Hyppää sisältöön

Eduskunnan täysistunto 25.1.2023

Äänestyksiä Lakiehdotuksen II käsittely StVM 39/2022 vp, HE 298/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta. (2 VL: hylky+lausumia) LiVM 22/2022 vp, HE 58/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (lausuma+lausuman hylky VL) Lähetekeskustelu HE 322/2022 vp, Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (lähetekeskusteluun varataan enintään 30 min) HE 323/2022 vp, Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain 3 ja 20 b §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 236/2021 vp) täydentämisestä (lähetekeskusteluun varataan enintään 30 min)

poistuu 25.1.2024katselukerrat 7 750

Katso myös