Hyppää sisältöön

Eduskunnan täysistunto 22.11.2022

Lähetekeskustelu HE 277/2022 vp, Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2023 talousarvioesityksen (HE 154/2022 vp) täydentämisestä (lähetekeskusteluun varataan enintään 1 tunti) HE 274/2022 vp, Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain ja rikoslain 40 luvun 11 §:n muuttamisesta (lähetekeskusteluun varataan enintään 45 min) Mikäli puhujalistaa ei ehditä annetussa ajassa käydä loppuun, asiakohdan käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan saman päivän istunnossa muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi. Jos keskustelu asiasta puolestaan päättyy ennen sille varatun määräajan päättymistä, siirrytään päiväjärjestyksen seuraavaan asiakohtaan. Lakiehdotuksen II käsittely HaVM 21/2022 vp, HE 99/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta (hylky-VL) StVM 24/2022 vp, HE 197/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain ja terveydenhuoltolain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi (VL: §+lausuma) VaVM 28/2022 vp, HE 153/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuoden 2023 tuloveroasteikosta ja eräiden tuloverotusta koskevien säännösten muuttamisesta ja kumoamisesta (3 lausumaVL) LaVM 16/2022 vp, HE 7/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta (hylky-VL) Lakiehdotuksen I käsittely YmVM 12/2022 vp, HE 233/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 25 a §:n ja yleisestä asumistuesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta ja 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (yksim.) StVM 27/2022 vp, HE 234/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi väliaikaisesta sähkötuesta ja tuloverolain 92 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (yksim.) StVM 30/2022 vp, HE 236/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle ostovoiman vahvistamista vuonna 2023 koskevaksi lainsäädännöksi sekä laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta (yksim.) TyVM 13/2022 vp, HE 206/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle työlomajärjestelyä koskevan Japanin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (yksim.) LiVM 17/2022 vp, HE 240/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatiekuljetuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (yksim.) HaVM 25/2022 vp, HE 118/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta (yksim.) HaVM 26/2022 vp, HE 122/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion henkilöstölle etätyöstä johtuvissa olosuhteissa sattuneiden tapaturmien korvaamisesta (yksim.) Lakiehdotuksen II käsittely LaVM 15/2022 vp, HE 216/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (yksim.) Lakiehdotuksen II käsittely

poistuu 23.11.2023katselukerrat 112412

Katso myös