Buorre idit Sápmi

Buorre idit Sapmi

 • 60 min
 • ei kuunneltavissa

Lähetykset

 • to 16.5.2019 9.00 • Yle Sámi Radio

Jaksot

 • Manin Lars Jon Allas geassáđa sámiid jienastuslogus? Ođđa ovdaskuvlaplánas muitala ges Gudrun Kuhmunen. Sáminuorra álggaeamen jahkečoahkkima, Linda Marakatt raporta. Niillas Holmberg ja Roope Mäenpää fállaba loahpahankonseartta. Mátkki alde deaivida maid vuostegieđageavvamiid, Tor Asle Varsi (govven: Kaija Länsman) lea goit joavdan Ruoŧa beallái. Geasserásiid gilvinrávvagiid addá Birit Vuolab. Manin popup-kafea Guovdageidnui, das muitala Tor Erik Somby. Loahpas Hámmárfestta jievjajievju-buovjagis muitala Åsá Márgget Anti. Studios Marianne Boine, Jouni Aikio ja Kjell Marainen.

 • Buorre iđit Sápmi.

  Sáminuorra organisašuvdna stevdnii EU:a, professor oaivvilda sámegielat báikenamat buoret guovlluid birra, bággojohtinsemináras olu olbmot, mánáid-tv:s álgá ođđa IMAŠ-ráidu, Jalvvi Veikko vuordá golgadatáiggi Bildamis, sámeguovllu AirBnB vásáhusat ja fitnodatdoalli jurdagat das. Studios Kjell Marainen, Marianne Boine ja Outi Paadar.

 • Buorre iđit Sápmi.

  Sámenuorat vuosttildit jiekŋameara ruovdemáđiija, veahkaválddálašvuohta sámi servodagas, sámediggi dohkkehii politihkalaš cealkámuša, drone girdikamerat boazodollui veahkkin, muohta suddá Ruoŧa váriin, ulbmlin vuođđidit Sámi Giellagáldu fásta institušuvdnan ja Deartná dievasčoahkkimis ii leat ovttaoaivilvuohta mearrádussii. Studios Kjell Marainen, Marianne Boine ja Outi Paadar.

 • Buorre iđit Sápmi

  Duomma Sarri muitala Deartná dievasčoahkkima ságaid, sámediggi lea guorahallan bellodatriiddu, sámesearvvit gáibidit sámediggeválggaid maŋidit, Deanu guolástanlobiid láigoheapmi, Heaika Haetta lea movtta das go luođi árvu loktana ja leago personal trainer čoavddus lihkadit eanet. Studios Kjell Marainen, Jaana Kynkäänniemi ja Outi Paadar.

 • Buorre iđit Sápmi.

  Sámedikki dievasčoahkkin Deartnás, valáštallanlihtu ruhtadilli buorránišgoahtán, Guovdageainnus čoahkkanedje geahččat ovttas eurovišuvnna lávlungilvvu, sámediggeráđđi vuorjašuvvan go goaskimat goddán misiid, álgoálbmot musihkabálkkašupmi Solju jovkui ja ođđa anárašgiela hállit. Studios Kjell Marainen, Jaana Kynkäänniemi ja Outi Paadar.

 • Buorre iđit Sápmi.

  Unnán bargi sámi girjerádjosis, Sámi arkiiva ođđa hoavda Ingá Márjá Steinfjell, Markus Heiberg eanadoallošiehtadusa soahpamis, Anton Dahl Norgga nášunálabeaivvi ávvudeamis, Keiino eurovišuvnna lávlungilvvuid loahppagilvui, Ida Grønmo jurdagat go čađahii logahatoahpuid, Mihku Biehtára, Petteri Laiti ja Fierranjot Kirstte jurdagat gudnedoaktárin promoverema birra. Studios Karen Eira, Jaana Kynkäänniemi ja Outi Paadar.

