Hyppää sisältöön

Eduskunnan täysistunto 9.12.2022

Äänestyksiä Ainoa käsittely VK 5/2022 vp, Välikysymys suomalaisen maatalouden kriisistä ja kotimaisen ruuantuotannon turvaamisesta tulevaisuudessa Lakiehdotuksen I käsittely YmVM 18/2022 vp, HE 209/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta (§-VL) Lakiehdotuksen II käsittely TaVM 25/2022 vp, HE 174/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (2 VL: §-muutos + lausumaehdotuksia) HaVM 27/2022 vp, HE 252/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain väliaikaisesta muuttamisesta (1 VL: §, perustelut, lausuma) YmVM 15/2022 vp, HE 239/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ilmastolain muuttamisesta (1 hylky-VL) LaVM 18/2022 vp, HE 106/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta (1 lausuma-VL) StVM 32/2022 vp, HE 102/2022 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yrittäjän eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (§- ja lausumaVL) StVM 33/2022 vp, HE 245/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamista koskevaksi lainsäädännöksi (2VL, § ja lausuma) StVM 34/2022 vp, HE 237/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle sairausvakuutuslain 2 ja 3 luvun muuttamisesta (2 hylky-VL)

poistuu 9.12.2023katselukerrat 5387

Katso myös