Hyppää sisältöön

Fågelsångskolan

 • Fågelsångskolan lektion 1: Bofink, lövsångare och rödhake.

  4 minma 1.3.2021

 • Fågelsångskolan lektion 2: Talgoxe, blåmes, entita, talltita, svartmes och tofsmes.

  5 minma 1.3.2021

 • Fågelsångskolan lektion 3: Taltrast, koltrast, dubbeltrast, björktrast och rödvingetrast.

  5 minma 1.3.2021

 • Fågelsångskolan lektion 4: Sånglärka, trädlärka och trädpiplärka.

  3 minma 1.3.2021

 • Fågelsångskolan lektion 5: Gärdsmyg, kungsfågel och järnsparv.

  4 minma 1.3.2021

 • Fågelsångskolan lektion 6: Bergfink, grönfink, gråsiska, grönsiska och steglits.

  4 minma 1.3.2021

 • Fågelsångskolan lektion 7: Lövsångare, gransångare och grönsångare.

  3 minma 1.3.2021

 • Fågelsångskolan lektion 8: Svartvit flugsnappare och rödstjärt.

  4 minma 1.3.2021

 • Fågelsångskolan lektion 9: Törnsångare, ärtsångare, gulsparv och hämpling.

  5 minma 1.3.2021

 • Fågelsångskolan lektion 10: Trädgårdssångare och svarthätta.

  4 minma 1.3.2021

 • Fågelsångskolan lektion 11: Gök, skogsduva, turkduva och ringduva.

  5 minma 1.3.2021

 • Fågelsångskolan lektion 12: Kärrsångare, härmsångare, blåhake och näktergal.

  6 minma 1.3.2021

 • Fågelsångskolan lektion 13: Större hackspett, mindre hackspett, spillkråka, tretåig hackspett och gråspett.

  4 minma 1.3.2021

 • Fågelsångskolan lektion 14: Större hackspett, spillkråka, gröngöling, gråspett, mindre hackspett och göktyta.

  5 minma 1.3.2021

 • Fågelsångskolan lektion 15: Sparvuggla, pärluggla, jorduggla, hökuggla, lappuggla, hornuggla, berguv, kattuggla och slaguggla.

  6 minma 1.3.2021

 • Fågelsångskolan lektion 16: Nötväcka och trädkrypare

  4 minma 1.3.2021

 • Fågelsångskolan lektion 17: Gärdsmyg och rödhake

  3 minma 1.3.2021

 • Fågelsångskolan lektion 18: Vaktel, kornknarr, morkulla, nattskärra, gräshoppsångare, flodsångare och vassångare.

  6 minma 1.3.2021

 • Fågelsångskolan lektion 19: Kungsfågel och brandkronad kungsfågel

  3 minma 1.3.2021

 • Fågelsångskolan lektion 20: Rörsångare, sävsångare och trastsångare

  5 minma 1.3.2021

 • Fågelsångskolan lektion 21: Sidensvans, stjärtmes, korsnäbb och domherre.

  5 minma 1.3.2021

 • Fågelsångskolan lektion 22: Skata, kaja, kråka och råka.

  4 minma 1.3.2021

 • Fågelsångskolan lektion 23: Korp, nötkråka, nötskrika och lavskrika.

  5 minma 1.3.2021

volume_up