 • Njuovvangáibádusat dagahit váttisvuođaid, dán áššis Andreas Renberg ja Elin Häggqvist. Maiddái boazodoalu álggahandoarjagis váilevuođat, diehtá Mats Isak Sparrock. Boazoguohtoneatnamiis dilis varas dutkamuš mii čájeha sámmála ja dakŋasiid lassána ja jeahkála geahppánan viidát Suomas. Asko Länsman ja Tuomas Semenoff leaba luohttevaččat boazodiliin. Kirsi Paltto čállán gelddolaš nuoraidgirjji. Ellos eatnu -čájáhus ja dáidaga mearrkašupmi oaivilastimis: Raisa Porsanger, Simon Holmestrand ja Niillas A. Somby dáiddačájáhusas. Ságat maid KeIINo ráhkkanemiid Tel Avivis ja sámegielat oadjobálvalusain riikkarájáid badjel. Arja Jomppanen Kelas muitala.
  Studios Karen Eira, Jouni Aikio ja Jaana Kynkäänniemi.

 • Buorre iđit Sápmi.

  Maid EU miellahttovuohta lea mearkkašan sápmelaččaide, Sara Inger Eline Sara jođihišgoahtá Tjállegoahte - Författarcentrum Sámi, olbmot leat geavahišgoahtán eanet čoavečiŋaid ja duojár lea ilus go bohtet tiŋgojumit, Sámi allaskuvla ovttasbargagoahtá Sámi musihkkaakademiijain ja Ohcejoga gielddain, reportár muitala mo lea Tel Avivas beaivve ovdal go Keiino lávke lávdái, Ellos Eatnu čájáhusrahpan Kárášjogas ja Tor Asle Varsi sihkkelastá miehtá davviriikkaid. Studios Karen Eira, Jaana Kynkäänniemi ja Outi Paadar.

 • Moaitámušat Stockholmma unnitlogu politihka vuostá, teáhterhoavda Åsa Simma Ruoŧa lávdedáidaga stivrii, áhčči Klemet Anders Buljo vuolgá doarjut bártnis melodigilvui Israelii, Suoma ráđđehusráđđádallamiidda oassálastimis muitala sámedikki ságadoalli Tiina Sanila-Aikio.
  Odd Are Hansen duohtavuohtakomiššuvnna ja dearvvasvuotha fáttas. Studios Karen Eira, Jaana Kynkäänniemi ja Jouni Aikio.

 • Sáhka earret eará mo Ruoŧa bealde sámediggi ja RSR leat kritihkalaččat návddiid vuostá guohtoneatnamiin, Noereh čájehit miela TrønderEnergi bieggamilloplánaid vuostá, gullat Elen Ravna dovdduid. Sámegielat NHL-speallangilvvut Avvilis: Aleksi Ahlakorpi, Nils Máhtte Lukkari, Issát Pieski ja Tuuli Miettunen. Ealgabivddu lobiid leat vuorbádan, Anne Risten Gaino gal ei behtton. Studios Karen Eira, Jaana Kynkäänniemi ja Jouni Aikio.

 • Mánáidgárdekonfereanssas Oslos ságaid buktá Ol-Johán Sikku. Sámi girjevuorká stuorru, muitala Birgitta Edelborg. Duohtavuohta- ja soabadankomiššuvnnas ja dáruiduhttimis ságastallan mas gullat Dagfinn Høybråten, Per Oskar Kjølaas ja Liv Inger Somby. Jáhkkemeahttun ruovdemáđiija plánaid árvvoštallaba nuortalaččaid ovdaolmmoš, badjeolmmoš Veikko Feodoroff ja badjeolmmoš Jussa Seurujärvi. Kárášjoga gielda mieđai čáhceskohteriid geavaheapmái eanus, dás Jan Egil Høgden ja Jon Nystad oainnut áššis, vuostá ja bealis. Studios Johns Einar Johnsen Eira, Ánne-Rávná Allas ja Jouni Aikio.

 • Buorre iđit Sápmi.

  Boazu dálkkasin, olu dáruiduhttima muitalusat Sámis, Liv Inger Somby muitala dáruiduhttinmuitaluisa dehálašvuođas duohtavuođa- ja soabadallankomišuvnna bargui, duodjegirjjiid luoikan lea bivnnut, Eurohpábeaivi ja ságat EU válggaid birra, sámedikkeráđđi imašta go USA ii beroš. Studiolágideaddjit leat Thoralf Balto, Anne-Ravna Allas ja Outi Paadar.

Kuuntele myös

  Muualla Yle.fi:ssä