lekkâsij “Tovlááh já Táálááh tyejeh" čáitáldâh, anarâš tuojijn.
  Auri Ahonen lii tääl Säämi läänitaidar.
  Rippâškoovlâ saavah.
  Jari Linjama rukkoos.

 • Máttááttijjee Minna Lampinen muštâl maht sii škovlâlijkin nurrii ruuskijd.
  Heli Huovinen eelij Englandist keččâmin Spice Girls juávhu.
  Säämi arkkâduvâst lijjii uuvsah áávust vástupeeivi.

 • Iiris Mäenpää máccá maassâd Säämi máttááttâskuávdáá anarâškielâ máttáátteijen čohčuv.
  Mervi Skopets muštâl maggaar kurssâ falâlah lii puáttee täälvi Helsigist sämmilijd.
  Sämi Radiost lijjii vástupeivi 31.5. uuvsah áávus, kyesih Anne Seipiharju,
  Eljas Niskasen juávkku, já Johanna Alatorvinen ellii meid uápásmuumijn Yle Säämi tooimân táállun.
  Toimâtteijen Anja Kaarret.

 • Aanaar škovlâlii uápásmuvvii mobil-luándupálgán.
  Aanaar škovlâlii Ruávinjaargâ mätki ja keesi homáh.
  Luudij moonijn Tuomo Ollila já Eeva Seurujárvi.
  Sáárá Seipiharju muštâl Curly girl-metodist.

 • Njižžjäävrist lijjii kiiđâ majemuuh uággumkištoh. Säämi máttááttâskuávdáá anarâš uáppeeh rahtii purâmuš já uáppeeh
  muštâleh maht sist lii tälvi moonnâm, ja maht täst ovdâskulâi ko škovlâ nohá.Heli Huovinen savâstâl
  Heli Aikioin euroniisuin já koijâdâl aanaar škovlâlijn, mii lii Eurooppa union.
  Arkkâdâh uásist kuullâp Saara Valle elimist, Ella Sarre sahhiittâlâi suu ive 1983.

 • Anarist lâi anarâšeehid, moos lijjii puátimin meid Ucjuvliih. Veikko Holmberg muštâl manen sii iä puáttám.
  Anarâšehidân lai kuittâg Mattus Issá peessâm, eehid eemeed Petra Kuva muštâl maht eehid moonâi.
  Kiiđâ ovdánmist muštâl Osmo Seurujärvi já Jussa Seurujärvi Jieggâmeerâ ryevdimađijist.
  Kielâpiervâl juávkku rahttât enijpiiván. Rukkoos puudâst sárnu Elsa Väisänen.

Ei tulossa olevia jaksoja

Klipit

 • Avveelâš Jari Sarre jotá ennuv kuáláástmin, Tääl-uv sun lii Taažâst, mut maht sust taat keessi lii taan
  kuávlust moonnâm. Toimâtteijen Anja Kaarret.

 • Avveel škovlâ máttááttijjee Niina Siltala ooppâd oovtâškoovlâst oovcád luokkalijd anarâškielâ viereskielân,
  kiävttám mottoom verd Hitruu kirje. Vuosmuu já majemuu luokkalij lii puoh hyenimus tile, toid iä lah kirjeh.
  Toimâtteijen Anja Kaarret.

 • Teija Linnanmäki aalgij rähtiđ Hitruu-oppâkirje ráiđu, ko juuđij anarâškielâ tievâsmittem škoovlâ já huámmášij,
  et anarâškielâ viereskielâ oppâkirjeh škoovlâst váiluh. Hitruu-kirjeráiđu lii uáivildum anarâškielâ viereskielâ
  lohheid 3-6 luokkalij. Tääl lii juurdân val juátkiđ pajetääsi uáppeid mainâskirje, “Jiäráskittee”.
  Linnanmäki muštâl kirje ráiđu rähtimist. Toimâtteijen Anja Kaarret.

 • Säämi arkkâduv hovdâ Suvi King muštâl ” Siberia algâaalmug seminaarist” mii tollui Anarist
  Ijahis idja tábáhtume ohtâvuođâst. Säämi arkkâduvâst láá vuárhást materiaalliih moh láá čoggum 1990 lovvoost Siberia kuávlust.
  Toimâtteijen Anja Kaarret.

 • Anna-Maija Kanerva lii Anarist elimin tääl. Sun juuđij SMK anarâškielâ kuursâ muáddi ive talle, lohá tääl anarâškielâ ollâopâttuvâst. Tääl sun lai puáttám Ijattis Iijâ tápádummeen. Toimâtteijen Anja Kaarret.

 • Eija Ojanlatva muštâl maht museo Siidast moonâi Ijjâtist iijâ oholoppâ. Tirro tuuveest lâi Wimme Saari konsert. Tirro tuuveest Siida tuálá pirrâ ive eres tápáduumijd. Toimâtteijen Anja Kaarret.

 • Henna Lehtola ij lijkkuu jotteeđ stuorrâ festivaalijn, ko jotá eenâb Sämifestivaalijn. Sun lijkkoo ko piäsá uáiniđ uápis ulmuid. Eromâšávt sun lijkkoo Juhâmohe tyejimarkkânijn.

 • Hans Morottaja muštâl mon ennuv Samudjäävrist lijjii luámáneh tovle.

 • Sovintovaara lii väri Äijihjävri alda, Avelist nyevt 10 kilomeetter Anarân. Tovle tot lii lam keerriv päikki já tost puátá nommâ, Sovintovaara. Čohčuv 2009 Helena Sysiö oostij pääihi já čuávuváá ive aalgij toollâđ taan ain keessiv áávus. 2016 tábáhtui kuittâg miinii já lai pákku pieijâđ pääihi kiddâ. Toimâtteijen Anja Kaarret.

 • Mikko Ljedoff lii Rivdul Vasatokkast taan keesi nuorâi leeirâid orniimin. Magareh leeirah láá ja maht já kii piäsá mieldi.
  Toimâtteijen Anja Kaarret.

 • Rivdul Vasatokkâst lii älgimin iijâ pištee kuálástemleirâ. Ovdil vyelgim lii teoria uási, mast stivrejee muštâl keevâtlijd aašijd.
  Tääl láá vyelgimin kuálástiđ, te rahtii meid perhoid.
  Leira jođetteijee, Jimi Kettunen já leirâlâš Matti Issá muštâleh magareh tobdoh, ovdil miäccán vyelgim.
  Toimâtteijen Anja Kaarret.

 • Eija Ojanlatva, enni, lii tuđâvâš ko kesileiráid uárnejeh párnáid já nuorâid. Suu, Ronja 9 i., nieidâš
  lii jo lâm maaŋgâ leeirâst taan keesi.Tiäđu leeirâin sun kávná internetist. Toimâtteijen Anja Kaarret.

Kuuntele myös

  Muualla Yle.fi:ssä