Hyppää sisältöön

Eduskunnan täysistunto 25.5.2022

Äänestyksiä Lakiehdotuksen II käsittely YmVM 2/2022 vp​, HE 27/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle ilmastolaiksi (2 VL: §, hylky, lausumia) ​ Lähetekeskustelu K 11/2022 vp, Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2021 (lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia). Mikäli puhujalistaa ei ehditä annetussa ajassa käydä loppuun, asiakohdan käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan saman päivän istunnossa muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi. Jos keskustelu asiasta puolestaan päättyy ennen sille varatun määräajan päättymistä, siirrytään päiväjärjestyksen seuraavaan asiakohtaan. Ainoa käsittely StVM 8/2022 vp, K 3/2022 vp Lapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022 (yksim.) Lähetekeskustelu LA 55/2021 vp, Lakialoite laiksi vammaisasiavaltuutetusta (lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia) LA 10/2022 vp, Lakialoite laiksi sairausvakuutuslain 9 luvun 10 §:n muuttamisesta (lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia) Mikäli puhujalistaa ei ehditä annetussa ajassa käydä loppuun, asiakohdan käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan saman päivän istunnossa muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi. Jos keskustelu asiasta puolestaan päättyy ennen sille varatun määräajan päättymistä, siirrytään päiväjärjestyksen seuraavaan asiakohtaan.

poistuu 25.5.2023katselukerrat 4927

Katso myös