Hyppää sisältöön

Eduskunnan täysistunto 24.11.2022

· ajankohtaisohjelma · uutiset

​Suullinen kyselytunti Lakiehdotuksen I käsittely StVM 29/2022 vp, HE 127/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (§-VL) Lähetekeskustelu HE 278/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain ja arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi (lähetekeskusteluun varataan enintään 30 min) HE 279/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain 10 §:n muuttamisesta sekä veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen 9 artiklaan tehdyn varauman peruuttamisesta ja ilmoitusten antamisesta (lähetekeskusteluun varataan enintään 30 min) HE 280/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi virvoitusjuomaverosta annetun lain muuttamisesta (lähetekeskusteluun varataan enintään 30 min) HE 281/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle kaivosmineraaliveroa koskevaksi lainsäädännöksi (lähetekeskusteluun varataan enintään 30 min) HE 275/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisilain muuttamisesta (lähetekeskusteluun varataan enintään 30 min) HE 276/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle Maahanmuuttoviraston automaattisen päätöksenteon oikaisuvaatimusta koskevaksi lainsäädännöksi (lähetekeskusteluun varataan enintään 30 min) HE 270/2022 vp, Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 1923 luonnonsuojelulain nojalla perustettuja luonnonpuistoja, kansallispuistoja ja eräitä luonnonsuojelualueita koskevien lakien muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi (lähetekeskusteluun varataan enintään 30 min) HE 308/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Tiilikkajärven kansallispuiston laajentamisesta (lähetekeskusteluun varataan enintään 30 min) HE 258/2022 vp, Hallituksen esitys eduskunnalle korkeakoulututkintojen tunnustamisesta tehdyn maailmanlaajuisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (lähetekeskusteluun varataan enintään 30 min) HE 259/2022 vp, Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikuntalain muuttamisesta (lähetekeskusteluun varataan enintään 30 min) HE 282/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle eräiksi arpajaislain muuttamisesta johtuviksi opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan säädösmuutoksiksi (lähetekeskusteluun varataan enintään 30 min) HE 272/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle vankeuslain ja tutkintavankeuslain tupakointia koskevien säännösten muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 165/2020 vp.) täydentämisestä (lähetekeskusteluun varataan enintään 30 min) HE 273/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta (lähetekeskusteluun varataan enintään 30 min) Mikäli puhujalistaa ei ehditä annetussa ajassa käydä loppuun, asiakohdan käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan saman päivän istunnossa muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi. Jos keskustelu asiasta puolestaan päättyy ennen sille varatun määräajan päättymistä, siirrytään päiväjärjestyksen seuraavaan asiakohtaan. Valokuva: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

poistui 25.11.2023 käynnistyskerrat 51 727

Katso myös