Hyppää sisältöön

Taivalkoski on yksi Suomen suurimmista vesivoimalaitoksista. Suunniteltu kalauoma on 700 metriä ja keskimäärin 3 metriä leveä

Sallittu kaikenikäisille

Kemijoki Oy hakee lupaa kalauoman rakentamiselle Kemijoen Taivalkosken voimalaitoksen yhteyteen. Suunniteltu 700 seitsemänsataa metriä pitkä uoma sijoittuisi alakanavan itärannalle ja kulkisi suurimman osan matkaa Tervolantien ja asutuksen välisellä alueella. Rakentamisen kustannuksiksi on arvioitu noin 10 miljoonaa euroa. Jos lupaprosessi ei pitkity, rakentaminen voisi jokiyhtiön mukaan alkaa jo reilun vuoden kuluttua.

katselukerrat 6272

Katso myös