Sohkarsohkka (Sápmi)

Sohkarsohkka nuppadassii

 • 2 h 0 min
 • ei kuunneltavissa

Lähetykset

 • pe 9.11.2018 18.30 • Yle Sámi Radio

Jaksot

 • Sohkaršohkka manná áiggis maŋošguvlui nu musihkkain go gussiiguinge. #jovnnateaimuitte

 • Dán vahkus leat Anára gielddas gidden fuomášumi nuoraid gárrenávdnasiid geavaheapmái, ja nuba Sohkaršohkas maid gieđehallat gárrenávdnasiid!

  Doaimmaheaddji Saara-Maria Salonen galledii Avvila nuoraidviesus gulaskuddamen nuoraid oaiviliid gárrenávdnasiin.

  Anja fas muitala das, mo su mielas vuoddjis lea buot suohttasamos.

  Xia ja Jon-Erik gilvaleaba Linda ráhkadan diehtogilvvus.

  Saara suokkárdallá dan, mo lea dalle, go lea áidna olmmoš feasttain gii ii juga.

  Sohkaršohkka – Sukkâršokki – Säähharšok lea Yle Sámi nuorra ollesolbmuid radioprográmma, man jođihet Xia Torikka, Jon-Erik Näkkäläjärvi ja Linda Tammela. Juohke duorastaga diibmu 18 - 20!

 • Dán vahku Sohkaršohkas hállat earet eará Sekasin-prošeavttas, masa gullá Sekasin tv-ráidu. Xia lea leamašan mielde Sekasin-prošeavttas, ja gullatge ahte mii dat lea. Gullat makkár oktavuohta Jon-Erikis lea Sekasin-prošeavttas ja Sohkaršohkas. Sáddagis mielde maid Ailu Valle. Dan olis hállat maid das, jus orru váttis bissut eará servodaga fárus nappo suomagillii syrjäytyy.

  Dasa lassin gullat Sámedikki nuoraidráđi De!-prošeavttas, man birra muitala prošeaktabargi Tuuli Miettunen.

  Sohkaršohkka – Sukkâršokki – Säähharšok lea Yle Sámi nuorra ollesolbmuid radioprográmma, man jođihit Xia Torikka, Jon-Erik Näkkäläjärvi ja Linda Tammela. Juohke duorastaga diibmu 18 - 20!

 • Dán vahku Sohkaršohkas lea sáhka ámmáhiid ja ámmátválljejumiid birra! Leago dehálut ahte liiko iežas bargui, vai ahte oažžu buorre bálkká?

  Laura Niittyvuopio muitala mo ovttastahttá boazodoalu ja oahpeheaddjibarggu, Ulpu Mattus-Kumpunen fas muitala áššehasbálvalansuorggi birra. Dasa lassin gullat vel Biret-Iŋgá Pieski, guhte lea leamašan bargohárjehallamis mánáidgárddis.

  Sáddagis maid ođđa musihkka!

  Sohkaršohkka – Sukkâršokki – Säähharšok lea Yle Sámi nuorra ollesolbmuid radioprográmma, man jođihit Linda Tammela, Xia Torikka ja Jon-Erik Näkkäläjärvi. Juohke duorastaga diibmu 18 - 20!

 • Puáhtá-uv ovtáskâs olmooš estiđ maailm nyeskidem? Lep-uv mij tuárispele ässeeh viärráámuuh nyeskideijeeh? Ličij-uv pyereeb luánduiänán, jis mij puohah asâččijm kaavpugijn? Magarijd ravvuid biologiamáttáátteijee já piirâsperusteijee Maiju Pyykkö puáhtá adeliđ Säämist ässee ulmui, kii lii atâštum lastikruuskij tiet. Toim. Heli Huovinen.

 • Anarâš journalismi uáppee Sáárá-Máárjá Salonen hástá ulmuid smiettâđ maht sij kulâtteh lastik. Salonen áásá Stuorrâ-Britanniast, kost lastikruuskij uđđâsistkevttim lii äigikyevdil tääl ko Kiina ij innig ááigu väldiđ vuástá nuuvt ennuv uárjimaailm ruuskijd. 16.-22.4.2018 lii lastiktemes okko, já toos puáhtá uásálistiđ kii peri. Toim. Heli Huovinen.

 • Tubetähti Mansikkka tuomaroi Saamelaisnuorten taidetapahtumassa Inarissa 12.4.2018. Mitä Mansikkkan mielessä liikkui tapahtuman jälkeen, ja mitä mieltä hän oli lasten ja nuorten tekemistä videoista? Lopussa parhaasta videosta palkittu ekaluokkalainen Elle-Máárjá Siltala kertoo tuntemuksistaan. Toim. Martta Alajärvi ja Heli Huovinen.

 • Jagi 2018 Sámenuoraid dáiddadáhpáhusa rabai dovddus Ohcejohkalaš dáiddár Niillas Holmberg. Ovttas Heli Aikioin ja Anna Lumikivin sii ledje dán jagáš musihkagilvvu duopmárat. Niillasa mielde dássi lei dán jáge hui alla ja sunnje lei erenomaš suohtas oaidnit árbevirolaš luđiid mahccama fas gilvvuidde.

