NYT TOISTETAAN 14.00 Yle Areena

Eduskunnan täysistunto 5.12.2023

Lakiehdotuksen II käsittely VaVM 10/2023 vp, HE 64/2023 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta (4 VL: §:iä+hylky) StVM 11/2023 vp, HE 60/2023 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta (1 VL: hylky+lausuma) MmVM 3/2023 vp, HE 48/2023 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsityksen määräaikaisesta tukemisesta annetun lain 6 ja 29 §:n muuttamisesta (1 lausuma-VL) SiVM 5/2023 vp HE 80/2023 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta (4 VL: §:ä ja lausumia) TaVM 9/2023 vp, HE 44/2023 vp Hallituksen esitys eduskunnalle osakesäästötilistä annetun lain 5 §:n muuttamisesta (1 hylky-VL) SiVM 3/2023 vp, HE 46/2023 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta (1 §-VL) StVM 12/2023 vp, HE 56/2023 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lastensuojelulain sekä varhaiskasvatuslain 6 ja 60 §:n muuttamisesta (1 §-VL) TaVM 8/2023 vp, HE 26/2023 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta (yksim.) VaVM 9/2023 vp, HE 40/2023 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (yksim.)

Katso menneitä
Nyt TV:ssä
Seuraavaksi

Yle TV1

Yle TV1