Hyppää sisältöön

Eduskunnan täysistunto 16.6.2021

Äänestyksiä. Apulaisoikeusasiamiehen sidonnaisuusselvitys (M 8/2021 vp, keskustelu). Ensimmäisessä käsittelyssä hallituksen esitys hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi (StVM x/2021 vp, HE 241/2020 vp); hallituksen esitys yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta (TaVM 18/2021 vp, HE 97/2021 vp). Lakiehdotuksen I käsittely (VaVM 9/2021 vp, HE 63/2021 vp; LiVM 15/2021 vp, HE 85/2021 vp; LiVM 16/2021 vp, HE 70/2021 vp).

poistui 17.6.2022katselukerrat 22705

Katso myös