  Doaimmaheaddjin Heli Huovinen.

 • "Sámi Shamanism, Cosmology and Art as Systems of Embedded Knowledge" is Francis Joy's doctoral dissertation. Before having his public examination on 24.3.2018, Joy will tell to Sohkaršohkka about his research. Editors: Aslak Paltto and Heli Huovinen.

 • Go beassážat láhkonišgohtet, de lea buorre geahčastit ieažamet historjjái ahte movt lea sámiin leamaš noaidevuohta ja mán dehálaš leige meavrreskárri? Dutki Francis Joy lea dutkan fátta 7 jagi ja dál lea gárvvistan nákkosgirjji sámi noaidevuođas ja kosmologiijas. Naba makkár lea dálá áigge guvhlár? Sini Sieppi gártai 7 jagi dassá rievdadit eallimistis ja nu šaddai vehážiid mielde sisa ođđa máilbmái. Dál son lea energiijadivššár. Nuoraid Ráđđi nuorat lea jođus Kanadas, čuovvumin Arctic Winter Games -gilvvuid Hay Riveris, go Niila Rahko raportere. ROlffa & GM leaba dahkán ođđa bihttáid ja erenomáš beassás-bihttá: Streets of Sápmi. Studios: Aslak Paltto ja Heli Huovinen.

 • When its comes to categorize Sámi music, Biru Baby has definetly it´s own category. Iki and Hánná have been playing music together for 15 years. During this time a lot has happened and along the way with the music, they have also discovered a lot about their Sámi background that reflects also in the new album Ancient Call.

  Interview by Aslak Paltto and Heli Huovinen

 • Puávtáččij-uv Jieŋâmeerâ ryevdimaađij pyehtiđ lase mahđulâšvuođâid Sáámán, vâi kodáččij-uv tot sämikulttuur? Henna Lehtola Pänituoddârist já Anni Saara Aikio Lappi palgâsist savâstâllâv oovtâst Sukkâršookijn, magarijd háástuid ryevdimaađij puávtáččij Sáámán. Nabai pyereh peleh? Toim. Aslak Paltto já Heli Huovinen.

Klipit

 • Psykologa Jovnna Ándde Arvi Tomi, Tomi Guttorm lea gullan barggustis nuoraid vásihan seksuálalaš vealaheamis. Son lea háleštan ovdamearkka dihtii olbmuiguin, geaidda seksuálalaš veagalváldin lea dagahan iešsordima jurdagiid. Guttorm deattuha, ahte dilli lea duođalaš, iige dan sáhte mediasge vájalduhttit - nu mo ii sámeservodagasge, masa gullo dihtoláhkái javohisvuohta váttes áššiid birra.
  Tomi Guttorm addá doaimmaheaddjin Linda Tammela jearahallamis rávvagiid, mo sáhttá leat veahkkin olbmui, guhte lea vásihan seksuálalaš heađušteami. Earenoamáš dehálaš lea muitit, ahte olmmoš ii oaččo báhcit okto. Ášši lea doaimmahan Linda Tammela.

 • Saara Seipiharju lii varrim Oulun luuhâđ anarâškielâ. Taan vuosmuu uásist sun muštâl mii lii eresnáál ko Anarist.
  Autoh láá eenâb já toid kalga mušteđ váruttiđ. Sämikielâ kevttim lii meid ereslágán ko Anarist iäge ulmuuh
  tieđe sämmilijn ennuv. Meid aassâm kerditáálust lii ereslágán ko aassâm pääihist Anarist.
  Kauppigis lii tot et tobbeen láá ennuv tábáhtumeh ja alda puoh palvâlusah, meid suu kandâskippáár áásá suin.
  Säärä sooitij Elle Maria Hettan, maid sun juurdâš kaavpug ellimist.

 • Vuovdegilvin buktá olu bargguid nuoraide miehta Suoma, maiddai dappe Sámis. Dan jagi bargguid Sámis leat gehpeduvvon ja manggat nuorat leat báhcán oahpes bargguid haga. Iisko Hirvasvuopio ja Niilles Hirvasvuopio. Ođđasa doaimmahii Lassi-Olavi Mäkinen ja lasi áššis sahtat lohkat Yle Sápmi neahttasiidduin.

 • Sámediggi nuoraidčálli Kaisa Tapiola-Länsman muitala manne nuoraidráđđi oaidná dehálaččan márkanastit geassegummiid golmma sámegillii. Doaim. Susanna Guttorm.

 • Yarsem Galkin is a Kildin Sami rap artist from Lovozero, Russia. He and his interpreter Natalia Vaskova visited Yle Sápmi during their trip to Conference on Sámi Intangible Cultural Heritage in Inari. Interview is in English and Russian. Editors Heli Huovinen and Aslak Paltto.

 • Ohcánáigi lea jo áigá nohkan riikaid dábálaš oahpuidde, muhto Sámis leat oahput gosa ain geargá ohccat. Ohcejogas lágiduvvo nuppi geardde Sámi muishkaakademiija Ohcejogas, mas ohcet dál Suoma beale sámiid lassin maiddái olbmuid Ruoŧa ja Norgga bealde. Muhto Jos báihcce de duodji, dahje journalistihkka geasuha eambbo, de miessemánu lohppii lea vejolaš ohccat Sámi Allaskuvlli Guovdageaidnui. Inga Påve Idivuoma lea čáđahan duoji mástera Guovdageainnus ja son gál rápmu jo ieš birrasa movttidahttit sámiid go giellabirasge lea nu buorre. Doaimmaheaddjin Aslak Paltto

 • Mo oktavuohta iežas etniin lea rievdán dan mielde, go lea ieš šaddan eadneolmmožin? Naba leago eadnivuohta dakkár, go lei govahallan ovdal? Golbma nuorra sámeeatni - Leena-Niittyvuopio Jämsä, Terhi Harju ja Riikka Morottaja - muitalit etniidbeaivvi gudnin jurdagiiddiset eadnivuođas.

 • Toimittaja Sami Luukela on aitiopaikalla Portugalin Lissabonissa seuraamassa Euroviisuja, ja erityisesti Suomen edustajan Saara Aallon matkaa kohti lauantain finaalia. Hirviöteemalla on ennenkin pärjätty Euroviisuissa, mutta miltä Suomen menestys tänä vuonna vaikuttaa? Sohkaršohkkan toimittajat Heli Huovinen ja Linda Tammela tenttaavat viisujen kuumimpia juoruja ja tietoja ennakkosuosikeista.

 • Ante Aikio lea áhčči, badjealmmai, fitnodatadoalli ja maiddái girječálli. Son ii oro leamen girječálli stereotypiija, gii čohkká okto guhkes áiggiid muhttin dáiddár residenssas ja smiehttá máilmmi. Oanehis áiggis son lea čállán ja almmustahttán guokte girjji Áigi-ráiddus ja dál gieškat almmustahttii noveallačoakkáldaga Staalon pata dahjege Stálu ruitu. Vuosttaš girji áigi lea jorgaluvvon jo golmma gillii. Manjimuš girjjiin lea son erenomáš duđávaš ja doaivuge ahte olbmot gávnnaše su girjjiid. Dat eai leat nu ollu sámi girječállit geat čállet sámi dološ máidnasiid ja oskku vuođul dáiddagirjjálašvuođa.
  Jearahallan Aslak Paltto ja Heli Huovinen.

 • Sápmelaš giellarávvehat, dat ii leat vuos gávdnon muhto dál dat lea čievčastuvvon johtui ja vel facebook-live sáddaga bokte. Vuosttaš neahttarávvehat-hálešteamis ledje LAPE-prošeaktabargi Riitta Lehtola,Sámedikki giellabeassejođiheaddji Annika Pasanen ja máŋggagielát aktiiva Laura Arola.
  Sápmelaš giellarávvehat lea oassin bearášbálvalanmálle Lappii-fitnus(Lappe-fitnu), man ulbmilin lea nannet maiddái sápmelaččaid vuođđobálvalusaid. Dálá áigge lea goittot stuorra hástalus oažžut veahki ja ráđi sámegiela hálliidda ja movt máŋggagielátvuođa ovddidit.

  Doaimmahan Aslak Paltto ja Heli Huovinen.

 • Ođđa NRk sámi podcast-ráidu gáfestallan Lisain lea TV-buvttadeaddji ja journalista Lisa Marie Kristensena vuosttaš radioráidu. Sus lei miella bovdet oahppes sámi olbmuid suinna gáfestallat ja háleštit. vuosttaš oasis son deaivvada Elle Márjá Eirain, eará osiin čuovvolit Niillas Holmberg, Liv Inger Somby ja Nils Rune Utsi. Lisa mielas ii leat doarvai dušše TV-jearahallamat, dahje musihka mii botke ságastallama.

  Hálešteamen Aslak ja Heli.

 • UNPFII, dahje United nations permanent forum ordnejuvvo dán jagi 17 geardde New Yorkas, USAs. Suoma sámedikki Nuoraid ráđđi ordnii gaskavahkko siidodáhpáhusa más čálmmustahtte jiekŋameara ruovdemáđiija prošeavtta mas sámiid eai leat váldán vuhtii obbanassiige. Nuoraid ráđi jođiheaddji Risten Mustonen lea vuosttaš háve čuovvumin čoahkkima, ja lohká ahte lea ollu maid galgá ollet vahkku áigge čuovvut. Olles joavku leat Anni-Sofia Löf, Anni-Saara Aikio, Risten Mustonen, Sunna Aikio ja Maria Mäkinen

  Doaimmaheaddjin Ásllat Paltto.

Kuuntele myös

  Muualla Yle.fi:ssä